28 şubat davası sonuçlandı, tam karar metni burada - haberler
28 şubat davası sonuçlandı, tam karar metni burada - haberler

28 şubat davası sonuçlandı

28 şubat davası sonuçlandı

28 şubat davası sonuçlandı;

       Benimde mağduru ve bir zamanlar avukatlığını yaptığım 28 şubat davası sonuçlandı. 28 şubatın askeri kanadı yargılanarak cezalandırıldı. Ancak 28 şubatın sivil ayağına henüz bir dava açılmadı. Karar metni ‘ni aşağıdaki dosyadan okuyabilirsiniz.

28 şubat davası sonuçlandı

H Ü K Ü M ; Gerekçesi ekli kararda açıklanacağı üzere:

A)1. Sanık TEOMAN KOMAN hakkında “Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmek “suçundan cezalandırılması talebiyle kamu davası açılmış ise de sanığın14.12.2013 tarihinde öldüğü nüfus kayıt örneğinden anlaşıldığından hakkında açılan davanın 5237 sayılı TCK’nın 64/1. ve CMK’nın 223/8. maddeleri gereğince DÜŞÜRÜLMESİNE.

 1. Sanık ESER ŞAHAN hakkında “Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmek ” suçundan cezalandırılması talebiyle kamu davası açılmış ise de sanığın11.02.2015 tarihinde öldüğü nüfus kayıt örneğinden anlaşıldığından hakkında açılan davanın 5237 sayılı TCK’nın 64/1. ve CMK’ nın 223/8. maddeleri gereğince DÜŞÜRÜLMESİNE.
 2. Sanık SALİH ERYİĞİT hakkında “Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmek ” suçundan cezalandırılması talebiyle kamu davası açılmış ise de sanığın 05.04.2016 tarihinde öldüğü nüfus kayıt örneğinden anlaşıldığından hakkında açılan davanın 5237 sayılı TCK’nın 64/1. ve CMK’nın 223/8. maddeleri gereğince DÜŞÜRÜLMESİNE.
 3. Sanık TEVFİK ÖZKILIÇ hakkında “Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmek” suçundan cezalandırılması talebiyle kamu davası açılmış ise de sanığın 08.08.2017 tarihinde öldüğü nüfus kayıt örneğinden anlaşıldığından hakkında açılan davanın 5237 sayılı TCK’nın 64/1. ve CMK’nın 223/8. maddeleri gereğince DÜŞÜRÜLMESİNE.
 4. Düşme kararı verilen sanıklar ile ilgili yapılan yargılama giderlerinin Hazine

üzerinde bırakılmasına.

B)1. Sanıklar ALTAÇ ATILAN, ERSİN YILMAZ, KAMURAN ORHON,

KÖKSAL KARABAY, METİN YAŞAR YÜKSELEN, ORHAN YÖNEY,REFİK

ZEYTİNCİ, ŞEVKET TURAN, ŞÜKRÜ SARIIŞIK, YÜCEL ÖZSIR hakkında “Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmek Suçu”nu işlediğinden bahisle 765 sayılı TCK’nın 147. maddesi gereğince cezalandırılması talebi ile kamu davası açılmış ise de; yapılan yargılama ve tüm dosya kapsamından sanıklarıneylemlerinin5237 sayılı TCK’nın 7/2. maddesi gereğince suç tarihi itibariyle yürürlükte olup, zamanaşımı yönünden lehe olan 765 sayılı TCK’nın 171/2. maddesinde düzenlenen “gizli ittifak” suçu kapsamında kalıp, bu suçun da 765 sayılı TCK’nın 102/3. maddesi gereğince10 yıllık asli dava zamanaşımı süresine tabi olup, suç tarihi itibariyle dava zamanaşımı süresi dolduğu anlaşılmakla, açılan davanın her bir sanık yönünden765 sayılı TCK’nın 102/3. maddesi ve 5271 sayılı CMK’nın 223/8. maddeleri uyarınca AYRI AYRI DÜŞÜRÜLMESİNE.

 1. Düşme kararı verilen sanıklarlaile ilgili yapılan yargılama giderlerinin Hazine

üzerinde bırakılmasına.

 1. C) 1. Sanıklar ABDULLAH KILIÇARSLAN, ABDURRAHMAN YAVUZ GÜRCÜOĞLU, ADEM DEMİR,AHMET DAĞCI, AHMET AKA,AHMET ATALAY

EFEER, AHMET NAZMİ SOLMAZ, AHMET ZİYA ÖZTOPRAK, ALİCAN TÜRK,

ARSLAN DAŞTAN,ASLAN GÜNER, AYDIN KARAŞAHİN, AYHAN CANSEVGİSİ,

BAHADDİN ÇELİK, BERKAY TURGUT, CELALETTİN BACANLI, CEMAL

HAKAN PELİT, CENGİZ KOŞAL, CENGİZ ÇETİNKAYA, DOĞAN TEMEL, ENGİN

ALAN, ERDALCEYLANOĞLU, ERGİN CELASİN,ERKAN YAYKIR, ERTUĞRUL

GAZİ ÖZKÜRKÇÜ, FUAT BÜYÜKCİVELEK, HAMZA ÖZALTUN, HÜSNÜ DAĞ,

İBRAHİM SELMAN YAZICI, İSMAİL HAKKI ÖNDER, İSMAİL RUHSAR SÜMER,

İSRAFİL AYDIN, İZZETTİN İYİGÜN, İZZETTİN GÜRDAL, KURTULUŞ ÖĞÜN,

LOKMAN EKİNCİ, MEHMET BAŞPINAR, MEHMET AYGÜNER, MEHMET

ALİYILDIRIM, MEHMET CUMHUR YATIKKAYA, MEHMET ŞİNASİÇALIŞ,

MEHMET FARUK ALPAYDIN, METİN KEŞAP, METİN YAVUZ YALÇIN,

MUSTAFA KÖSEOĞLU, MUSTAFA BIYIK, MUSTAFA BABACAN, MUSTAFA

ÖZBEY, MUSTAFA HAKAN BURAL, MUSTAFA İHSAN TAVAZAR, MUSTAFA

KEMAL SAVCI, NECDET BATIRAN, OĞUZ KALELİOĞLU, ORHAN

NALCIOĞLU, OSMAN BÜLBÜL, OSMAN ATİLLA KURTAY, RUŞEN BOZKURT,

SEDAT ARITÜRK, SERDAR ÇELEBİ,SEYFULLAHSÖNMEZ, SEZAİ KÜRŞAT

ÖKTE, ÜMİT ŞAHİNTÜRK, ÜNAL AKBULUT, VELİ SEYİT, YAHYA CEM ÖZARSLAN, YAHYA KEMALYAKIŞKAN, YÜKSEL SÖNMEZ,ZİYA BATUR hakkında “Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmek ” suçlarından cezalandırılmaları talebiyle kamu davasıaçılmış ise de yüklenen suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle 5271 sayılı CMK’nın 223/2-e maddesi gereğince AYRI AYRI BERAATLERİNE.

2.Beraat eden sanıklar kendilerini vekaletnamelimüdafii ile temsil ettirmiş olduklarındankarar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 14/4 maddesi gereğince 4.360’er TL  vekalet ücretininHazineden alınarak sanıklara ayrı ayrı verilmesine,

 1. Beraat edensanıklarla ilgili yapılan yargılama giderlerinin Hazine üzerinde bırakılmasına.
 2. Beraat eden sanıkların bu dosyadan gözaltı vetutuklu kaldığı günler için 5271 sayılı CMK’nın 141 ve devamı maddeleri uyarınca kararın kesinleştiğinin tebliğinden itibaren 3 ay ve her halde 1 yıl içerisinde ikametgahındaki Ağır Ceza Mahkemesindetazminat davası açmakta muhtariyetine, karar kesinleştiğinde kesinleşmiş beraat kararının 5271 sayılıCMK’nın 142. maddenin 1. fıkrası gereğince ilgilisine tebliğine.
 3. D) 1.a. Sanık AHMET ÇÖREKÇİ’nin üzerine atılı bulunan “Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Suçu”nu işlediği sabit olduğundan eylemine uyan ve 5237 sayılı TCK’nın 7/2. maddesi hükmü nazara alınarak suç tarihi itibariyle yürürlükte olup lehine olan 21.07.2004 tarihli 25529 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan5218 sayılı Kanunun 1.maddesi ile değişik 765 sayılı TCK’nın 147. maddesi gereğince AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA.

1.b. Sanığın sabit görülen eyleminin 3713 sayılı Yasanın3. maddesinde 18.07.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5532 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önce ve sonra terör suçu olarak düzenlendiğinden verilen ceza 3713 sayılı Yasanın 5/1. maddesi gereğince 1/2 oranında artırılarak        AĞIRLAŞTIRILMIŞ                     MÜEBBET   HAPİS                      CEZASI                    İLE CEZALANDIRILMASINA.

1.c. Sanığın yargılama sürecindeki tutum ve davranışları lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek cezasından 765 sayılı TCK’nın 59/1. maddesi uyarınca indirim yapılarakağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezası yerine MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE

CEZALANDIRILMASINA.

1.d. Sanık hakkında başkaca takdiri ve kanuni artırım ve indirim maddesinin uygulanmasına yer olmadığına.

1.e. Sanığa verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın süresi nazara alınarak 765 sayılı TCK’nın 31. maddesi uyarınca müebbeten kamu hizmetlerinden YASAKLANMASINA. 4721 sayılı Medeni Kanunun 471. maddesi de nazara alınarak 765 sayılı TCK’nın 33. maddesi uyarınca hapis halinin sona erdirilmesine kadar yasal kısıtlılık halinde BULUNDURULMASINA, ayrıca bu süre boyunca babalık ve kocalık sıfatının verdiği hakları kullanmaktan MAHRUMİYETLERİNE.

1.f. Sanığın gözaltında ve tutuklulukta geçirmiş olduğu sürenin 765 sayılı TCK’ nın

 1. maddesi uyarınca cezasından MAHSUBUNA.

1.g. Karar kesinleştiğinde 22.05.1930 tarihli 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 30. ve31. maddelerininsanık yönünden UYGULANMASINA,

1.h. Sanığın yaş ve sağlık durumuda dikkate alınarak, ölçülülük ve orantılılık ilkeleride birlikte değerlendirildiğinde hakkında 5271 sayılı CMK’nın 109/3-a maddesinde belirtilen yurt dışına çıkamamak ve CMK’nın 109/3-b maddesinde belirtilen her ayın 1. gününde ikametine en yakın güvenlik birimlerinde oluşturulacak deftere imza vermeksuretiyle adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına, adli kontrol hükümlerine isteyerek uymadığı takdirde 5271 sayılı CMK’nın 112. maddesi uyarınca tutuklanabileceğinin ihtarına, (ihtarat yapılamadı)

2.a.Sanık AYDAN EROL’un üzerine atılı bulunan “Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Suçu”nu işlediği sabit olduğundan eylemine uyan ve 5237 sayılı TCK’nın 7/2. maddesi hükmü nazara alınarak suç tarihi itibariyle yürürlükte olup lehine olan 21.07.2004 tarihli 25529 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan5218 sayılı Kanunun 1.maddesi ile değişik 765 sayılı TCK’nın 147. maddesi gereğince AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA.

2.b. Sanığın sabit görülen eyleminin 3713 sayılı Yasanın3. maddesinde 18.07.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5532 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önce ve sonra terör suçu olarak düzenlendiğinden verilen ceza 3713 sayılı Yasanın 5/1. maddesi gereğince 1/2 oranında artırılarak AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA.

2.c. Sanığın yargılama sürecindeki tutum ve davranışları lehine takdiri indirim

nedeni kabul edilerek cezasından 765 sayılı TCK’nın 59/1. maddesi uyarınca indirim yapılarakağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezası yerine MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE

CEZALANDIRILMASINA.

2.d. Sanık hakkında başkaca takdiri ve kanuni artırım ve indirim maddesinin uygulanmasına yer olmadığına.

2.e. Sanığa verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın süresi nazara alınarak 765 sayılı TCK’nın 31. maddesi uyarınca müebbeten kamu hizmetlerinden YASAKLANMASINA. 4721 sayılı Medeni Kanunun 471. maddesi de nazara alınarak 765 sayılı TCK’nın 33. maddesi uyarınca hapis halinin sona erdirilmesine kadar yasal kısıtlılık halinde BULUNDURULMASINA, ayrıca bu süre boyunca babalık ve kocalık sıfatının verdiği hakları kullanmaktan MAHRUMİYETLERİNE.

2.f. Sanığın gözaltında ve tutuklulukta geçirmiş olduğu sürenin 765 sayılı TCK’ nın

 1. maddesi uyarınca cezasından MAHSUBUNA.

2.g. Karar kesinleştiğinde 22.05.1930 tarihli 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 30. ve31. maddelerininsanık yönünden UYGULANMASINA,

2.h. Sanığın yaş ve sağlık durumuda dikkate alınarak, ölçülülük ve orantılılık ilkeleride birlikte değerlendirildiğinde hakkında 5271 sayılı CMK’nın 109/3-a maddesinde belirtilen yurt dışına çıkamamak ve CMK’nın 109/3-b maddesinde belirtilen her ayın 1. gününde ikametine en yakın güvenlik birimlerinde oluşturulacak deftere imza vermeksuretiyle adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına, adli kontrol hükümlerine isteyerek uymadığı takdirde 5271 sayılı CMK’nın 112. maddesi uyarınca tutuklanabileceğinin ihtarına, (ihtarat yapılamadı)

3.a. Sanık CEVAT TEMEL ÖZKAYNAK’ın  üzerine atılı bulunan “Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Suçu”nu işlediği sabit olduğundan eylemine uyan ve 5237 sayılı TCK’nın 7/2. maddesi hükmü nazara alınarak suç tarihi itibariyle yürürlükte olup lehine olan 21.07.2004 tarihli 25529 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan5218 sayılı Kanunun 1.maddesi ile değişik 765 sayılı TCK’nın 147. maddesi gereğince AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA.

3.b. Sanığın sabit görülen eyleminin 3713 sayılı Yasanın3. maddesinde 18.07.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5532 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önce ve sonra terör suçu olarak düzenlendiğinden verilen ceza 3713 sayılı Yasanın 5/1. maddesi gereğince 1/2 oranında artırılarak AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA.

3.c. Sanığın yargılama sürecindeki tutum ve davranışları lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek cezasından 765 sayılı TCK’nın 59/1. maddesi uyarınca indirim yapılarakağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezası yerine MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE

CEZALANDIRILMASINA.

3.d. Sanık hakkında başkaca takdiri ve kanuni artırım ve indirim maddesinin uygulanmasına yer olmadığına.

3.e. Sanığa verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın süresi nazara alınarak 765 sayılı TCK’nın 31. maddesi uyarınca müebbeten kamu hizmetlerinden YASAKLANMASINA. 4721 sayılı Medeni Kanunun 471. maddesi de nazara alınarak 765 sayılı TCK’nın 33. maddesi uyarınca hapis halinin sona erdirilmesine kadar yasal kısıtlılık halinde BULUNDURULMASINA, ayrıca bu süre boyunca babalık ve kocalık sıfatının verdiği hakları kullanmaktan MAHRUMİYETLERİNE.

3.f. Sanığın gözaltında ve tutuklulukta geçirmiş olduğu sürenin 765 sayılı TCK’ nın

 1. maddesi uyarınca cezasından MAHSUBUNA.

3.g. Karar kesinleştiğinde 22.05.1930 tarihli 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 30. ve31. maddelerininsanık yönünden UYGULANMASINA,

3.h. Sanığın yaş ve sağlık durumuda dikkate alınarak, ölçülülük ve orantılılık ilkeleride birlikte değerlendirildiğinde hakkında 5271 sayılı CMK’nın 109/3-a maddesinde belirtilen yurt dışına çıkamamak ve CMK’nın 109/3-b maddesinde belirtilen her ayın 1. gününde ikametine en yakın güvenlik birimlerinde oluşturulacak deftere imza vermeksuretiyle adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına, adli kontrol hükümlerine isteyerek uymadığı takdirde 5271 sayılı CMK’nın 112. maddesi uyarınca tutuklanabileceğinin ihtarına, (ihtarat yapılamadı)

4.a. Sanık  ÇETİNDİZDAR‘ın üzerine atılı bulunan “Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Suçu”nu işlediği sabit olduğundan eylemine uyan ve 5237 sayılı TCK’nın 7/2. maddesi hükmü nazara alınarak suç tarihi itibariyle yürürlükte olup lehine olan 21.07.2004 tarihli 25529 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan5218 sayılı Kanunun 1.maddesi ile değişik 765 sayılı TCK’nın 147. maddesi gereğince AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA.

4.b. Sanığın sabit görülen eyleminin 3713 sayılı Yasanın3. maddesinde 18.07.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5532 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önce ve sonra terör suçu olarak düzenlendiğinden verilen ceza 3713 sayılı Yasanın 5/1. maddesi gereğince 1/2 oranında artırılarak AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA.

4.c. Sanığın yargılama sürecindeki tutum ve davranışları lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek cezasından 765 sayılı TCK’nın 59/1. maddesi uyarınca indirim yapılarakağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezası yerine MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE

CEZALANDIRILMASINA.

4.d. Sanık hakkında başkaca takdiri ve kanuni artırım ve indirim maddesinin uygulanmasına yer olmadığına.

4.e. Sanığa verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın süresi nazara alınarak 765 sayılı TCK’nın 31. maddesi uyarınca müebbeten kamu hizmetlerinden YASAKLANMASINA. 4721 sayılı Medeni Kanunun 471. maddesi de nazara alınarak 765 sayılı TCK’nın 33. maddesi uyarınca hapis halinin sona erdirilmesine kadar yasal kısıtlılık halinde BULUNDURULMASINA, ayrıca bu süre boyunca babalık ve kocalık sıfatının verdiği hakları kullanmaktan MAHRUMİYETLERİNE.

4.f. Sanığın gözaltında ve tutuklulukta geçirmiş olduğu sürenin 765 sayılı TCK’ nın

 1. maddesi uyarınca cezasından MAHSUBUNA.

4.g. Karar kesinleştiğinde 22.05.1930 tarihli 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 30. ve31. maddelerininsanık yönünden UYGULANMASINA,

4.h. Sanığın yaş ve sağlık durumuda dikkate alınarak, ölçülülük ve orantılılık ilkeleride birlikte değerlendirildiğinde hakkında 5271 sayılı CMK’nın 109/3-a maddesinde belirtilen yurt dışına çıkamamak ve CMK’nın 109/3-b maddesinde belirtilen her ayın 1. gününde ikametine en yakın güvenlik birimlerinde oluşturulacak deftere imza vermeksuretiyle adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına, adli kontrol hükümlerine isteyerek uymadığı takdirde 5271 sayılı CMK’nın 112. maddesi uyarınca tutuklanabileceğinin ihtarına, (ihtarat yapılamadı)

5.a. Sanık  ÇETİN DOĞAN‘ın üzerine atılı bulunan “Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Suçu”nu işlediği sabit olduğundan eylemine uyan ve 5237 sayılı TCK’nın 7/2. maddesi hükmü nazara alınarak suç tarihi itibariyle yürürlükte olup lehine olan 21.07.2004 tarihli 25529 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan5218 sayılı Kanunun 1.maddesi ile değişik 765 sayılı TCK’nın 147. maddesi gereğince AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA.

5.b. Sanığın sabit görülen eyleminin 3713 sayılı Yasanın3. maddesinde 18.07.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5532 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önce ve sonra terör suçu olarak düzenlendiğinden verilen ceza 3713 sayılı Yasanın 5/1. maddesi gereğince 1/2 oranında artırılarak AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA.

5.c. Sanığın yargılama sürecindeki tutum ve davranışları lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek cezasından 765 sayılı TCK’nın 59/1. maddesi uyarınca indirim yapılarakağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezası yerine MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE

CEZALANDIRILMASINA.

5.d. Sanık hakkında başkaca takdiri ve kanuni artırım ve indirim maddesinin uygulanmasına yer olmadığına.

5.e. Sanığa verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın süresi nazara alınarak 765 sayılı TCK’nın 31. maddesi uyarınca müebbeten kamu hizmetlerinden YASAKLANMASINA. 4721 sayılı Medeni Kanunun 471. maddesi de nazara alınarak 765 sayılı TCK’nın 33. maddesi uyarınca hapis halinin sona erdirilmesine kadar yasal kısıtlılık halinde BULUNDURULMASINA, ayrıca bu süre boyunca babalık ve kocalık sıfatının verdiği hakları kullanmaktan MAHRUMİYETLERİNE.

5.f. Sanığın gözaltında ve tutuklulukta geçirmiş olduğu sürenin 765 sayılı TCK’ nın 40. maddesi uyarınca cezasından MAHSUBUNA.

5.g. Karar kesinleştiğinde 22.05.1930 tarihli 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 30. ve31. maddelerininsanık yönünden UYGULANMASINA,

5.h. Sanığın yaş ve sağlık durumuda dikkate alınarak, ölçülülük ve orantılılık ilkeleride birlikte değerlendirildiğinde hakkında 5271 sayılı CMK’nın 109/3-a maddesinde belirtilen yurt dışına çıkamamak ve CMK’nın 109/3-b maddesinde belirtilen her ayın 1. gününde ikametine en yakın güvenlik birimlerinde oluşturulacak deftere imza vermeksuretiyle adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına, adli kontrol hükümlerine isteyerek uymadığı takdirde 5271 sayılı CMK’nın 112. maddesi uyarınca tutuklanabileceğinin ihtarına, (ihtarat yapılamadı)

6.a. Sanık ÇETİNSANER‘in üzerine atılı bulunan “Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Suçu”nu işlediği sabit olduğundan eylemine uyan ve 5237 sayılı TCK’nın 7/2. maddesi hükmü nazara alınarak suç tarihi itibariyle yürürlükte olup lehine olan 21.07.2004 tarihli 25529 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan5218 sayılı Kanunun 1.maddesi ile değişik 765 sayılı TCK’nın 147. maddesi gereğince AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA.

6.b. Sanığın sabit görülen eyleminin 3713 sayılı Yasanın3. maddesinde 18.07.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5532 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önce ve sonra terör suçu olarak düzenlendiğinden verilen ceza 3713 sayılı Yasanın 5/1. maddesi gereğince 1/2 oranında artırılarak AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA.

6.c. Sanığın yargılama sürecindeki tutum ve davranışları lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek cezasından 765 sayılı TCK’nın 59/1. maddesi uyarınca indirim yapılarakağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezası yerine MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE

CEZALANDIRILMASINA.

6.d. Sanık hakkında başkaca takdiri ve kanuni artırım ve indirim maddesinin uygulanmasına yer olmadığına.

6.e. Sanığa verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın süresi nazara alınarak 765 sayılı TCK’nın 31. maddesi uyarınca müebbeten kamu hizmetlerinden YASAKLANMASINA. 4721 sayılı Medeni Kanunun 471. maddesi de nazara alınarak 765 sayılı TCK’nın 33. maddesi uyarınca hapis halinin sona erdirilmesine kadar yasal kısıtlılık halinde BULUNDURULMASINA, ayrıca bu süre boyunca babalık ve kocalık sıfatının verdiği hakları kullanmaktan MAHRUMİYETLERİNE.

6.f. Sanığın gözaltında ve tutuklulukta geçirmiş olduğu sürenin 765 sayılı TCK’ nın

 1. maddesi uyarınca cezasından MAHSUBUNA.

6.g. Karar kesinleştiğinde 22.05.1930 tarihli 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 30.

ve31. maddelerininsanık yönünden UYGULANMASINA,

6.h. Sanığın yaş ve sağlık durumuda dikkate alınarak, ölçülülük ve orantılılık ilkeleride birlikte değerlendirildiğinde hakkında 5271 sayılı CMK’nın 109/3-a maddesinde belirtilen yurt dışına çıkamamak ve CMK’nın 109/3-b maddesinde belirtilen her ayın 1. gününde ikametine en yakın güvenlik birimlerinde oluşturulacak deftere imza vermeksuretiyle adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına, adli kontrol hükümlerine isteyerek uymadığı takdirde 5271 sayılı CMK’nın 112. maddesi uyarınca tutuklanabileceğinin ihtarına, (ihtarat yapıldı)

7.a. Sanık  ÇEVİK BİR‘in üzerine atılı bulunan “Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Suçu”nu işlediği sabit olduğundan eylemine uyan ve 5237 sayılı TCK’nın 7/2. maddesi hükmü nazara alınarak suç tarihi itibariyle yürürlükte olup lehine olan 21.07.2004 tarihli 25529 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan5218 sayılı Kanunun 1.maddesi ile değişik 765 sayılı TCK’nın 147. maddesi gereğince AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA.

7.b. Sanığın sabit görülen eyleminin 3713 sayılı Yasanın3. maddesinde 18.07.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5532 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önce ve sonra terör suçu olarak düzenlendiğinden verilen ceza 3713 sayılı Yasanın 5/1. maddesi gereğince 1/2 oranında artırılarak AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA.

7.c. Sanığın yargılama sürecindeki tutum ve davranışları lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek cezasından 765 sayılı TCK’nın 59/1. maddesi uyarınca indirim yapılarakağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezası yerine MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE

CEZALANDIRILMASINA.

7.d. Sanık hakkında başkaca takdiri ve kanuni artırım ve indirim maddesinin uygulanmasına yer olmadığına.

7.e. Sanığa verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın süresi nazara alınarak 765 sayılı TCK’nın 31. maddesi uyarınca müebbeten kamu hizmetlerinden YASAKLANMASINA. 4721 sayılı Medeni Kanunun 471. maddesi de nazara alınarak 765 sayılı TCK’nın 33. maddesi uyarınca hapis halinin sona erdirilmesine kadar yasal kısıtlılık halinde BULUNDURULMASINA, ayrıca bu süre boyunca babalık ve kocalık sıfatının verdiği hakları kullanmaktan MAHRUMİYETLERİNE.

7.f. Sanığın gözaltında ve tutuklulukta geçirmiş olduğu sürenin 765 sayılı TCK’ nın

 1. maddesi uyarınca cezasından MAHSUBUNA.

7.g. Karar kesinleştiğinde 22.05.1930 tarihli 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 30. ve31. maddelerininsanık yönünden UYGULANMASINA,

7.h. Sanığın yaş ve sağlık durumuda dikkate alınarak, ölçülülük ve orantılılık ilkeleride birlikte değerlendirildiğinde hakkında 5271 sayılı CMK’nın 109/3-a maddesinde belirtilen yurt dışına çıkamamak ve CMK’nın 109/3-b maddesinde belirtilen her ayın 1. gününde ikametine en yakın güvenlik birimlerinde oluşturulacak deftere imza vermeksuretiyle adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına, adli kontrol hükümlerine isteyerek uymadığı takdirde 5271 sayılı CMK’nın 112. maddesi uyarınca tutuklanabileceğinin ihtarına, (ihtarat yapıldı)

8.a. Sanık ERDOĞANÖZNAL‘ın üzerine atılı bulunan “Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Suçu”nu işlediği sabit olduğundan eylemine uyan ve 5237 sayılı TCK’nın 7/2. maddesi hükmü nazara alınarak suç tarihi itibariyle yürürlükte olup lehine olan 21.07.2004 tarihli 25529 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan5218 sayılı Kanunun 1.maddesi ile değişik 765 sayılı TCK’nın 147. maddesi gereğince AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA.

8.b. Sanığın sabit görülen eyleminin 3713 sayılı Yasanın3. maddesinde 18.07.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5532 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önce ve sonra terör suçu olarak düzenlendiğinden verilen ceza 3713 sayılı Yasanın 5/1. maddesi gereğince 1/2 oranında artırılarak AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA.

8.c. Sanığın yargılama sürecindeki tutum ve davranışları lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek cezasından 765 sayılı TCK’nın 59/1. maddesi uyarınca indirim yapılarakağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezası yerine MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE

CEZALANDIRILMASINA.

8.d. Sanık hakkında başkaca takdiri ve kanuni artırım ve indirim maddesinin uygulanmasına yer olmadığına.

8.e. Sanığa verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın süresi nazara alınarak 765 sayılı TCK’nın 31. maddesi uyarınca müebbeten kamu hizmetlerinden YASAKLANMASINA. 4721 sayılı Medeni Kanunun 471. maddesi de nazara alınarak 765 sayılı TCK’nın 33. maddesi uyarınca hapis halinin sona erdirilmesine kadar yasal kısıtlılık halinde BULUNDURULMASINA, ayrıca bu süre boyunca babalık ve kocalık sıfatının verdiği hakları kullanmaktan MAHRUMİYETLERİNE.

8.f. Sanığın gözaltında ve tutuklulukta geçirmiş olduğu sürenin 765 sayılı TCK’ nın

 1. maddesi uyarınca cezasından MAHSUBUNA.

8.g. Sanığın yaş ve sağlık durumuda dikkate alınarak, ölçülülük ve orantılılık ilkeleride birlikte değerlendirildiğinde hakkında 5271 sayılı CMK’nın 109/3-a maddesinde belirtilen yurt dışına çıkamamak ve CMK’nın 109/3-b maddesinde belirtilen her ayın 1. gününde ikametine en yakın güvenlik birimlerinde oluşturulacak deftere imza vermeksuretiyle adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına, adli kontrol hükümlerine isteyerek uymadığı takdirde 5271 sayılı CMK’nın 112. maddesi uyarınca tutuklanabileceğinin ihtarına, (ihtarat yapılamadı)

9.a. Sanık  EROL ÖZKASNAK‘ın üzerine atılı bulunan “Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Suçu”nu işlediği sabit olduğundan eylemine uyan ve 5237 sayılı TCK’nın 7/2. maddesi hükmü nazara alınarak suç tarihi itibariyle yürürlükte olup lehine olan 21.07.2004 tarihli 25529 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan5218 sayılı Kanunun 1.maddesi ile değişik 765 sayılı TCK’nın 147.

maddesi gereğince      AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA.

9.b. Sanığın sabit görülen eyleminin 3713 sayılı Yasanın3. maddesinde 18.07.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5532 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önce ve sonra terör suçu olarak düzenlendiğinden verilen ceza 3713 sayılı Yasanın 5/1. maddesi gereğince 1/2 oranında artırılarak AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA.

9.c. Sanığın yargılama sürecindeki tutum ve davranışları lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek cezasından 765 sayılı TCK’nın 59/1. maddesi uyarınca indirim yapılarakağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezası yerine MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE

CEZALANDIRILMASINA.

9.d. Sanık hakkında başkaca takdiri ve kanuni artırım ve indirim maddesinin uygulanmasına yer olmadığına.

9.e. Sanığa verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın süresi nazara alınarak 765 sayılı TCK’nın 31. maddesi uyarınca müebbeten kamu hizmetlerinden YASAKLANMASINA. 4721 sayılı Medeni Kanunun 471. maddesi de nazara alınarak 765 sayılı TCK’nın 33. maddesi uyarınca hapis halinin sona erdirilmesine kadar yasal kısıtlılık halinde BULUNDURULMASINA, ayrıca bu süre boyunca babalık ve kocalık sıfatının verdiği hakları kullanmaktan MAHRUMİYETLERİNE.

9.f. Sanığın gözaltında ve tutuklulukta geçirmiş olduğu sürenin 765 sayılı TCK’ nın

 1. maddesi uyarınca cezasından MAHSUBUNA.

9.g. Karar kesinleştiğinde 22.05.1930 tarihli 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 30. ve31. maddelerininsanık yönünden UYGULANMASINA,

9.h. Sanığın yaş ve sağlık durumuda dikkate alınarak, ölçülülük ve orantılılık ilkeleride birlikte değerlendirildiğinde hakkında 5271 sayılı CMK’nın 109/3-a maddesinde belirtilen yurt dışına çıkamamak ve CMK’nın 109/3-b maddesinde belirtilen her ayın 1. gününde ikametine en yakın güvenlik birimlerinde oluşturulacak deftere imza vermeksuretiyle adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına, adli kontrol hükümlerine isteyerek uymadığı takdirde 5271 sayılı CMK’nın 112. maddesi uyarınca tutuklanabileceğinin ihtarına, (ihtarat yapılamadı)

10.a. Sanık FEVZİ TÜRKERİ‘nin üzerine atılı bulunan “Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Suçu”nu işlediği sabit olduğundan eylemine uyan ve 5237 sayılı TCK’nın 7/2. maddesi hükmü nazara alınarak suç tarihi itibariyle yürürlükte olup lehine olan 21.07.2004 tarihli 25529 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan5218 sayılı Kanunun 1.maddesi ile değişik 765 sayılı TCK’nın 147. maddesi gereğince AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA.

10.b. Sanığın sabit görülen eyleminin 3713 sayılı Yasanın3. maddesinde 18.07.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5532 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önce ve sonra terör suçu olarak düzenlendiğinden verilen ceza 3713 sayılı Yasanın 5/1. maddesi gereğince 1/2 oranında artırılarak AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA.

10.c. Sanığın yargılama sürecindeki tutum ve davranışları lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek cezasından 765 sayılı TCK’nın 59/1. maddesi uyarınca indirim yapılarakağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezası yerine MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE

CEZALANDIRILMASINA.

10.d. Sanık hakkında başkaca takdiri ve kanuni artırım ve indirim maddesinin uygulanmasına yer olmadığına.

10.e. Sanığa verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın süresi nazara alınarak 765 sayılı TCK’nın 31. maddesi uyarınca müebbeten kamu hizmetlerinden YASAKLANMASINA. 4721 sayılı Medeni Kanunun 471. maddesi de nazara alınarak 765 sayılı TCK’nın 33. maddesi uyarınca hapis halinin sona erdirilmesine kadar yasal kısıtlılık halinde BULUNDURULMASINA, ayrıca bu süre boyunca babalık ve kocalık sıfatının verdiği hakları kullanmaktan MAHRUMİYETLERİNE.

10.f. Sanığın gözaltında ve tutuklulukta geçirmiş olduğu sürenin 765 sayılı TCK’ nın

 1. maddesi uyarınca cezasından MAHSUBUNA.

10.g. Karar kesinleştiğinde 22.05.1930 tarihli 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 30. ve31. maddelerininsanık yönünden UYGULANMASINA,

10.h. Sanığın yaş ve sağlık durumuda dikkate alınarak, ölçülülük ve orantılılık ilkeleride birlikte değerlendirildiğinde hakkında 5271 sayılı CMK’nın 109/3-a maddesinde belirtilen yurt dışına çıkamamak ve CMK’nın 109/3-b maddesinde belirtilen her ayın 1. gününde ikametine en yakın güvenlik birimlerinde oluşturulacak deftere imza vermeksuretiyle adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına, adli kontrol hükümlerine isteyerek uymadığı takdirde 5271 sayılı CMK’nın 112. maddesi uyarınca tutuklanabileceğinin ihtarına, (ihtarat yapılamadı)

11.a. Sanık HAKKI KILINÇ‘ın üzerine atılı bulunan “Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Suçu”nu işlediği sabit olduğundan eylemine uyan ve 5237 sayılı TCK’nın 7/2. maddesi hükmü nazara alınarak suç tarihi itibariyle yürürlükte olup lehine olan 21.07.2004 tarihli 25529 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan5218 sayılı Kanunun 1.maddesi ile değişik 765 sayılı TCK’nın 147. maddesi gereğince AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA.

11.b. Sanığın sabit görülen eyleminin 3713 sayılı Yasanın3. maddesinde 18.07.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5532 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önce ve sonra terör suçu olarak düzenlendiğinden verilen ceza 3713 sayılı Yasanın 5/1. maddesi gereğince 1/2 oranında artırılarak AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA.

11.c. Sanığın yargılama sürecindeki tutum ve davranışları lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek cezasından 765 sayılı TCK’nın 59/1. maddesi uyarınca indirim yapılarakağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezası yerine MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE

CEZALANDIRILMASINA.

11.d. Sanık hakkında başkaca takdiri ve kanuni artırım ve indirim maddesinin uygulanmasına yer olmadığına.

11.e. Sanığa verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın süresi nazara alınarak 765 sayılı TCK’nın 31. maddesi uyarınca müebbeten kamu hizmetlerinden YASAKLANMASINA. 4721 sayılı Medeni Kanunun 471. maddesi de nazara alınarak 765 sayılı TCK’nın 33. maddesi uyarınca hapis halinin sona erdirilmesine kadar yasal kısıtlılık halinde BULUNDURULMASINA, ayrıca bu süre boyunca babalık ve kocalık sıfatının verdiği hakları kullanmaktan MAHRUMİYETLERİNE.

11.f. Sanığın gözaltında ve tutuklulukta geçirmiş olduğu sürenin 765 sayılı TCK’ nın

 1. maddesi uyarınca cezasından MAHSUBUNA.

11.g. Karar kesinleştiğinde 22.05.1930 tarihli 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 30. ve31. maddelerininsanık yönünden UYGULANMASINA,

11.h. Sanığın yaş ve sağlık durumuda dikkate alınarak, ölçülülük ve orantılılık ilkeleride birlikte değerlendirildiğinde hakkında 5271 sayılı CMK’nın 109/3-a maddesinde belirtilen yurt dışına çıkamamak ve CMK’nın 109/3-b maddesinde belirtilen her ayın 1. gününde ikametine en yakın güvenlik birimlerinde oluşturulacak deftere imza vermeksuretiyle adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına, adli kontrol hükümlerine isteyerek uymadığı takdirde 5271 sayılı CMK’nın 112. maddesi uyarınca tutuklanabileceğinin ihtarına, (ihtarat yapılamadı)

12.a. Sanık HALİL KEMAL GÜRÜZ‘ün üzerine atılı bulunan “Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Suçu”nu işlediği sabit olduğundan eylemine uyan ve 5237 sayılı TCK’nın 7/2. maddesi hükmü nazara alınarak suç tarihi itibariyle yürürlükte olup lehine olan 21.07.2004 tarihli 25529 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan5218 sayılı Kanunun 1.maddesi ile değişik 765 sayılı TCK’nın 147. maddesi gereğince AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA.

12.b. Sanığın sabit görülen eyleminin 3713 sayılı Yasanın3. maddesinde 18.07.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5532 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önce ve sonra terör suçu olarak düzenlendiğinden verilen ceza 3713 sayılı Yasanın 5/1. maddesi gereğince 1/2 oranında artırılarak AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA.

12.c. Sanığın yargılama sürecindeki tutum ve davranışları lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek cezasından 765 sayılı TCK’nın 59/1. maddesi uyarınca indirim yapılarakağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezası yerine MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE

CEZALANDIRILMASINA.

12.d. Sanık hakkında başkaca takdiri ve kanuni artırım ve indirim maddesinin uygulanmasına yer olmadığına.

12.e. Sanığa verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın süresi nazara alınarak 765 sayılı TCK’nın 31. maddesi uyarınca müebbeten kamu hizmetlerinden YASAKLANMASINA. 4721 sayılı Medeni Kanunun 471. maddesi de nazara alınarak 765 sayılı TCK’nın 33. maddesi uyarınca hapis halinin sona erdirilmesine kadar yasal kısıtlılık halinde BULUNDURULMASINA, ayrıca bu süre boyunca babalık ve kocalık sıfatının verdiği hakları kullanmaktan MAHRUMİYETLERİNE.

12.f. Sanığın gözaltında ve tutuklulukta geçirmiş olduğu sürenin 765 sayılı TCK’ nın

 1. maddesi uyarınca cezasından MAHSUBUNA.

12.g. Sanığın yaş ve sağlık durumuda dikkate alınarak, ölçülülük ve orantılılık ilkeleride birlikte değerlendirildiğinde hakkında 5271 sayılı CMK’nın 109/3-a maddesinde belirtilen yurt dışına çıkamamak ve CMK’nın 109/3-b maddesinde belirtilen her ayın 1. gününde ikametine en yakın güvenlik birimlerinde oluşturulacak deftere imza vermeksuretiyle adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına, adli kontrol hükümlerine isteyerek uymadığı takdirde 5271 sayılı CMK’nın 112. maddesi uyarınca tutuklanabileceğinin ihtarına, (ihtarat yapılamadı)

13.a. Sanık HAYRİ BÜLENT ALPKAYA‘nın üzerine atılı bulunan “Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Suçu”nu işlediği sabit olduğundan eylemine uyan ve 5237 sayılı TCK’nın 7/2. maddesi hükmü nazara alınarak suç tarihi itibariyle yürürlükte olup lehine olan 21.07.2004 tarihli 25529 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan5218 sayılı Kanunun 1.maddesi ile değişik 765 sayılı TCK’nın 147. maddesi gereğince AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA.

13.b. Sanığın sabit görülen eyleminin 3713 sayılı Yasanın3. maddesinde 18.07.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5532 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önce ve sonra terör suçu olarak düzenlendiğinden verilen ceza 3713 sayılı Yasanın 5/1. maddesi gereğince 1/2 oranında artırılarak AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA.

13.c. Sanığın yargılama sürecindeki tutum ve davranışları lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek cezasından 765 sayılı TCK’nın 59/1. maddesi uyarınca indirim yapılarakağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezası yerine MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE

CEZALANDIRILMASINA.

13.d. Sanık hakkında başkaca takdiri ve kanuni artırım ve indirim maddesinin uygulanmasına yer olmadığına.

13.e. Sanığa verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın süresi nazara alınarak 765 sayılı TCK’nın 31. maddesi uyarınca müebbeten kamu hizmetlerinden YASAKLANMASINA. 4721 sayılı Medeni Kanunun 471. maddesi de nazara alınarak 765 sayılı TCK’nın 33. maddesi uyarınca hapis halinin sona erdirilmesine kadar yasal kısıtlılık halinde BULUNDURULMASINA, ayrıca bu süre boyunca babalık ve kocalık sıfatının verdiği hakları kullanmaktan MAHRUMİYETLERİNE.

13.f. Sanığın gözaltında ve tutuklulukta geçirmiş olduğu sürenin 765 sayılı TCK’ nın

 1. maddesi uyarınca cezasından MAHSUBUNA.

13.g. Karar kesinleştiğinde 22.05.1930 tarihli 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 30. ve31. maddelerininsanık yönünden UYGULANMASINA,

13.h. Sanığın yaş ve sağlık durumuda dikkate alınarak, ölçülülük ve orantılılık ilkeleride birlikte değerlendirildiğinde hakkında 5271 sayılı CMK’nın 109/3-a maddesinde belirtilen yurt dışına çıkamamak ve CMK’nın 109/3-b maddesinde belirtilen her ayın 1. gününde ikametine en yakın güvenlik birimlerinde oluşturulacak deftere imza vermeksuretiyle adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına, adli kontrol hükümlerine isteyerek uymadığı takdirde 5271 sayılı CMK’nın 112. maddesi uyarınca tutuklanabileceğinin ihtarına, (ihtarat yapılamadı)

14.a. Sanık  HİKMET KÖKSAL‘ın üzerine atılı bulunan “Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Suçu”nu işlediği sabit olduğundan eylemine uyan ve 5237 sayılı TCK’nın 7/2. maddesi hükmü nazara alınarak suç tarihi itibariyle yürürlükte olup lehine olan 21.07.2004 tarihli 25529 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan5218 sayılı Kanunun 1.maddesi ile değişik 765 sayılı TCK’nın 147. maddesi gereğince AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA.

14.b. Sanığın sabit görülen eyleminin 3713 sayılı Yasanın3. maddesinde 18.07.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5532 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önce ve sonra terör suçu olarak düzenlendiğinden verilen ceza 3713 sayılı Yasanın 5/1. maddesi gereğince 1/2 oranında artırılarak AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA.

14.c. Sanığın yargılama sürecindeki tutum ve davranışları lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek cezasından 765 sayılı TCK’nın 59/1. maddesi uyarınca indirim yapılarakağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezası yerine MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE

CEZALANDIRILMASINA.

14.d. Sanık hakkında başkaca takdiri ve kanuni artırım ve indirim maddesinin uygulanmasına yer olmadığına.

14.e. Sanığa verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın süresi nazara alınarak 765 sayılı TCK’nın 31. maddesi uyarınca müebbeten kamu hizmetlerinden YASAKLANMASINA. 4721 sayılı Medeni Kanunun 471. maddesi de nazara alınarak 765 sayılı TCK’nın 33. maddesi uyarınca hapis halinin sona erdirilmesine kadar yasal kısıtlılık halinde BULUNDURULMASINA, ayrıca bu süre boyunca babalık ve kocalık sıfatının verdiği hakları kullanmaktan MAHRUMİYETLERİNE.

14.f. Sanığın gözaltında ve tutuklulukta geçirmiş olduğu sürenin 765 sayılı TCK’ nın 40. maddesi uyarınca cezasından MAHSUBUNA.

14.g. Karar kesinleştiğinde 22.05.1930 tarihli 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 30. ve31. maddelerininsanık yönünden UYGULANMASINA,

14.h. Sanığın yaş ve sağlık durumuda dikkate alınarak, ölçülülük ve orantılılık ilkeleride birlikte değerlendirildiğinde hakkında 5271 sayılı CMK’nın 109/3-a maddesinde belirtilen yurt dışına çıkamamak ve CMK’nın 109/3-b maddesinde belirtilen her ayın 1. gününde ikametine en yakın güvenlik birimlerinde oluşturulacak deftere imza vermeksuretiyle adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına, adli kontrol hükümlerine isteyerek uymadığı takdirde 5271 sayılı CMK’nın 112. maddesi uyarınca tutuklanabileceğinin ihtarına, (ihtarat yapılamadı)

15.a. Sanık  İDRİS KORALP ‘in üzerine atılı bulunan “Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Suçu”nu işlediği sabit olduğundan eylemine uyan ve 5237 sayılı TCK’nın 7/2. maddesi hükmü nazara alınarak suç tarihi itibariyle yürürlükte olup lehine olan 21.07.2004 tarihli 25529 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan5218 sayılı Kanunun 1.maddesi ile değişik 765 sayılı TCK’nın 147. maddesi gereğince AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA.

15.b. Sanığın sabit görülen eyleminin 3713 sayılı Yasanın3. maddesinde 18.07.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5532 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önce ve sonra terör suçu olarak düzenlendiğinden verilen ceza 3713 sayılı Yasanın 5/1. maddesi gereğince 1/2 oranında artırılarak AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA.

15.c. Sanığın yargılama sürecindeki tutum ve davranışları lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek cezasından 765 sayılı TCK’nın 59/1. maddesi uyarınca indirim yapılarakağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezası yerine MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE

CEZALANDIRILMASINA.

15.d. Sanık hakkında başkaca takdiri ve kanuni artırım ve indirim maddesinin uygulanmasına yer olmadığına.

15.e. Sanığa verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın süresi nazara alınarak 765 sayılı TCK’nın 31. maddesi uyarınca müebbeten kamu hizmetlerinden YASAKLANMASINA. 4721 sayılı Medeni Kanunun 471. maddesi de nazara alınarak 765 sayılı TCK’nın 33. maddesi uyarınca hapis halinin sona erdirilmesine kadar yasal kısıtlılık halinde BULUNDURULMASINA, ayrıca bu süre boyunca babalık ve kocalık sıfatının verdiği hakları kullanmaktan MAHRUMİYETLERİNE.

15.f. Sanığın gözaltında ve tutuklulukta geçirmiş olduğu sürenin 765 sayılı TCK’ nın

 1. maddesi uyarınca cezasından MAHSUBUNA.

15.g. Karar kesinleştiğinde 22.05.1930 tarihli 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun

 1. ve31. maddelerininsanık yönünden UYGULANMASINA,

15.h. Sanığın yaş ve sağlık durumuda dikkate alınarak, ölçülülük ve orantılılık

ilkeleride birlikte değerlendirildiğinde hakkında 5271 sayılı CMK’nın 109/3-a maddesinde belirtilen yurt dışına çıkamamak ve CMK’nın 109/3-b maddesinde belirtilen her ayın 1. gününde ikametine en yakın güvenlik birimlerinde oluşturulacak deftere imza vermeksuretiyle adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına, adli kontrol hükümlerine isteyerek uymadığı takdirde 5271 sayılı CMK’nın 112. maddesi uyarınca tutuklanabileceğinin ihtarına, (ihtarat yapılamadı)

16.a. Sanık  İLHAN KILIÇ’ınüzerine atılı bulunan “Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Suçu”nu işlediği sabit olduğundan eylemine uyan ve 5237 sayılı TCK’nın 7/2. maddesi hükmü nazara alınarak suç tarihi itibariyle yürürlükte olup lehine olan 21.07.2004 tarihli 25529 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan5218 sayılı Kanunun 1.maddesi ile değişik 765 sayılı TCK’nın 147. maddesi gereğince AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA.

16.b. Sanığın sabit görülen eyleminin 3713 sayılı Yasanın3. maddesinde 18.07.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5532 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önce ve sonra terör suçu olarak düzenlendiğinden verilen ceza 3713 sayılı Yasanın 5/1. maddesi gereğince 1/2 oranında artırılarak AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA.

16.c. Sanığın yargılama sürecindeki tutum ve davranışları lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek cezasından 765 sayılı TCK’nın 59/1. maddesi uyarınca indirim yapılarakağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezası yerine MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE

CEZALANDIRILMASINA.

16.d. Sanık hakkında başkaca takdiri ve kanuni artırım ve indirim maddesinin uygulanmasına yer olmadığına.

16.e. Sanığa verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın süresi nazara alınarak 765 sayılı TCK’nın 31. maddesi uyarınca müebbeten kamu hizmetlerinden YASAKLANMASINA. 4721 sayılı Medeni Kanunun 471. maddesi de nazara alınarak 765 sayılı TCK’nın 33. maddesi uyarınca hapis halinin sona erdirilmesine kadar yasal kısıtlılık halinde BULUNDURULMASINA, ayrıca bu süre boyunca babalık ve kocalık sıfatının verdiği hakları kullanmaktan MAHRUMİYETLERİNE.

16.f. Sanığın gözaltında ve tutuklulukta geçirmiş olduğu sürenin 765 sayılı TCK’ nın

 1. maddesi uyarınca cezasından MAHSUBUNA.

16.g. Karar kesinleştiğinde 22.05.1930 tarihli 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 30. ve31. maddelerininsanık yönünden UYGULANMASINA,

16.h. Sanığın yaş ve sağlık durumuda dikkate alınarak, ölçülülük ve orantılılık ilkeleride birlikte değerlendirildiğinde hakkında 5271 sayılı CMK’nın 109/3-a maddesinde belirtilen yurt dışına çıkamamak ve CMK’nın 109/3-b maddesinde belirtilen her ayın 1. gününde ikametine en yakın güvenlik birimlerinde oluşturulacak deftere imza vermeksuretiyle adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına, adli kontrol hükümlerine isteyerek uymadığı takdirde 5271 sayılı CMK’nın 112. maddesi uyarınca tutuklanabileceğinin ihtarına, (ihtarat yapılamadı)

  17.a. Sanık İSMAİL HAKKI KARADAYI‘nın üzerine atılı bulunan “Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Suçu”nu işlediği sabit olduğundan eylemine uyan ve 5237 sayılı TCK’nın 7/2. maddesi hükmü nazara alınarak suç tarihi itibariyle yürürlükte olup lehine olan 21.07.2004 tarihli 25529 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan5218 sayılı Kanunun 1.maddesi ile değişik 765 sayılı TCK’nın 147. maddesi gereğince AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA.

17.b. Sanığın sabit görülen eyleminin 3713 sayılı Yasanın3. maddesinde 18.07.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5532 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önce ve sonra terör suçu olarak düzenlendiğinden verilen ceza 3713 sayılı Yasanın 5/1. maddesi gereğince 1/2 oranında artırılarak AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA.

17.c. Sanığın yargılama sürecindeki tutum ve davranışları lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek cezasından 765 sayılı TCK’nın 59/1. maddesi uyarınca indirim yapılarakağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezası yerine MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE

CEZALANDIRILMASINA.

17.d. Sanık hakkında başkaca takdiri ve kanuni artırım ve indirim maddesinin uygulanmasına yer olmadığına.

17.e. Sanığa verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın süresi nazara alınarak 765 sayılı TCK’nın 31. maddesi uyarınca müebbeten kamu hizmetlerinden YASAKLANMASINA. 4721 sayılı Medeni Kanunun 471. maddesi de nazara alınarak 765 sayılı TCK’nın 33. maddesi uyarınca hapis halinin sona erdirilmesine kadar yasal kısıtlılık halinde BULUNDURULMASINA, ayrıca bu süre boyunca babalık ve kocalık sıfatının verdiği hakları kullanmaktan MAHRUMİYETLERİNE.

17.f. Sanığın gözaltında ve tutuklulukta geçirmiş olduğu sürenin 765 sayılı TCK’ nın

 1. maddesi uyarınca cezasından MAHSUBUNA.

17.g. Karar kesinleştiğinde 22.05.1930 tarihli 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 30. ve31. maddelerininsanık yönünden UYGULANMASINA,

17.h. Sanığın yaş ve sağlık durumuda dikkate alınarak, ölçülülük ve orantılılık ilkeleride birlikte değerlendirildiğinde hakkında 5271 sayılı CMK’nın 109/3-a maddesinde belirtilen yurt dışına çıkamamak ve CMK’nın 109/3-b maddesinde belirtilen her ayın 1. gününde ikametine en yakın güvenlik birimlerinde oluşturulacak deftere imza vermeksuretiyle adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına, adli kontrol hükümlerine isteyerek uymadığı takdirde 5271 sayılı CMK’nın 112. maddesi uyarınca tutuklanabileceğinin ihtarına, (ihtarat yapılamadı)

18.a. Sanık KENAN DENİZ‘in üzerine atılı bulunan “Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Suçu”nu işlediği sabit olduğundan eylemine uyan ve 5237 sayılı TCK’nın 7/2. maddesi hükmü nazara alınarak suç tarihi itibariyle yürürlükte olup lehine olan 21.07.2004 tarihli 25529 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan5218 sayılı Kanunun 1.maddesi ile değişik 765 sayılı TCK’nın 147.

maddesi gereğince      AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA.

18.b. Sanığın sabit görülen eyleminin 3713 sayılı Yasanın3. maddesinde 18.07.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5532 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önce ve sonra terör suçu olarak düzenlendiğinden verilen ceza 3713 sayılı Yasanın 5/1. maddesi gereğince 1/2 oranında artırılarak AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA.

18.c. Sanığın yargılama sürecindeki tutum ve davranışları lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek cezasından 765 sayılı TCK’nın 59/1. maddesi uyarınca indirim yapılarakağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezası yerine MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE

CEZALANDIRILMASINA.

18.d. Sanık hakkında başkaca takdiri ve kanuni artırım ve indirim maddesinin uygulanmasına yer olmadığına.

18.e. Sanığa verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın süresi nazara alınarak 765 sayılı TCK’nın 31. maddesi uyarınca müebbeten kamu hizmetlerinden YASAKLANMASINA. 4721 sayılı Medeni Kanunun 471. maddesi de nazara alınarak 765 sayılı TCK’nın 33. maddesi uyarınca hapis halinin sona erdirilmesine kadar yasal kısıtlılık halinde BULUNDURULMASINA, ayrıca bu süre boyunca babalık ve kocalık sıfatının verdiği hakları kullanmaktan MAHRUMİYETLERİNE.

18.f. Sanığın gözaltında ve tutuklulukta geçirmiş olduğu sürenin 765 sayılı TCK’ nın

 1. maddesi uyarınca cezasından MAHSUBUNA.

18.g. Karar kesinleştiğinde 22.05.1930 tarihli 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 30. ve31. maddelerininsanık yönünden UYGULANMASINA,

18.h. Sanığın yaş ve sağlık durumuda dikkate alınarak, ölçülülük ve orantılılık ilkeleride birlikte değerlendirildiğinde hakkında 5271 sayılı CMK’nın 109/3-a maddesinde belirtilen yurt dışına çıkamamak ve CMK’nın 109/3-b maddesinde belirtilen her ayın 1. gününde ikametine en yakın güvenlik birimlerinde oluşturulacak deftere imza vermeksuretiyle adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına, adli kontrol hükümlerine isteyerek uymadığı takdirde 5271 sayılı CMK’nın 112. maddesi uyarınca tutuklanabileceğinin ihtarına, (ihtarat yapılamadı)

19.a. Sanık  MUHİTTİN ERDAL ŞENEL‘in üzerine atılı bulunan “Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Suçu”nu işlediği sabit olduğundan eylemine uyan ve 5237 sayılı TCK’nın 7/2. maddesi hükmü nazara alınarak suç tarihi itibariyle yürürlükte olup lehine olan 21.07.2004 tarihli 25529 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan5218 sayılı Kanunun 1.maddesi ile değişik 765 sayılı TCK’nın 147. maddesi gereğince AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA.

19.b. Sanığın sabit görülen eyleminin 3713 sayılı Yasanın3. maddesinde 18.07.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5532 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önce ve sonra terör suçu olarak düzenlendiğinden verilen ceza 3713 sayılı Yasanın 5/1. maddesi gereğince 1/2 oranında artırılarak AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA.

19.c. Sanığın yargılama sürecindeki tutum ve davranışları lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek cezasından 765 sayılı TCK’nın 59/1. maddesi uyarınca indirim yapılarakağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezası yerine MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE

CEZALANDIRILMASINA.

19.d. Sanık hakkında başkaca takdiri ve kanuni artırım ve indirim maddesinin uygulanmasına yer olmadığına.

19.e. Sanığa verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın süresi nazara alınarak 765 sayılı TCK’nın 31. maddesi uyarınca müebbeten kamu hizmetlerinden YASAKLANMASINA. 4721 sayılı Medeni Kanunun 471. maddesi de nazara alınarak 765 sayılı TCK’nın 33. maddesi uyarınca hapis halinin sona erdirilmesine kadar yasal kısıtlılık halinde BULUNDURULMASINA, ayrıca bu süre boyunca babalık ve kocalık sıfatının verdiği hakları kullanmaktan MAHRUMİYETLERİNE.

19.f. Sanığın gözaltında ve tutuklulukta geçirmiş olduğu sürenin 765 sayılı TCK’ nın

 1. maddesi uyarınca cezasından MAHSUBUNA.

19.g. Karar kesinleştiğinde 22.05.1930 tarihli 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 30. ve31. maddelerininsanık yönünden UYGULANMASINA,

19.h. Sanığın yaş ve sağlık durumuda dikkate alınarak, ölçülülük ve orantılılık ilkeleride birlikte değerlendirildiğinde hakkında 5271 sayılı CMK’nın 109/3-a maddesinde belirtilen yurt dışına çıkamamak ve CMK’nın 109/3-b maddesinde belirtilen her ayın 1. gününde ikametine en yakın güvenlik birimlerinde oluşturulacak deftere imza vermeksuretiyle adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına, adli kontrol hükümlerine isteyerek uymadığı takdirde 5271 sayılı CMK’nın 112. maddesi uyarınca tutuklanabileceğinin ihtarına, (ihtarat yapılamadı)

20.a. Sanık VURAL AVAR‘ın üzerine atılı bulunan “Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Suçu”nu işlediği sabit olduğundan eylemine uyan ve 5237 sayılı TCK’nın 7/2. maddesi hükmü nazara alınarak suç tarihi itibariyle yürürlükte olup lehine olan 21.07.2004 tarihli 25529 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan5218 sayılı Kanunun 1.maddesi ile değişik 765 sayılı TCK’nın 147. maddesi gereğince AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA.

20.b. Sanığın sabit görülen eyleminin 3713 sayılı Yasanın3. maddesinde 18.07.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5532 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önce ve sonra terör suçu olarak düzenlendiğinden verilen ceza 3713 sayılı Yasanın 5/1. maddesi gereğince 1/2 oranında artırılarak AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA.

20.c. Sanığın yargılama sürecindeki tutum ve davranışları lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek cezasından 765 sayılı TCK’nın 59/1. maddesi uyarınca indirim yapılarakağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezası yerine MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE

CEZALANDIRILMASINA.

20.d. Sanık hakkında başkaca takdiri ve kanuni artırım ve indirim maddesinin uygulanmasına yer olmadığına.

20.e. Sanığa verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın süresi nazara alınarak 765 sayılı TCK’nın 31. maddesi uyarınca müebbeten kamu hizmetlerinden YASAKLANMASINA. 4721 sayılı Medeni Kanunun 471. maddesi de nazara alınarak 765 sayılı TCK’nın 33. maddesi uyarınca hapis halinin sona erdirilmesine kadar yasal kısıtlılık halinde BULUNDURULMASINA, ayrıca bu süre boyunca babalık ve kocalık sıfatının verdiği hakları kullanmaktan MAHRUMİYETLERİNE.

20.f. Sanığın gözaltında ve tutuklulukta geçirmiş olduğu sürenin 765 sayılı TCK’ nın

 1. maddesi uyarınca cezasından MAHSUBUNA.

20.g. Karar kesinleştiğinde 22.05.1930 tarihli 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 30. ve31. maddelerininsanık yönünden UYGULANMASINA,

20.h. Sanığın yaş ve sağlık durumuda dikkate alınarak, ölçülülük ve orantılılık ilkeleride birlikte değerlendirildiğinde hakkında 5271 sayılı CMK’nın 109/3-a maddesinde belirtilen yurt dışına çıkamamak ve CMK’nın 109/3-b maddesinde belirtilen her ayın 1. gününde ikametine en yakın güvenlik birimlerinde oluşturulacak deftere imza vermeksuretiyle adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına, adli kontrol hükümlerine isteyerek uymadığı takdirde 5271 sayılı CMK’nın 112. maddesi uyarınca tutuklanabileceğinin ihtarına, (ihtarat yapıldı)

21.a. Sanık YILDIRIMTÜRKER‘inüzerine atılı bulunan “Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Suçu”nu işlediği sabit olduğundan eylemine uyan ve 5237 sayılı TCK’nın 7/2. maddesi hükmü nazara alınarak suç tarihi itibariyle yürürlükte olup lehine olan 21.07.2004 tarihli 25529 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan5218 sayılı Kanunun 1.maddesi ile değişik 765 sayılı TCK’nın 147. maddesi gereğince AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA.

21.b. Sanığın sabit görülen eyleminin 3713 sayılı Yasanın3. maddesinde 18.07.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5532 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önce ve sonra terör suçu olarak düzenlendiğinden verilen ceza 3713 sayılı Yasanın 5/1. maddesi gereğince 1/2 oranında artırılarak AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA.

21.c. Sanığın yargılama sürecindeki tutum ve davranışları lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek cezasından 765 sayılı TCK’nın 59/1. maddesi uyarınca indirim yapılarakağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezası yerine MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE

CEZALANDIRILMASINA.

21.d. Sanık hakkında başkaca takdiri ve kanuni artırım ve indirim maddesinin uygulanmasına yer olmadığına.

21.e. Sanığa verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın süresi nazara alınarak 765 sayılı TCK’nın 31. maddesi uyarınca müebbeten kamu hizmetlerinden YASAKLANMASINA. 4721 sayılı Medeni Kanunun 471. maddesi de nazara alınarak 765 sayılı TCK’nın 33. maddesi uyarınca hapis halinin sona erdirilmesine kadar yasal kısıtlılık halinde BULUNDURULMASINA, ayrıca bu süre boyunca babalık ve kocalık sıfatının verdiği hakları kullanmaktan MAHRUMİYETLERİNE.

21.f. Sanığın gözaltında ve tutuklulukta geçirmiş olduğu sürenin 765 sayılı TCK’ nın

 1. maddesi uyarınca cezasından MAHSUBUNA.

21.g. Karar kesinleştiğinde 22.05.1930 tarihli 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 30. ve31. maddelerininsanık yönünden UYGULANMASINA,

21.h. Sanığın yaş ve sağlık durumuda dikkate alınarak, ölçülülük ve orantılılık ilkeleride birlikte değerlendirildiğinde hakkında 5271 sayılı CMK’nın 109/3-a maddesinde belirtilen yurt dışına çıkamamak ve CMK’nın 109/3-b maddesinde belirtilen her ayın 1. gününde ikametine en yakın güvenlik birimlerinde oluşturulacak deftere imza vermeksuretiyle adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına, adli kontrol hükümlerine isteyerek uymadığı takdirde 5271 sayılı CMK’nın 112. maddesi uyarınca tutuklanabileceğinin ihtarına, (ihtarat yapıldı)

 1. Haklarında mahkumiyet kararı verilen sanıklardan sebebiyet verdikleri aşağıdaaçık dökümü yazılan yargılama giderlerinin 5271 sayılı CMK’nın325/1-2 madde ve fıkraları uyarınca sanıklardan ayrı ayrı tahsili ile Hazineye irat kaydına,
 2. E) Katılanlardan kendisini vekaletnameli vekil ile temsil ettirenlere karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 14/1. maddesi gereğince 360’er TL TL ücreti vekaletin haklarında mahkumiyet kararı verilen sanıklardan tahsil edilerek katılanlara verilmesine.

F)Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Emanet Memurluğunun;

 • 2013/89 esassırasına kayıtlı, Gizli-Kişiye Özel ibareli Genelkurmay Başkanlığı tarafından Yüksek öğretim Kurumu Başkanlığına hitaben yazılan 12 Mayıs 1997 tarihli Kırıkkale Üniversitesinde görevli bazı öğretim üyeleri konulu 17 sayfadan oluşan araştırma tutanağıolduğu belirtilen 1 adet mühürlü zarfındosyada delil olarak saklanmasına,
 • 2013/80 esas sırasına kayıtlı, mühürlü 1 adet zarf içerisinde; Çevik BİR imzalı 04 Haziran 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu inceleme sonuçları konulu 14 sayfa belgenin dosyada delil olarak saklanmasına,

2013/48 esas sırasına kayıtlı, mühürlü 1 adet zarf içerisinde 1997 yılında (OcakHaziran ayları) Genelkurmay Başkanlığından görev yapan Karargah Başkanları “J” ile Daire

Başkanlarının isimlistesinin dosyada delil olarak saklanmasına,

2013/39 esas sırasına kayıtlı, mühürlü bir adet zarf içerisinde; 10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu konulu belgenin dağıtım planının açık halinin dosyada delil olarak saklanmasına,

2012/257 esas sırasına kayıtlı, 1 adet mühürlü karton kutu içerisinde yer alan; 9 adet ses kaseti, 13 adet CD, 1 adet DVD, Fotoğraf albümü,arşiv ve basın bültenlerinin aktarıldığı 4 adet DVD, CD’lerin aktarıldığı 4 adet DVD , Ses kasetlerinin aktarıldığı 1 adet CD’nin dosyada delil olarak saklanmasına,

2012/296 esas sırasına kayıtlı, mühürlü 1 adet zarf içerisinde MGK Genel

Sekreterliğinden gelen belgelerin dosyada delil olarak saklanmasına,

2012/226 esas sırasına kayıtlı,mühürlü 1 adet zarf içerisinde;Genelkurmay Başkanlığının 20 Eylül 2012 tarih ve AD.MÜŞ:9140-303-12/M.O.A 90035508 (122659) sayılı yazı aslı ve ekindeki; Yok Edilecek Arşiv Malzeme Tutanağı (14 sayfa belge aslı 3 sayfa fotokopi olmak üzere toplam 17 sayfa (Fotokopi 3 sayfanın aslı 2012/214 emanette kayıtlı) ve Arşiv Malzemesi Envanteri Başlıklı Tutanağın (177 sayfa belge aslı 3 sayfa fotokopi olmak üzere toplam 180 sayfa) (Fotokopi 3 sayfanın aslı 2012/214 emanette kayıtlı) dosyada delil olarak saklanmasına,

2012/175 esas sırasına kayıtlı, sanık Çevik BİR ve Hakkı KILINÇ’ın ikametlerinde yapılan aramada elde edilenve zapt edilen dokümanların dosyada delil olarak saklanmasına, Abdullah KILIÇARSLAN, VeIi SEYİT ve Alican TÜRK’ün ikametlerindeyapılan aramada elde edilenve zapt edilen dokümanların karar kesinleştiğinde sanıklara iadesine,

-2012/169 esas sırasına kayıtlı, mühürlü 1 adet zarf içerisinde YÖK’den elde edilen; Lacivert renkli üzerinde DİLEK İNŞAAT 56 yazan 1 adet ajanda, Yeşil renkli üzerinde FIHRIST-20 yazan büyük boy ajanda ve Orta boy zarf içerisinde 3-4-5 numaralandırılmış gazete küpür fotokopisi ve isim listesine ilişkin bilgisayar çıktısının dosyada delil olarak saklanmasına,

2012/142 esas sırasına kayıtlı,mühürlü 1 adet zarf içerisinde; Bir adet CD zarfı içerisinde M. Ali YILDIRIM’ ın 08.05.2012 tarihli ev aramasına ait kamera kayıtları bulunan 1 adet CD, Bir adet CD zarfı içerisinde; Mustafa BIYIK’ ın 08.05.2012 tarihli ev aramasına ait fotoğrafların bulunduğu 1 adet CD ve Mustafa BIYIK’ m 08.05.2012 tarihli ev aramasına ait kamera kayıtlarının bulunduğu 1 adet CD’nin dosyada delil olarak saklanmasına,

2012/120 esas sırasına kayıtlı, mühürlü 1 adet zarf içerisinde; 25 Nisan 2012 tarihinde İnönü Bulvarı Devlet Mahallesi Gen. Loj. Nu: 29 E-7 adresinde yapılan arama faaliyetine ait

(Lokman EKİNCİ) görüntülerin bulunduğu 1 adet B42I4000934-02533 seri nolu DVD, 25

Nisan 2012 tarihinde İnönün Bulvarı Devlet Mahallesi Gen. Loj. Kanatlı Apt. G Blok. 33/4 Bakanlıklar Ankara adresinde yapılan arama faaliyetine ait (İsmail Hakkı ÖNDER) görüntülerin bulunduğu 1 adet B42I4000934-02537 seri nolu DVD,Yahya Kemal YAKIŞKAN’ m ev arama Video görüntüsü yazan; – 1 adet M560011911-1437 seri nolu 1 nolu

DVD ve1 adet M560011911-1437 seri nolu 2 nolu DVD. -1 adet M560011911-1437 seri nolu

3 nolu DVD’nin dosyada delil olarak saklanmasına,

-2012/131 esas sırasına kayıtlı, üzerinde Genelkurmay Başkanlığının 15 Mayıs 2012 gün ADMÜŞ:9140-303-12/M.O.A. sayılı yazısı ekindeki EKA: 36 sayfa dosya fihrist sureti ile EKB: 14 sayfa MSB. lığı yazışmaları sureti, yazılı 1 adet mühürlü zarfın dosyada delil olarak saklanmasına,

2012/108 esas sırasına kayıtlı, 19 Nisan 2012 tarihinde Ziyaürrahman Caddesi Kevlebek Sokak No: 34-1 adresinde yapılan aramaya ait (Mustafa Hakan BURAL) görüntülere ait toplam 12 adet DVD’nin dosyada delil olarak saklanmasına,

2012/82 esas sırasına kayıtlı, Genelkurmay Başkanlığının 03/04/2012 tarih ve 12/M.O.A 90032805 sayılı yazısı ekindeki; 10 Nisan 1997 tarihli Batı Çalışma Grubu konulu yazı (2 sayfa) veBatı Çalışma Grubu Şemasının dosyada delil olarak saklanmasına,

2012/3 esas sırasınakayıtlı, mühürlü 1 adet zarf içerisinde; 1 adet CD ve 1 adet

DVD’nin dosyada delil olarak saklanmasına,

2013/10 esas sırasına kayıtlı, mühürlü zarf içerisinde; 1 klasör halinde Tamer TATAR’ın 16/01/2013 tarihinde Ankara Cumhuriyet Savcısına verdiği belgeler, tutanak ve ifade tutanağının dosyada delil olarak saklanmasına,

2013/26 esas sırasına kayıtlı;mühürlü zarf içerisinde Genelkurmay Başkanlığının 30 Ocak 2013 tarih ve 9140-244-13/M.O.A sayılı ekinde gönderilen 07 Nisan 1997 tarihinde Genelkurmay Başkanlığı İnönü Salonunda yapılan toplantı ile ilgili 9 sayfadan oluşan bilgi ve belgelerindosyada delil olarak saklanmasına,

2012/214 esas sırasınakayıtlı; Genelkurmay Başkanlığının Ad.Müş.9140-303-12 90035262 sayılı yazısı 27 Ağustos 2012 tarihli AD.MÜŞ. 9140-303-12/M.O.A. EK-A, EK-B, EK-C, EK-Ç, EK-D ‘den oluşan toplam 14 sayfadan oluşan belge” yazılı bir adet kapalı ve mühürlü zarfın dosyada delil olarak saklanmasına,

2012/199 esas sırasınakayıtlı, Genelkurmay Başkanlığından gelen 23 Temmuz 2012 AD.MÜŞ.9140-303-12/M.O.A görev yerleri çizelgesi (8 sayfa) ibareleri yazılı 1 adet mühürlü zarfın dosyada delil olarak saklanmasına,

2012/197 esas sırasında kayıtlı 1 adet üzerinde Genelkurmay Başkanlığından gelen 26 Temmuz 2012 tarihli 9140-303-12/M.O.A sayılı ” Takdir Belgeleri Hakkında” Ümit

ŞAHİNTÜRK (1 adet), Hakan BURAL (2 adet) , Yahya Kemal YAKIŞKAN (1 adet), Adem

DEMİR ( 1 adet ), Kenan DENİZ (2 Adet), Şinasi ÇAVUŞ (2 adet), E. Gazi ÖZKÜRKÇÜ (1

Adet), Y.Cem ÖZARSLAN (1 adet), Ziya BATUR (2 adet), Bahattin ÇELİK (1 adet), Yüksel

SÖNMEZ ( 2 adet), Salih ERYİĞİT (1 adet), Ruşen BOZKURT (4 adet), Faruk ALPAYDIN

(1 adet), Osman BÜLBÜL (1 adet), Svl. Mem. Serhat ALTAY (1adet), Svl.Mem. Ömer ÖZKAN ( 1 adet)’inkarar kesinleştiğinde sahiplerine iadesine, EK-CGörevlendirme Konulu Belge (1 sayfa)nin dosyada delil olarak saklanmasına,

-2012/276 esas sırasına kayıtlı, mühürlü 1 adet bez torba içerisinde; 2011/206 soruşturma (28 Şubat – Batı Çalışma Grubu) ilgili soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı (CMK. 250. Maddesi ile Yetkili) tarafından 20.10.2011 günü İstanbul C.Başsavcılığına müracaat eden Tamer TATAR isimli kişinin ibraz ettiği 1 klasör içerisinde 187 sayfadan oluşan belgelerindosyada delil olarak saklanmasına,

2012/75 esas sırasınakayıtlı, mühürlü 1 adet zarf içerisinde zarf üzerinde Genelkurmay Başkanlığının 14 Mart 2012 tarih ve 9170.303.12 AD.MÜŞ. Sayılı yazı ekindeki ; Batı Eylem Planı konulu belge aslı(1 sayfa), Batı Çalışma Grubu Eylem Planı (19 sayfa) ve Genelkurmay Başkanlığı Brifinglere ilişkin mesaj formlarının (11 sayfa) dosyada delil olarak saklanmasına,

2013/106 esas sırasına kayıtlı, 1 adet mühürlü bez torba içerisinde; YÖK’ ten gelen belgeler “YÖK 116 Nolu Klasörün asılları” ibareleri yazılı 1 adet klasör” , YÖK’ten gelen belgeler “65.Klasör asılları” ve araştırma tutanağının bulunduğu 1 adet klasörün dosyada delil olarak saklanmasına,

2013/99 esas sırasınakayıtlı,2547 Sayılı Kanun uyarınca yurt dışına gönderilen Araştırma Görevlilerinden YÖK Başkanlığınca geri çağrılanlar ile ilgili olarak Personel Dairesi Başkanlığı Arşivinde (P-1)- (P-13) arası numara verilmiş 24 sayfadan oluşan araştırma tutanağının dosyada delil olarak saklanmasına,

 • 2013/52 esas sırasına kayıtlı Genelkurmay Başkanlığının 07 Mart 2013 tarih ve 9140-50-13/M.O.A. Sayılı yazı ekinde gönderilen mühürlü 1 adet zarf içerisinde; YAŞ toplantıları hakkında 3 sayfa belgenin(Emanetin 2013/19 sırasına ek) dosyada delil olarak saklanmasına,
 • 2013/51 esas sırasında kayıtlı, Genelkurmay Başkanlığının 03 Mart 2013 tarih ve 26702250-9140-244-13/M.O.A. Sayılı yazısı ekinde gönderilen; Genelkurmay Karargahında görev yapan General ve Amirallerin 1 ila 32. nci sırada, bağlı birliklerde görev yapan General ve Amirallerin 33 ila 36.ncı sırada, GATA’da görev yapan General ve Amirallerin 37 ila 46.ncı sırada gösterildiği çizelgenin olduğu belirtilen belgelerin yer aldığı 1 adet mühürlü zarfın dosyada delil olarak saklanmasına,

-2013/14 esas sırasına kayıtlı, mühürlü zarf içerisinde Genelkurmay Başkanlığının gönderdiği 7 Nisan 1997 tarihli toplantıya ilişkin 6 sayfadan oluşan kimlik bilgileri hk. belgenin dosyada delil olarak saklanmasına

-2013/19 esas sırasına kayıtlı, Genelkurmay Başkanlığının 23 Ocak 2013 gün ve 914050-13/M.O.A sayılı yazısı ile YAŞ toplantıları hakkında 6 sayfa belgenin dosyada delil olarak saklanmasına,

 • 2013/16 esas sırasına kayıtlı, Genelkurmay Başkanlığının 12 Ekim 2012 gün, 9140303-12/M.O.A sayılı yazı ile YAŞ ayırma listeleri ve K.K.K’lığından ilişiği kesilen 413 personelin istihbarat kayıtlarından imha edilenlerin imha tutanaklarının dosyada delil olarak saklanmasına,
 • 2012/258 esas sırasına kayıtlı,Aslan DEĞİRMENCİ’den alınan mühürlü 1 adet zarf içerisinde; üzerinde Aslan DEĞİRMENCİ’nin ibraz ettiği CD 1-2-3-4-5-6 yazan 6 adet

CD’nindosyada delil olarak saklanmasına,

2012/226  esas sırasına kayıtlı, mühürlü 1 adet zarf içerisinde; Genelkurmay Başkanlığının 20 Eylül 2012 tarih ve AD.MÜŞ:9140-303/12/M.O.A90035508 (122659) sayılı yazısı ve ekindeki, Yok Edilecek Arşiv Malzeme Tutanağı ( 14 sayfa belge aslı 3 sayfa fotokopi olmak üzere toplam 17 sayfa ( Fotokopi 3 sayfanın aslı 2012/214 emanette kayıtlı), Arşiv Malzemesi Envanteri Başlıklı Tutanağın (177 sayfa belge aslı 3 sayfa fotokopi olmak üzere toplam 180 sayfa) (Fotokopi 3 sayfanın aslı 2012/214 emanete kayıtlı şeklindeki)dosyada delil olarak saklanmasına,

 • 2012/211 esas sırasında kayıtlı,Niğde İli Yenice Mahallesi Vali Ünal Özgedek Caddesi Yıldız Apartmanı Kat: 1 No:3 sayılı adreste ikamet eden Ümit ŞAHİNTÜRK (T.C 33158151928) isimli şahsa ait, (1 adet magnum d.gurup marka 16486 seri nolu kahve renkli ahşap dipçikli pompalı tabir edilenruhsatsız av tüfeği (kılıfı ile birlikte) hakkında2521 sayılı

Kanungereğiişlem yapılmasıiçin mahalli mülki amire bildirimde bulunulmasına,

Emanetin aynı sırasında kayıtlı,Ankara İli Çankaya İlçesi Mutlukent Mahallesi Dicle Caddesi No: 83/4 sayılı adreste ikamet eden, Sezai Kürşat ÖKTE (T.C 38302601564) isimli şahsa ait, 1 adet 9mm çapında 12651 seri numaralı Kırıkkale marka tabanca ve 1 adet şarjör hakkındaAnkara 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2012/1753 esas ve2013/130karar sayılı ilamıyla karar verildiğinden bu emanet eşya hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

Ankara İli Çankaya İlçesi aşağı öveçler mahallesi 1322. Cadde:54/9 sayılı adreste ikamet eden, Ahmet AKA isimli şahsa ait 1 adet 9 mm çapında 76667 seri numaralı Kırıkkale marka tabanca ve 1 adet şarjör hakkındaAnkara 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2013/41 esas ve2013/126 karar sayılı ilamıyla karar verildiğinden bu emanet eşya hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 • 2012/210 esas sırasında kayıtlı, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığının (TMK. 10.Madde ile Yetkili) 24/07/2012 gün ve 2009/191 sayılı yazı ekinde gönderilenmühürlü 2 adet zarf içerisinde;28 ŞUBATyazan 1 adet DVD ve BATI yazan 1 adet

DVD’nin dosyada delil olarak saklanmasına,

2012/200 esas sırasınakayıtlı, 1 adet üzerinde İstanbul’dan gönderilen Ergenekon Balyoz- Gölcük ile ilgili 28 Şubat Belgeleri aslı BÇG yazılı 1 adet CD’nin dosyada delil olarak saklanmasına,

2012/199 esas sırasında kayıtlı, üzerinde Genelkurmay Başkanlığından gelen 23 Temmuz 2012 tarihli AD.MÜŞ. 9140-303-12/ M.O.A Görev Yerleri Çizelgesi ( 8 sayfa) ibareleri yazılı 1 adet mühürlü zarfın dosyada delil olarak saklanmasına,

2012/198 esas sırasında kayıtl,ı Genelkurmay Başkanlığının 23 Temmuz 2012 gün ve 9140-303-12/M.O.A sayılı yazısı ekinde gönderilen mühürlü 1 adet bez torba içerisinde yer alanEK-A ( Ağustos 1996 YAŞ Kararı – 13 Subay ve 16 Astsubay Hk.),EK-B ( Aralık 1996 YAŞ Kararı – 33 Subay ve 36 Astsubay Hk.), EK-C ( Mayıs 1997 YAŞ Kararı – 61 Subay ve

100 Astsubay Hk., EK-Ç ( Ağustos 1997 YAŞ Kararı – 31 Subay ve 45 Astsubay Hk.), EK-D (

Aralık 1997 YAŞ Kararı – 27 Subay ve 32 Astsubay Hk.), EK-E ( Haziran 1998 YAŞ Kararı –

61 Subay ve 101 Astsubay Hk.), EK-F ( Ağustos 1998 YAŞ Kararı – 10 Subay ve 13 Astsubay

Hk.), EK-G (Aralık 1998 YAŞ Kararı – 36 Subay ve 50 Astsubay Hk.), EK-Ğ (Ağustos 1999

YAŞ Kararı – 16 Subay ve 42 Astsubay Hk.), EK-H ( Kasım 1999 YAŞ Kararı – 8 Subay ve 15

Astsubay Hk.)’nin dosyada delil olarak saklanmasına,

2012/195 esas sırasında kayıtlı, üzerinde Genelkurmay Başkanlığının 06 Mart 2012 tarih ADMÜŞ: 9140-303-12 90032301 sayılı EKLER:1-EK-A(suç duyurusu konulu dosyada bulunan 18 sayfa evrak), 2-EK-B(Batı Eylem Planı konulu dosyada bulunan 20 sayfa evrak), 3-EK-C(İrtica Brifing konulu dosyada bulunan 11 sayfa evrak) 4-EK-D(Avukat Başvurusu konulu dosyada bulunan 7 sayfa evrak)’nin dosyada delil olarak saklanmasına,

2012/187 esas sırasında kayıtlı, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına ait 1997/285 Hz.ve 1997/77 Karar sayılı Takipsizlik Dosyasının dosyada delil olarak saklanmasına,

2012/229 esas sırasında kayıtlı olan Kırmızı renkli l’den 274’e kadar numaralandırılmış Silahlı Kuvvetler Ajandası 1996 ibareli ajanda ve Yeşil renkli l’den 190’a kadar numaralandırılmış Silahlı Kuvvetler Ajandası 97 ibareli ajandanın dosyada delil olarak saklanmasına, aynı emanete kayıtlı diğer dökümanların karar kesinleştiğinde sahiplerine iadesine,

2013/108 esas sırasında kayıtlı, Mühürlü 3 adet ayrı Koli İçerisinde; Bilkent’te bulunan Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı arşivinde yapılan arama neticesi elde edilen dijital malzemelerin alınan imajlarının bulunduğu (1-17 sıra ileemanet makbuzunda açıkça dökümü yapılan HDD’ler)in dosyada delil olarak saklanmasına, aynı emanet sırasındakayıtlı, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada elde edilen dijital malzemelerin imajlarının atıldığı HDD’lerden haklarında mahkumiyet kararı verilen sanıklara ait olanlarınındosyada delil olarak saklanmasına, diğer emanet eşyalarının ise karar kesinleştiğinde sahiplerine iadesine,

2013/4 esas sırasında kayıtlı, mühürlü 1 adet zarf içerisinde;TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonunun hazırladığı komisyon raporu,ekleri ve diğer belgelerin bulunduğu yazılı 1 adet DVD’nin dosyada delil olarak saklanmasına,

Dair, Sanıklar Sanıklar Hamza Özaltun Çevik Bir,Vural Avar,Fuat Büyükcivelek, Çetin

Saner, Alican Türk, Mustafa Kemal Savcı, İbrahim Selman Yazıcı, Abdurrahman Yavuz

Gürcüoğlu, İsmail Ruhsar Sümer, İzzettin Gürdal, Aslan Güner,Sezai Kürşat Ökte, Ersin

Yılmaz, Yücel Özsır, Osman Atilla Kurtay, Ümit Şahintürk, Mehmet Başpınar, İzzettin

İyigün, Ahmet Ziya Öztoprak, Ahmet Dağcı, Mehmet Cumhur Yatıkkaya, Mustafa Bıyık,

Necdet Batıran, Yahya Kemal Yakışkan, Yıldırım Türker, Mehmet Aygüner, Lokman Ekinci,

Mustafa Köseoğlu, Cengiz Koşal, sanık Halil Kemal Gürüz müdafii Av. Nevra Didem Yaşar

,sanık Ersin Yılmaz müdafii Av.Emre Baykurt, sanıklar Lokman Ekinci, Yahya Kemal

Yakışkan,Mehmet Cumhur Yatıkkaya ,Fevzi Türkeri, Metin Yaşar Yükselen ve KamuranOrhonmüdafii Av. Aykanat Kaçmaz, sanıklar Lokman Ekinci, Metin Keşap,Yahya

Kemal Yakışkan müdafii Av. Yasin Tekakça, sanık İzzettin İyigün müdafii Av. Muazzez Eda Kantarcıoğlu, sanıklarÇevik Bir, Cemal Hakan Pelitve Vural Avar müdafii Av. Ümit Kara, sanıklar Aydan Erol ve Mustafa Özbey müdafii Av.Fethi Öztürk, sanık Mustafa İhsan Tavazar müdafii Av.Namık Öztürk, sanıklar Orhan Yöney, Köksal Karabay ve Altaç Atılan müdafii Av.Çağrı Ayhan Şenel, sanık Ahmet Aka müdafii Av.Musa Teberoğlu, sanıklar Erdoğan Öznal,

Abdullah Kılıçarslan ve Ahmet Aka müdafii Av.Metin Şenay, sanık Kurtuluş Öğün müdafii

Av.Erdal Özata, sanık Yahya Cem Özaslan müdafii Av.Gülser Erkoç, sanık İbrahim Selman

Yazıcı müdafii Av.Ümit Gökuç, sanıklar Alican Türk, Mustafa KemalSavcı,Hikmet Köksal ve

Kenan Deniz, müdafii av. AbdullahAtilla Bingöl, sanıklar Hayri Bülent Alpkaya, İsmail Hakkı Karadayı,Erdal Ceylanoğlu,Aslan Güner ve İsmail Ruhsar Sümer Müdafii Av. Erol Aras, sanıklar Cengiz Çetinkaya,Yüksel Sönmez, Serdar Çelebimüdafii Av. Müşteba Aydın, sanıklar Çetin Saner ve Ümit Şahintürk müdafii Av.Murat Tanfer Türemen, sanık Kemal Savcı müdafii

Av.Vefa Toklu, sanık Mustafa Hakan Bural müdafii Av.Kadir Ündoğan, sanık Muhittin Erdal Şenel müdafii Av.Deniz Sever, sanık Sezai Kürşat Ökte müdafii Av.Canan Alioğlu Uncu, sanık Abdurrahman Yavuz Gürcüoğlu müdafii Av.Okan Öçer, sanık Refik Zeytinci müdafii Av.Gürcan Kale, sanık İdris Koralp, Şevket Turan ve Berkay Turgut müdafii Av. Akın Şenol, sanıklar Ergin Celasin ve Ahmet Çörekçi müdafiiAv. Aydın Akpınar, sanıkEngin Alan müdafii Av. Bora Öge , sanıklar Mustafa Bıyık, Mustafa Babacan veMehmet Şinasi Çalışmüdafii Av.

Hulusi Coşkun, sanık Şükrü Sarıışık müdafii Av.Ali Fahir Kayacan, sanıklar Adem Demir,

Metin Yunuz Yalçın,Veli Seyitve Ziya Baturmüdafii Av. Şule Nazlıoğlu, sanıklar Ahmet

Nazmi Solmaz ve İzzettin Gürdal müdafii Av. Ahmet Alparslan, sanıklar Mehmet Şinasi Çalış, Mustafa Bıyık ve Mustafa İhsan Tavazar veMustafa Babacan müdafiiAv. Levent Özçelik, sanıklar Celalettin Bacanlı ve İsmail Hakkı Önder müdafii Av. Dilek Bacanlı, sanık Ahmet Dağcı ve Mustafa İhsan Tavazar müdafii Av.Yaşar Kadir Türkan, sanıklar Oğuz Kalelioğlu ve

Mustafa Köseoğlu müdafii Av.Prof.Dr Ali Mehmet Kocaoğlu, sanık Mehmet Aygüner müdafii

Av. Hikmet İşler, sanık Cengiz Koşal müdafii Av.Naci Sözer, sanık Ziya Batur müdafii

Av.Erkan İncircioğlu, sanık Mehmet Başpınar müdafii Av.Damla Daşdemir, sanık Sedat

Arıtürk müdafii Av.Batuhan Kurnaz, sanıkFuat Büyükcivelekmüdafii Av.Oktay Tuyan, sanık Aydan Erol müdafii Av. Nimet Handan Doğan, sanıkErsin Yılmaz müdafiiAv.Emre Baykurt, sanık Yücel Özsır müdafii Av. Şükrü Gün, sanık Cengiz Koşal müdafii Av.Haydar Ulusoy, sanıklar Engin Alan ve Osman Bülbül müdafii Av.Erhan Tokatlı, sanık Mehmet Faruk Alpaydın müdafii Av.Levent Koçer, sanık Kurtuluş Öğün müdafiiAv Ece Taşçı, sanıklarErgin

Celasin ve Ahmet Çörekçi müdafiiAv. Aydın Akpınar, sanık Çetin Doğan müdafii Av. Hüseyin Ersöz, sanık Ziya Batur müdafii Av. Adnan Serbes, sanıklarRuşen Bozkurt veÜnal Akbulut müdafii Av.Ünzile GüneşŞenyurt ile müştekiler ve katılanlar; Ahmet Balcı, Şerife Kaya, Ayten Durmuş, Fatma Benli, Mehmet Ünver, Eşref Demirci, Sadık GürayBalatekin, Ekrem Karataş,

Ahmet Necip Boynueğri, Bahri Demirel, Tayyar Tercan, Gültekin Koç, Handan Gültekin,

Ayşe Adile Özaşkın, Mehmet Kaymaz, Yakup Baykan, Ramazan Akbulut, Ahmet Rasim

Erenler, Deniz Dilber, Mine Bektaş, Filiz Işıker, Mehmet Bektaş, Fatma Aydın Ataş,

Mukaddes Veytin, Halit Bağdatlı, Ali Akkaya, Mehmet Baş, Mustafa Canbolat, Bilgehan

Elmas, İdris Tunal, Reşat Fidan, Resul Küçük, Şükrü Kartal Osman Kaçmaz, Necmettin

Keleş, Selahattin Babur, Recep Akbulut, Halit Erdoğan, İsmail Kaplan, Musa Menekşe,

Aytekin Kalay, Necmettin Keleş, Hasan Hüseyin Uludağ, Kemal Mete, Çetin Zamantıoğlu,

Halit Erdoğan, Ahmet Balcı, Bekir Kocabay, Meliha Aydınlı, Ahmet Rasim Erenler, Ahmet

Necip Boynueğri, Fahri Demirel, Handan Gültekin ve Sadık Güray Balatekin, Müştekiler

Mehmet Zeytin Tokar, Musa Okçu, mağdur Şevket Kazan, İlyas Töngüş ve Raşit Yazan vekili

Av.Mustafa Abbak, katılan Arzu Tatlı vekili Av Cavit Tatlı, katılan Hasan Hüseyin Uludağ vekili Av.Ahmet Taylan, katılanlar EsraAlbayrakSümeyyeBayraktar vekili Av. Ömer Faruk Karagüzel ve Av Ferhat Yıldız, müştekiMehmet Yaşar Soyalanvekili Av.Kaya Kartal, müştekiler Şadiye Yörükoğulları,Zekiye Demircan,Ülkü Öz, Zülfe Kocabaş,Mukadder Değirmenci, Recep Seyhan,Ayşe Nedret Karamehmetoğlu vekili Av.Necip Kibar ve Av.Mehmet Alagöz, katılanlarFatma Benli ve Hasan Akay vekiliAv. MuhammetEmin Özkan, müştekiler Hatice Buladı,Nuran Ün,Esra Nur Çoruhlu,Yurdanur Acun, Fadime Işıloğlu, Berrin Tuna,Nurşen Özsağır,Şerife Kaya,Süheyla Zeybek, Fatma Akdokur,Ayşe Sönmez Yekebaş,

Kadriye İlhan ve Davut Okcu vekili Av. Hüsnü Tuna, müşteki Nuray Canan Bezirgan, Ayten

Durmuş vekili Av. İbrahim Öztürk, müştekiler Mahmut Kemal Şahin ve Nevzat Tarhan vekili

Av. Namık Kemal Urhan, müştekiler Hatice Buladı,Nuran Ün,Esra Nur Çoruhlu,Yurdanur

Acun, Fadime Işıloğlu, Berrin Tuna,Nurşen Özsağır,Şerife Kaya,Süheyla Zeybek,Fatma Akdokur,Ayşe Sönmez Yekebaş, Kadriye İlhan ve Davut Okcu vekili Av. Hasan Bozdaş , müştekiler Ahmet Faruk Ünsal, Aslan Değirmenci, Yusuf Tanrıverdi vekili Av. Emrullah Beytar, müştekilerResul Küçük, Yasemin Topallar, AyselAta, ZekiyeFigen Kaygusuz ve bir kısım müştekiler vekili Av. Yunus Akyol, katılan Fatma Benli, Ayten Durmuş ve Reşat Petek vekili Av.Mehmet Sarı, katılan Reşat Petek vekili Av. Figen Şaştım, katılan FatmaAkdokurvekili Av. Zeynep Şen Sayımlar, katılan Abdurrahman Dilipak vekili Av. Bülent Demir, katılan NurselTağrı vekili Av.Ayşe Doğan Güzel, müşteki İnsan Hakları Deneğivekili Av. Nilay Nayman yetkilendirdiği Av.Rıdvan Konak, Müşteki Şefik Dursun ve katılan Emrin Çebi vekili Av. Cüneyt Toraman,Bir kısımmüştekiler vekilleri Av. AbdulganiOrhan, Av Hüseyin Yılmaz, Av Mehmet Karadağ, Müştekiler Mehmet Bekaroğlu, Merve Safa Kavakcı İslam, Teoman Rıza Güneri ve Eğitimciler Birliği Sendikası vekili vekiliAv.İsmail Aydos, katılan Mürşide Balaban vekili Av.Yıldız Kara, katılan Şerife Kaya vekili Av.Berivan Koca, katılan Fatma Benli vekili Av.Şengül Karslı, katılan Berrin Tuna vekili Av.Necati Ceylan, katılanlar Abdullah Er veAbdurrahman Özdemir vekiliAv.Muhammed Enes Çiftçi, müşteki Şerife Kaya vekili Av. Mustafa Deniz’in yüzlerine karşı, diğer sanıklar, sanıklar müdafiileri, müşteki, katılan, müşteki vekili ve katılan vekillerinin yokluklarında, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Hanifi Yıldırım’ın (39643)huzurunda, mütalaaya kısmen uygun, kısmen aykırıolarak5271 sayılı CMK.nın 272. ve 273.maddeleri gereğince kararın huzurda hazır bulunan sanıklar, sanıklar müdafiileri, müşteki, katılan, müşteki ve katılan vekillerine tefhim, yokluğunda karar verilen sanıklar, sanıklar müdafiileri, müşteki, katılan, müşteki vekili ve katılan vekillerine kararın tebliğitarihindenitibaren7 gün süresi içerisinde AnkaraBölge AdliyeMahkemesi nezdindemahkemeye verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle ya da en yakın Ağır Ceza Mahkemesi’ne (Ağır Ceza Mahkemesi yoksa Asliye Ceza Mahkemesi’ne) dilekçe verilmesi suretiyle mahkumiyet kararı verilenler yönünden de resen istinaf yolu açık olmak üzere, hükmün istinaf yoluna başvurulmadığıtaktirde kesinleşeceğiihtarı veoybirliği ile verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

28 şubat davası sonuçlandı, 28 şubat davası ile ilgili haberleri okumak için aşağıdaki linklere göz atabilirsiniz..

28 şubat davası ile ilgili diğer basın haberleri

Selahaddin Menteş 28 Şubatla ilgili konuştu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.