1982 Anayasası İhtiyaçlara Cevap Vermiyor
1982 Anayasası İhtiyaçlara Cevap Vermiyor

1982 Anayasası İhtiyaçlara Cevap Vermiyor

1982 Anayasası Artık İhtiyaçlara Cevap Vermiyor

1982 Anayasası…:

        Mevcut sisteme göre yapılabilecek her türlü değişiklik Anayasanın ilk 3 maddesine aykırıdır diye iptal edilebilir. Bu hiç adil değil. Anayasa’ya değiştirilemez maddeler konulması da zaten başlı başına bir fecaat.

        Siz şöyle bir madde koysanız “Yürümek yasak, koşmak zorunludur” ve bu maddeyi Anayasanın ikinci maddesine eklerseniz, vay geldi halimize… Ne yazık ki Anayasadaki bazı maddeler bundan farksız. Mesela, şapka takmak mecburidir maddesinde olduğu gibi. Anayasa’ya değişmez maddeler konması da hiç adil değil.

        Kaldı ki kimse kendinden sonra gelecek nesillerin iradesine ipotek koymamalı. Sen istediğin gibi yaşa, yönet veya yönetil. Sen senden sonra gelecek olana ne karışıyorsun? Bırak o istediği gibi yaşasın, yönetsin veya yönetilsin. Zaten değişmez maddelerin bizatihi kendisi Anayasanın sözüne ve ruhuna aykırı. Çünkü anayasalar vatandaşa güvence sağlar, vatandaşın iradesine ipotek koymaz.

        Hele bir maddede; “Bunun aksinin düşünülmesi bile imkansızdır” diye bir ibare var. Hukuk tekniği açısından felaket bir madde daha. Bu maddeyi her okuduğumda bende tarifi imkansız duygular uyandırıyor. Demokratik toplumların hiçbirisinde böyle bir madde yok. Anayasa’ya böyle bir madde konur mu? Sanane, bırak adam nasıl düşünürse düşünsün. Sen bu maddeyle hak vermiyor, hak alıyorsun.

        Konumuz fazla dağılmadan temel hak ve özgürlükler açısından Anayasanın değiştirilmesinin neden bu kadar zor olacağına devam edelim. Dediğim gibi yapılabilecek her değişiklik ilk 3 maddeye aykırıdır diye iptal edilebilir. Bunu aşmanın tek yoluysa Anayasayı değil, Anayasa Mahkemesinin mevcut yapısını değiştirip, Anayasa değişikliklerinde, değişikliğin iptali için  2/3 çoğunluğu yerine iptal için oy birliğini getirmektir. Bu anlattıklarımız değiştirilemez maddelerle ilgili kelamlar. Yoksa parlamenter sistemden Başkanlık sistemine geçişte hiç bir sıkıntı yok.

Anayasa neden değişmeli..

        Bir düşünün, milyonlarca oy almış iktidarın yapmış olduğu bir değişikliğin kaderi 17 kişinin dudakları arasından çıkacak kelimelere bağlı. Kaldı ki zaten şuan ki Anayasa, saygınlığını üzerindeki üniformayla ve kafasındaki şapkayla kazanan, hukuk alanında hiçbir tahsili olmayan, darbe ile başa gelmiş birkaç askerin keyfiyetiyle yapılmıştır. Onların yaptığı değişiklik yasal olacak ve iptal edilemeyecek ama milyonların seçtiği bir iktidarın yaptığı değişiklikler iptal edilebilecek.

        Gel gelelim referandumla Başkanlık sistemine geçilecek ama Anayasa içerdiği haklar bakımından hala çok yetersiz. Hangi teknikle yapılır bilmem ama üzerinde iyice çalışılmış bir metin yeni Anayasa olarak kabul edilebilir veya mevcut Anayasa ihtiyaca binaen değiştirilir. Ama dediğim gibi üzerinde iyice çalışılacak ve tek seferde değiştirilecek öyle döviz kuru gibi her gün bir değişiklik yapılmayacak.

        Bu anlamda yeni yapılan ve halk oyuna sunulan değişiklikleri yetersiz ama olumlu buluyorum. Zira bazı maddelerin aksinin dahi düşünülmesinin yasak olduğu ibareler hala duruyor. Zaten referandum oylamasından sonra daha fazla değişiklik yapılması ihtimaline binaen yapılan değişikliklere yetersiz ve olumlu dedik. Sadece düşünceyle ilgili maddelerin değil, demokratik ve çağdaş hukuk Devletinin gereği olacak değişiklikler adalet ve hukuk adına olumlu olacaktır.

Referandum Değişiklikleri

Referandum Sonuçları

Hakkında Hakim Mustafa POLAT

Hakim Mustafa Polat, Kastamonu İdare Mahkemesi Üyesi. www.mustafapolat.com.tr www.hukuk.net

Göz at

Şantaj suçu cezası ve şantaj davası

Şantaj suçu cezası ve şantaj davası

Şantaj suçu cezası ve şantaj davası        Şantaj suçu cezası ve şantaj davası; …

Bir Cevap Yazın