Ana Sayfa » Makale » Adalet Felsefesi
Adalet Felsefesi
Adalet Felsefesi

Adalet Felsefesi

Adalet Felsefesi ( adalet sosyolojisi );

       Adalet Felsefesi ( adalet sosyolojisi ) kuramında adalet ve felsefe birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Felsefenin en önemli isimleri tarafından tanımlanmış olan adalet kavramı, kısaca hak edene hak ettiğinin verilmesi şeklinde tanımlanmıştır. Filozoflar tarafından düşünülen ve tanımlanan adalet, aşağıdaki şekildedir;

Adalet Felsefesi

       Platon ve Aristoteles’ten sonra felsefi adaletin tamamen herkesin hak ettiğini alması anlamında tanımlanmış olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında Eski Yunan Mitolojisinde Adalet, adalet tanrıçası olan Themis ile sembolize edilmiştir. Tanrıçanın gözleri bağlıdır. Bir elinde terazi, diğer elinde ise kılıç vardır. Gözlerinin bağlı olması, herkese eşit davrandığının göstergesidir. Yani adaleti tesis edenlerin hiçbir şekilde taraflı olmaması gerektiği sembolize edilmiştir. Adalet terazi ile gösterilmişken, kılıç ise Devletin hukuk kurallarını çiğneyen kişilere karşı otoritesini sembolize etmektedir. Kısaca bu heykel Adaletin tarafsız olduğunu ve onu çiğneyenlere karşı devletin çeşitli yaptırımlar uygulayabileceğini sembolize etmektedir.

Adalet Felsefesine Liberal Yaklaşım;

       Liberal kuramda yer alan eşitlik kavramı adaletle özdeş olmakla birlikte, bireyi ön plana çıkarmaktadır. Bireylerin doğal haklara sahip olduğu bu kuramda, insanın eşit ve özgür doğduğuna inanılır. Yani felsefe adalet bakışının derinleştirilmesi gerekirse, liberal anlayışın insanın doğasında var olan bireysel özgürlük ve eşitlik ile sağlandığını söyleyebiliriz. Sahip olunan hakların herhangi bir gruba ya da sınıfa daha fazla hak tayin etmesi gibi bir durumun önüne geçilmektedir. Tam olarak herkes için eşitlik üzerinden hareket edilmektedir. Liberal kuramda en önemli kavram ‘‘fırsat eşitliği’’ olarak gösterilebilir. Bu kavram bireylerin becerileri ölçüsünde toplumda istediği statüde yer alabileceğini göstermektedir. Sonuç olarak bireylerin sahip olamadığı beceri – yetenek eşitliği, kendilerini geliştirmeleri ile aynı şekilde eşit fırsatlara sahip olabileceği anlamı taşımaktadır.

Adalet Felsefesinde Filozofların Önemi

       Adalet kavramı uzun yıllar boyunca tartışılan bir kavram olmuştur. Filozoflar da bu kavram üzerine çok sayıda söz söyleyerek hem önemini vurgulamış hem de kavramın derinliğini arttırmıştır.

‘‘Adaleti seven biri için her yer emindir.’’ Eplktetos

‘‘Hayatımın en mühim prensibi, kimseye hiçbir şekilde adaletsiz davranmamaktır.’’ Sokrates

‘‘Sevginin kurduğu devleti adalet devam ettirir.’’ Farabi

       Yukarıda yer verilen sözler üzerinden felsefede adaletin ne kadar önemli olduğunu anlamamız için yeterlidir. Felsefi düşünürlerin adalet kavramı ile ilgili söylediği sözler, adaletin önemini vurgulamaktadır. Felsefede adaletin önemi adı altında araştırmalarınızı genişleterek, detaylı bilgi alabilirsiniz.

Konuyla ilgili aşağıdaki makalelere de göz atabilirsiniz.

Adaletli Olmak Nedir?

Adalet Nedir?

Content Protection by DMCA.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.