Makale

Konu sınırlaması olmaksızın istediğiniz her konuda serbest deneme makalelerinizi buradan paylaşabilirsiniz. Üst menü ”Portal” kısmından ”makale ekle” dedikten sonra, tek yapmanız gereken metin kutusuna makalenizi yazmak ve yazınızı tamamladıktan sonra yayımla butonuna basmaktır. Gelişmiş ayarlar için ”makale ekle” bölümüne girdikten sonra sağ alt köşeden resim ekleyebilir, yoast seo eklentisinden profesyonel yazım denetimi yapabilirsiniz. Bunların dışındaki ayarlar olduğu gibi kalabilir. Yazılarınızı paylaşıldıktan sonra istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Sitemiz tam seo uyumlu olduğundan yazılan yazılar (seo kurallarına uymak  şartıyla) google de ilk sıralarda çıkmaktadır. Sitemizde yayımlanan paylaşımlar ulusal ve uluslararası alanda sizin adınıza DMCA şirketi tarafından telif hakkı kapsamında korunmaktadır.

Kıyılarımız işgal altında

Kıyılarımız işgal altında

Kıyılarımız işgal altında Kıyılarımız işgal altında. Şöyle ki; bu gün denize ücretsiz olarak girilebilecek yer yok denecek kadar az. Kumsala şemsiye diken her işletme kıyıda hak iddia etmekte. Ama Anayasa ve ilgili Kanuna göre kıyılar herkesin kullanımına açık olmalıdır: ANAYASA’ya göre; A. Kıyılardan yararlanma Madde 43 – Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve …

Devamını Oku »

iptal davası tam yargı davası

iptal davası tam yargı davası

iptal davası tam yargı davası        iptal davası tam yargı davası; iptal davaları, idari işlemler sonucu menfaatleri zarar gören kişiler tarafından ve bu işlemlerin iptal edilmesi maksadıyla açılan davalardır. İptal davası;        İptal, idari işlemin yapılmasından sonra tüm sonuçları ile beraber hukuk dünyasından silinmesi anlamını taşır. Örneğin, ”x” Belediyesi’nin Ahmet isimli kişinin arsası hakkında aldığı kamulaştırma …

Devamını Oku »

Maddi tazminat davası manevi tazminat davası

Maddi tazminat davası manevi tazminat davası

Maddi tazminat davası manevi tazminat davası        Maddi tazminat davası manevi tazminat davası; hukuki olarak tazminat sözcüğü, isteyerek ya da istemeyerek başkasına yönelik olarak yapılan eylemlerin, maddi veya manevi zararlar doğurması halinde bu zararların karşılanması olarak açıklanabilir. Haksız bir eylem ile karşı karşıya kalan kişiler, eğer zarara da uğramış iseler bu zararlarını gidermek amacıyla tazminat davası açabilirler. Bu …

Devamını Oku »

Taksitle Satış Sözleşmesi Nedir?

Bilindiği üzere günümüz şartlarında toplumumuzun çok büyük bir kısmı her türlü mal alımında taksitle satış sözleşmesini kullanmaktadır. Peki, taksitle satış sözleşmesi nedir? Tüketicinin buradaki hakları nelerdir? Tanım: 6502 Sayılı Tüketici Kanunu’nun 17/1 maddesinde yapılan tanım gereği taksitle satış sözleşmesi, satıcı veya sağlayıcının malın teslimi veya hizmetin ifasını üstlendiği tüketicinin de bedeli kısım kısım ödediği sözleşmelerdir. Bu sözleşmede önemli olan malın …

Devamını Oku »

işe iade davası şartları işe iade dava açma süresi ve dava dilekçesi

işe iade davası şartları işe iade dava açma süresi ve dava dilekçesi

işe iade davası şartları işe iade dava açma süresi ve dava dilekçesi, haksız fesih davası şartları haksız fesih dava açma süresi ve dava dilekçesi        işe iade davası şartları işe iade dava açma süresi ve dava dilekçesi, haksız fesih davası şartları haksız fesih dava açma süresi ve dava dilekçesi neleri içermeli, dilekçede neler bulunmalı; işe iade davası;        İşveren ile işçi arasında …

Devamını Oku »

istinaf nedir? istinaf mahkemesi istinaf süresi ve istinaf dilekçesi örneği

istinaf nedir? istinaf mahkemesi istinaf süresi ve istinaf dilekçesi örneği

istinaf nedir? istinaf mahkemesi istinaf süresi ve istinaf dilekçesi örneği, temyiz nedir? Temyiz mahkemesi temyiz süresi ve temyiz dilekçesi örneği        istinaf nedir? istinaf mahkemesi istinaf süresi ve istinaf dilekçesi örneği, temyiz nedir? Temyiz mahkemesi temyiz süresi ve temyiz dilekçesi örneği;        İstinaf Mahkemesi ilk derece mahkemesinin verdiği kararın, usul veya esas yönünden yeniden görüşülüp karara bağlandığı mahkemedir. …

Devamını Oku »

Boşanma davası nasıl açılır? Boşanma sebepleri ve Boşanma dilekçesi

Boşanma davası nasıl açılır? Boşanma sebepleri ve Boşanma dilekçesi

Boşanma davası nasıl açılır? Boşanma sebepleri ve Boşanma dilekçesi ( ayrılık davası nasıl açılır? Ayrılık sebepleri ve ayrılık dilekçesi örneği )        Boşanma davası nasıl açılır? Boşanma sebepleri ve Boşanma dilekçesi, ( ayrılık davası nasıl açılır? Ayrılık sebepleri ve ayrılık dilekçesi örneği )        Anlaşmalı ve çekişmeli olmak üzere boşanma davaları iki türlüdür. Anlaşmalı boşanma davaları …

Devamını Oku »

Masumiyet Karinesi

Masumiyet Karinesi

Masumiyet Karinesi ( suçsuzluk karinesi ),        Masumiyet Karinesi ( suçsuzluk karinesi ) kısaca kişi hakkında devam eden bir ceza davası bulunsa bile bu karar kesinleşmeden o kişiye suçlu gözüyle bakılamamasını ifade eder. Anayasanın 38/4. Maddesine göre ise : ‘’Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz’’ hükmü yer almaktadır. Bu maddeye göre hakkında verilmiş bir Mahkumiyet kararı …

Devamını Oku »

Suçun şahsiliği ilkesi cezanın şahsiliği ilkesi

Suçun şahsiliği ilkesi cezanın şahsiliği ilkesi

Suçun şahsiliği ilkesi cezanın şahsiliği ilkesi        Suçun şahsiliği ilkesi cezanın şahsiliği ilkesi nedir?        Ceza Usul Kanunundaki şahsilik ilkesi kişinin işlediği suçtan dolayı tabi olduğu ülke kanunlarına göre yargılanmasını ifade eder. Bizim ele alacağımız suç ve ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesi ise temel hak ve hürriyetlerden birisi olan Kanunilik ilkesinin türevidir. Yani bir kişinin işlemediği bir …

Devamını Oku »

Hırsızlık suçu cezası ve hırsızlık davası

Hırsızlık suçu cezası ve hırsızlık davası

Hırsızlık suçu cezası ve hırsızlık davası ( Çalma suçu cezası ve çalma davası ); Hırsızlık suçu cezası ve hırsızlık davası ( Çalma suçu cezası ve çalma davası );        Hırsızlık suçu bir malı zilyedinin rızası dışında elinden almaktır. Bu malın illa zilyedin elinde bulunması gerekmez. Onun zilyetliğinde olması yeterlidir. Örneğin evin bodrumundaki kömürlerin çalınması hırsızlık suçunun nitelikli halini oluşturur. Hırsızlık …

Devamını Oku »