Ana Sayfa » Haberler » Hakimlik yazılı sınav soruları Savcılık yazılı sınav soruları
Hakimlik yazılı sınav soruları Savcılık yazılı sınav soruları
Hakimlik yazılı sınav soruları Savcılık yazılı sınav soruları

Hakimlik yazılı sınav soruları Savcılık yazılı sınav soruları

Hakimlik yazılı sınav soruları Savcılık yazılı sınav soruları ( yargıçlık yazılı sınav soruları müddei umumilik yazılı sınav soruları );

        Hakimlik yazılı sınav soruları Savcılık yazılı sınav soruları ( yargıçlık yazılı sınav soruları müddei umumilik yazılı sınav soruları ) belli başlı ana konulardan başka genellikle mevzuat değişikliklerinden çıkıyor. Önemli olan konu anlatımlı bir kitaptan bol bol tekrar yapmak ve düzenli olarak çalışmaktır. Sonra zaten tekrarlar arttıkça hangi konulardan soru gelebileceğini tahmin etmek kolaylaşıyor. Örneğin bir konuya baktığınız zaman ne tür soru gelebileceğini de görmeye başlıyorsunuz. Ondan sonra başarı mutlaka gelecektir. Bıkmadan, usanmadan, pes etmeden çalışmak lazım.

        Yazılı yarışma sınavı, Adalet Bakanlığı ile imzalanacak protokole göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılır.

        Atama yapılacak boş kadroların sayısı, derecesi, unvanı, sınıfı, atanacaklarda aranacak şartlar ile başvuruya ve sınava ilişkin hususların yer aldığı duyuru, müracaat süresinin bitiminden en az onbeş gün önce Türkiye genelinde günlük yayımlanan tirajı en yüksek beş gazeteden birinde bir defa ve ayrıca Adalet Bakanlığı internet sitesinde ilân olunur.

Hangi konulardan sorulur?

        Yazılı sınav; Türkçe, matematik, Türk kültür ve medeniyetleri, Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi ve temel yurttaşlık bilgisi sorularından oluşan genel yetenek ve genel kültür konuları ile

a) Adlî yargıda; anayasa hukuku, medenî hukuk, borçlar hukuku, hukuk yargılama usulü, ticaret hukuku, icra ve iflâs hukuku, ceza hukuku, ceza yargılama usulü, idarî yargılama usulü ve idare hukuku,
b) İdari Yargıdaanayasa hukuku, idare hukuku, idarî yargılama usulü, hukuk yargılama usulü, borçlar hukuku (genel hükümler), medenî hukuk, ceza hukuku (genel hükümler), vergi hukuku, vergi usul hukuku ve maliye-ekonomi, konularını kapsayan alan bilgisi sorularından yapılır.

Puan ağırlıkları;

        Yazılı sınavda genel yetenek ve genel kültür soruları yirmi, alan bilgisi soruları seksen puan ağırlığa sahip olacak şekilde değerlendirmeye tâbi tutulur. Bu değerlendirme yapılırken genel yetenek ve genel kültür konuları ile alan bilgisi konuları kendi aralarında eşit olarak puanlanır.

Mülakata kimler çağrılır?

        Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden (…)(1) en yüksek puan alandan başlamak üzere, sınav ilânında belirtilen kadro sayısının iki katı fazlası mülâkata çağrılır. (Mülga ikinci cümle: 2/1/2017-KHK-680/6 md.) (…) Bu şekilde çağrılan en düşük puana sahip adayla aynı puanı alanlar da mülâkata alınır. (1) (2)

Hakimlik yazılı sınav soruları Savcılık yazılı sınav soruları ( yargıçlık yazılı sınav soruları müddei umumilik yazılı sınav soruları ) ile ilgili benzer makaleleri okumak için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz.

Hakimlik sınavı Savcılık sınavı nasıl kazanılır?

Hakimlik kitabı Savcılık Kitabı

Hakkında Hukuk.Net

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.