Hakimlik Mülakat üyeleri Savcılık Mülakat üyeleri
Hakimlik Mülakat üyeleri Savcılık Mülakat üyeleri

Hakimlik Mülakat üyeleri Savcılık Mülakat üyeleri

Hakimlik Mülakat üyeleri Savcılık Mülakat üyeleri ( yargıçlık Mülakat üyeleri müddei umumilik mülakat üyeleri );

        Hakimlik Mülakat üyeleri Savcılık Mülakat üyeleri ( yargıçlık Mülakat üyeleri müddei umumilik mülakat üyeleri ) eskiden Ankara’da bulunan Hakim Evinde toplanmaktaydı. Fakat son zamanlarda Türkiye Adalet Akademisinde yapılmaktadır. Eskiden tek aday Mülakat Kuruluna alınıyorken şimdi guruplar halinde mülakat salonuna alınıp adayların bilgisi ölçülmektedir. Mülakat kurulu üyeleri değişebilir. Bazen yedek üyeler katılabilir. Fakat yedeklerde dahil Mülakat Kurulu üyeleri kendi alanlarında uzman oldukları için aday için çok bir şey fark etmemektedir. Önemli olan adayın kendisini iyi hazırlamasıdır. Tabi ilk mülakat kadar zor değildir, çünkü daha önce girilen mülakattan tecrübe kazanılmıştır ama sonuçta sınav sınavdır. Mülakata da yazılıya çalışıldığı gibi çalışılmalıdır.

Hakimlik Mülakat üyeleri Savcılık Mülakat üyeleri ( yargıçlık Mülakat üyeleri müddei umumilik mülakat üyeleri ) kimlerden oluşur..

        Mülakat Kurulu; Adalet Bakanlığı Müsteşarı veya görevlendireceği Müsteşar Yardımcısı başkanlığında toplanır. Teftiş Kurulu Başkanı, Ceza İşleri, Hukuk İşleri ve Personel Genel Müdürleri kurul üyesidir. Ayrıca Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulunun belirleyeceği iki üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

Hakimlik Mülakat üyeleri Savcılık Mülakat üyeleri ( yargıçlık Mülakat üyeleri müddei umumilik mülakat üyeleri ), Yargıtay’dan ve Danıştay’dan da üye gelir mi?

        Türkiye Adalet Akademisi Yargıtay ve Danıştay mensubu birer üye bulunması halinde bu üyeler Mülakat Kurulunda asıl üye olarak görevlendirilir. Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulunda Yargıtay ve Danıştay mensubu üye sayısı birden fazla ise, Yargıtay kontenjanı için Yargıtay mensupları arasından seçim yapılır. Danıştay kontenjanı için Danıştay mensupları arasından seçim yapılır. Yargıtay veya Danıştay mensubu üyelerden birinin ya da her ikisinin bulunmaması halinde ise Yönetim Kurulunun diğer üyeleri arasından gizli oyla seçim yapılır.

Hakimlik Mülakat üyeleri Savcılık Mülakat üyeleri ( yargıçlık Mülakat üyeleri müddei umumilik mülakat üyeleri ) ile ilgili benzer konuları okumak için aşağıdaki makalelere göz atabilirsiniz.

Hakimlik mülakatı Savcılık mülakatı nasıl kazanılır?

Hakimlik mülakat soruları Savcılık mülakat soruları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.