Ana Sayfa » Haberler » Anayasa Mahkemesi Uyapı Tebliğ Saydı
Anayasa Mahkemesi Uyapı Tebliğ Saydı
Anayasa Mahkemesi Uyapı Tebliğ Saydı

Anayasa Mahkemesi Uyapı Tebliğ Saydı

Anayasa Mahkemesi Uyapı Tebliğ Saydı

Anayasa Mahkemesi Uyapı Tebliğ Saydı;

Anayasa Mahkemesi vermiş olduğu bir kararda; Mahkeme kararını UYAP’tan görmeyi bireysel başvuru için sürenin başladığına karar verdi.

BAŞVURUNUN KONUSU: Başvuru, toplu iş sözleşmesine dayanan alacak davasının benzer iddialara dayalı olarak farklı mahkemede açılan bir davanın aksine aleyhe sonuçlanması nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

ÖZET: Başvurucu, T… E… D… A.Ş.de Toplu İş Sözleşmesi (TİS) kapsamı dışı personel olarak çalışmakta iken TİS kapsamına alınması ile günlük ücretinin düşürüldüğünü belirterek gerek hizmet akdinden gerekse işyerinde uygulanan TİS hükümlerinden kaynaklanan işçilik alacaklarının tahsili istemiyle anılan işveren Şirket aleyhine Adana 1. İş Mahkemesinde (Mahkeme) alacak davası açmıştır. Mahkeme, başvurucunun bildirdiği tanıkları dinleyip davayla ilgili belgeleri temin ettikten sonra dava konusu uyuşmazlık konusunda bilirkişiden rapor almıştır. Bilirkişi tarafından hazırlanan 27/1/2012 tarihli raporda, başvurucunun TİS kapsamına alınmasıyla birlikte günlük…

Konu ile ilgili kararın tamamı aşağıdaki şekildedir:
––  Anayasa Mahkemesinin 1/12/2016 Tarihli ve 2014/16800 Başvuru Numaralı Kararı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.