Beden muayenesi. Ceza Muhakemesi Kanunu 77. maddesi
Beden muayenesi. Ceza Muhakemesi Kanunu 77. maddesi

Beden muayenesi hakkında hukuksal değerlendirme

Beden muayenesi hakkında hukuksal değerlendirme

       Beden muayenesi hakkındaki görüşümüz öncelikle Kanunda şüpheli veya sanığın dış beden muayenesinin düzenlenmeyerek bu düzenlemenin yönetmelikle yapılması kanunilik ilkesine aykırıdır. Anayasamızda özgürlüklerin ancak kanunla sınırlandırılabileceği düzenlenmiştir ve dış beden muayenesii de vücut bütünlüğüne bir müdahale olduğundan bununda mutlaka kanunla düzenlenmesi gerekirdi.

Ceza Mahkemesi Kanunu 77. maddede yer alan ”İç Muayenesin”nin Anayasa madde 10 ‘a aykırı olduğu gerekçesi ile Adalet Bakanlığı‘na yapmış olduğumuz müracat aşağıdaki şekildedir :

Gönderdiğimiz dilekçe
Gönderdiğimiz dilekçe

Adalet Bakanlığı‘nın bizlere vermiş olduğu cevap aşağıdaki şekildedir :

Cevap
Cevap

Ceza Mahkemesi Kanunu 77. maddede yer alan ”İç Muayenesin”nin Anayasa madde 10 ‘a aykırı olduğu gerekçesi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi‘ne yapmış olduğumuz müraacat aşağıdaki şekildedir :

Gönderdiğimiz dilekçe
Gönderdiğimiz dilekçe

Tbmm Dilekçe Komisyonu‘nun bizlere vermiş olduğu cevap aşağıdaki şekildedir :

Cevap
Cevap

iç beden muayenesi tedbirinin ceza hukuku açısından değerlendirilmesi

Hakkında Hakim Mustafa POLAT

Hakim Mustafa Polat, Kastamonu İdare Mahkemesi Üyesi. www.mustafapolat.com.tr www.hukuk.net

Göz at

Şantaj suçu cezası ve şantaj davası

Şantaj suçu cezası ve şantaj davası

Şantaj suçu cezası ve şantaj davası        Şantaj suçu cezası ve şantaj davası; …