Adam öldürme suçu cezası ve cinayet davası
Adam öldürme suçu cezası ve cinayet davası

Adam öldürme suçu cezası ve cinayet davası

Adam öldürme suçu cezası ve cinayet davası 

        Adam öldürme suçu cezası ve cinayet davası ‘nda yapılması gerekenler;

Kasten adam öldürme suçu;

Mağdur yakınları açısından yapılması gerekenler;

       Öncelikle, böyle bir olayda hazırlık aşamasında Savcılığın sağlıklı bir soruşturma yürütebilmesi için deliller muhafaza edilmelidir. Delillerin sür’atlice toplanabilmesi için hazırlık aşamasında alınan ifadelerin oldukça ayrıntılı bir şekilde anlatılması gerekmektedir. Emniyette alınan ifadelerin sonradan bağlayıcı olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle mağdur yakını da olsanız hak kaybı olmaması ve sanığın en ağır biçimde cezalandırılabilmesi için mutlaka avukat tutulmalı ve ifade vermeden önce avukatla istişare yapılmalıdır. Olaylar ilk verilen ifadelere göre şekillendiği için önce ifade verip sonra avukat tutmak çok büyük bir hatadır. Delillerde ilk verilen ifadelere göre toplanmaktadır. Bu aşamada delil olabilecek her şeyin belirtilmesinde fayda var.

       Duruşma aşamasında daha önce ifade vermiş olsanız bile tekrar ifade vermeniz istenir. Eğer ortada sağlam deliller varsa tanık anlatımına gerek kalmaz. Yoksa tanık anlatımları hayati öneme sahip olur. Yargılama sonunda delil durumu ve tanık anlatımlarına göre sanık cezada alabilir beraatte edebilir. Bu tür davalarda sanığın ceza alması muhtemeldir ancak cezadan indirim almaması için mağdur yakınları tarafından olayın tüm çıplaklığıyla ortaya konulması gerekmektedir.

Sanık açısından yapılması gerekenler;

       Mağdur yakınları için anlattığımız prosedürler sanık içinde geçerlidir. Ancak tüm deliller ve tanık anlatımları sanık aleyhine olacağı için sanığın mağdur yakınlarından daha fazla avukata ihtiyacı olacaktır. Yine aynı şekilde ifade vermeden önce mutlaka avukatla istişare edilmelidir.

       Deliller sabit ve tanık anlatımları da aleyhe olursa sanığın ceza alması muhtemeldir. Ancak bu durum sanığın hiç savunma yapmaması gerektiği anlamına gelmez. Çünkü yapılacak savunma sanığın cezadan alacağı indirim bakımından hayati öneme sahiptir. Deliller sabit değilse, tanık anlatımı yoksa veya çelişkili ise sanık beraat edebilir. Yine ortada sanığın suçu işlediğine ilişkin bir şüphe varsa şüpheden sanık yararlanıp beraat edecektir.

Bilinmesi gerekenler;

       Bu suçun mağduru insandır. hayvan öldürmek mala zarar verme suçunu oluşturur. Öldürülen kişinin kim olduğunun bir önemi yoktur. Yaşlı, genç, çocuk olabilir. Bu durumlar ağırlaştırıcı nedenlerdir. Bir kişiye ateş ederseniz ve kişi ölürse kasten öldürmeden sorumlu olursunuz.

       Ama eğer kişi yaralanırsa ve niyetiniz öldürmekse öldürmeye teşebbüsten sorumlu olursunuz. Uygulamada bu gibi şüpheli durumlarda failin kastı belli değilse ateş edilen bölgelere bakılır. Eğer ölümcül bölgelere ateş edilmişse (baş, göğüs v.b) failin öldürme kastı olduğu kabul edilir. Tabi burada kaç el ateş edildiği de önem arz eder. Örneğin öldürmeyecek bir bölgeye on el ateş etmede de failin öldürme kastı olduğu kabul edilir.

Kasten adam öldürme suçu cezası
Madde 81- (1) Bir insanı kasten öldüren kişi, müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.
Kasten adam öldürme suçunun nitelikli halleri
Madde 82- (1) Kasten öldürme suçunun;
a) Tasarlayarak, (plan kurarak)
b) Canavarca hisle veya eziyet çektirerek, (ör: bir kişiyi bağladıktan sonra yavaş yavaş öldürmek)
c) Yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanmak suretiyle,
d) Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı,
e) Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
f) Gebe olduğu bilinen kadına karşı,
g) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
h) Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla,(1)
i) (Ek:29/6/2005 – 5377/9 md.)Bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle,
j) Kan gütme saikiyle,(2) (ör: kan davası)
k) Töre saikiyle,(2) (ör: namus cinayetleri)
İşlenmesi halinde, kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.

Kasten adam öldürme suçunun ihmali davranışla işlenmesi

Madde 83- (1) Kişinin yükümlü olduğu belli bir icrai davranışı gerçekleştirmemesi dolayısıyla meydana gelen ölüm neticesinden sorumlu tutulabilmesi için, bu neticenin oluşumuna sebebiyet veren yükümlülük ihmalinin icrai davranışa eşdeğer olması gerekir.
(2) İhmali ve icrai davranışın eşdeğer kabul edilebilmesi için, kişinin;
a) Belli bir icrai davranışta bulunmak hususunda kanuni düzenlemelerden veya sözleşmeden kaynaklanan bir yükümlülüğünün bulunması, (ör: annenin çocuğu emzirmeyerek açlıktan ölümüne sebep olması) b) Önceden gerçekleştirdiği davranışın başkalarının hayatı ile ilgili olarak tehlikeli bir durum oluşturması, (ör: çarparak yaralanmasına sebep olduğu birisini yol ortasında bırakıp kaçmak)
Gerekir.
(3) Belli bir yükümlülüğün ihmali ile ölüme neden olan kişi hakkında, temel ceza olarak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine yirmi yıldan yirmibeş yıla kadar, müebbet hapis cezası yerine onbeş yıldan yirmi yıla kadar, diğer
hallerde ise on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunabileceği gibi, cezada indirim de yapılmayabilir.

Taksirle adam öldürme suçu cezası ve davası;

       Taksirle öldürmenin cezası kasten öldürmeye göre daha azdır. Kasten öldürmede bir kişiyi bilerek ve isteyerek öldürme durumu söz konusuyken, taksirle öldürmede kasıt yoktur. Bu suçun en yaygın türü trafik kazalarıdır. Bu kişi sizin bir yakınınızda olabilir. Bu tür suçlarda özel bir indirim sebebi söz konusudur.

       Eğer öldürdüğünüz kişi sizin bir yakınınız ise ve bu kişiyi taksirle öldürmüş iseniz hiç ceza almayabilirsiniz. (TCK md. 22/6) Örneğin geçirdiğiniz trafik kazasında eşinizin ölümü gibi. Kanaatimizce bu suçun en azından basit taksir derecesinde kalması gerekmektedir. Yani örneğin eşiniz emniyet kemeri takmaya çalışırken siz engel olup bir şey olmaz derseniz ve geçirdiğiniz trafik kazası sonucu eşiniz ölürse bu indirimden faydalanamaya bilirsiniz.

       Taksirle öldürmede bir diğer özel düzenlemede ceza miktarında vardır. Örneğin sürdüğünüz aracın kaza yapması sonucu 10 kişinin ölümüne ve 5 kişinin yaralanmasına bile sebep olsanız sadece bir taksirle öldürmeden ceza alırsınız. Ama aldığınız ceza miktarı artırılır. Bunun basit veya bilinçli taksir olması fark etmez. Oysa olası kastta veya doğrudan kastta öldürdüğünü her kişi için ayrı ayrı ceza alırsınız. Taksirle öldürmenin bu hali en azından bilinçli taksir seviyesinde bizce hatalı düzenlenmiştir. En azından bilinçli taksir halinde daha ağır düzenlemeler yapılabilirdi.

Taksirle adam öldürme suçu cezası

Madde 85- (1) Taksirle bir insanın ölümüne neden olan kişi, iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiil, birden fazla insanın ölümüne ya da bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuş ise, kişi iki yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Konuyla ilgili aşağıdaki makaleye de göz atabilirsiniz.

Yaralama suçu cezası ve darp davası

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.