Ana Sayfa » Makale » Boşanma davası, boşanma dilekçesi ve boşanma sebepleri
Boşanma davası nasıl açılır? Boşanma sebepleri ve Boşanma dilekçesi
Boşanma davası nasıl açılır? Boşanma sebepleri ve Boşanma dilekçesi

Boşanma davası, boşanma dilekçesi ve boşanma sebepleri

Boşanma davası, boşanma dilekçesi ve boşanma sebepleri ( Ayrılık davası, ayrılık dilekçesi ve ayrılık sebepleri )

       Boşanma davası, boşanma dilekçesi ve boşanma sebepleri ( ayrılık davası, ayrılık dilekçesi ve ayrılık sebepleri ); anlaşmalı ve çekişmeli olmak üzere boşanma davaları iki türlüdür. Anlaşmalı boşanma davaları genel olarak davanın açılmasından karar verilmesi aşamasına kadar 2-3 aylık bir süreci kapsıyor. Uygulamada Mahkeme tarafları dinliyor ve ilk duruşmada boşanma kararı veriyor. Çekişmeli boşanma davaları ise yaklaşık olarak 1 sene civarı sürmektedir. Eğer boşanma davasından çıkan karar temyiz edilirse bu süre 20 aya kadar uzayabilmektedir. Ayrıca anlaşmalı boşanma davasında hem süreç kısa hemde taraflar daha az yıpranıyor. Oysa çekişmeli boşanma davası hem tarafların yıpranmasına neden oluyor hemde çok uzun sürüyor.

       Günümüzde bu dava için gerekli olan tek belge kimliktir. Evlilik cüzdanı, ikametgâh ve doğum belgesi gibi belgelere gerek yoktur. Çünkü bunları Mahkeme duruşma esnasında ilgili yerlerden temin etmektedir.

Boşanma Davasında Taraflar Mahkemeye Gelmek Zorunda mı?

       Hem anlaşmalı hemde çekişmeli boşanma davalarında taraflar mahkemeye gelmek durumundalar. Her iki tarafta kendi hür iradeleriyle beyanda bulunmak zorundalar. Çekişmeli boşanma davalarında ise uygulamada taraflar ilk duruşmaya gelip beyanda bulunduktan sonra diğer duruşmalara eğer avukatları varsa katılmak zorunda değillerdir. Ancak tarafların duruşmalara gelmelerinde kendileri açısından fayda bulunmaktadır. Taraflar, kendi yerlerine avukatları vasıtasıyla davaları takip edebilirler.

Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Medeni Kanun’a Göre Boşanma Sebepleri

4721 sayılı Medeni Kanun’a göre boşanmalar özel ve genel nedenler olmak üzere ikiye ayrılır.

Boşanmanın Özel Sebepleri

Zina:

       Eşlerden herhangi birinin, evlilikleri sürerken karşı cinsten biri ile cinsi münasebette bulunmasına denir. Zina, mutlak bir boşanma sebebidir. Zinanın kanıtlanması halinde ayrıca evlilik birliğinin temelinden sarsılıp sarsılmadığı Mahkeme tarafından araştırılmaz.

Hayata kast, onur kırıcı muamele ve pek kötü davranış:

       Taraflardan birinin bir diğerinin hayatına kast etmesi veya karşı tarafın onurunu kırması mutlak boşanma sebepleri arasındadır. Hayata kast, taraflardan birinin eşini öldürme veya ağır yaralama girişimidir. Hayata kast suçundan boşanma davası açılabilmesi için bu kastın fiil olarak ortaya konulmuş ve ispatlanmış olması gerekir. Ölüm tehdidi bu dava için tek başına yeterli değildir. Ölüm tehdidi ayrıca değerlendirilir. Aynı zamanda taraflardan birinin eşine karşı şiddet uygulaması da mutlak boşanma nedenleri arasındadır. Şiddetin sürekliliği aranmaz. Hayata kast dışındaki sebepler tanıkla ispatlanabilir. Örneğin eşe karşı sokak ortasında hakaret etme bu fiile örnek olarak verilebilir.

Küçük düşürücü suç ve haysiyetsiz hayat sürme:

       Küçük düşürücü suçlara yüz kızartıcı suçlar denilmektedir. Hırsızlık, dolandırıcılık, taciz, hileli iflas gibi suçlardan herhangi biri bir defa bile işlenmiş olsa boşanma davası açılabilir. Ama bunun için kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı gereklidir. Haysiyetsiz hayat sürmekten kasıt ise ayyaşlık, kumar bağımlılığı gibi insan haysiyetini hiçe sayan eylemlerdir. Bu gibi durumlarda karşı tarafın boşanma hakkı bulunur. Küçük düşürücü suç için mahkumiyet şartı aranırken haysiyetsiz hayat sürme durumu tanıkla ispatlanabilir.

Terk etmek:

       Eşlerden birinin ortak konutu habersiz terk etmesi sonucu karşı tarafın boşanma davası açma hakkı ortaya çıkmaktadır. Evi terk ortak konutu terk etmek şeklinde işlenebileceği gibi haksız yere eşi evi almamada terk kapsamına girmektedir. Fakat evi terk etmek yalnız başına boşanmak için yeterli bir neden değildir. Terk etmek fiili dışında da birtakım şartlar aranır. Bu şartlar terk olayının 6 ay sürmüş olması ve 6 aylık süre içerisinde hakim tarafından evi terk eden tarafa ihtar gönderilmiş olmalıdır. Bu ihtar 4. ay gönderilmelidir.

Akıl hastalığı:

       Akıl hastalığı, mutlak boşanma nedenleri arasında yer alır. Kişinin davanın açıldığı tarihte akıl hastası olması yeterli bir sebeptir. Akıl hastalığı yüzünden açılan boşanma davalarında tek bir şart aranır. Eğer kişi tedavi edilemeyecek durumda ise yani hastalığının bir çözümü yok ise boşanma davası açabilir. Yani boşanma davası açabilmek için akıl hastalığının geçici değil kalıcı olması gerekmektedir. Aynı şekilde boşanma davası devam ederken kişi akıllanır ise ve bunu raporla ispatlarsa bu nedenle boşanma kararı verilemez.

Boşanmanın Genel Sebepleri

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması:

       Tarafların evlilikten beklentilerini bulamaması, görüş ayrılıkları, ailelerinin evliliklerine müdahale etmeleri gibi nedenler evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına örnektir. Çiftler arasından yaşanan her olay boşanmak için yeterli değildir. Boşanmanın bu nedenden dolayı gerçekleşebilmesi için hâkimin ‘boşanmanın toplum için daha yararlı olacağı’ kanısına varması gerekir. Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olabilecek örnekler sayılamayacak kadar çoktur.

Yargıtay’ın bu konuda aldığı kararlardan oluşan “evlilik birliğinin temelinden sarsılma nedenleri” şu şekildedir:

 • Aşırı kıskançlık
 • Zorla ters ilişki kurmak
 • Sürekli alkol almak
 • Eşine iftira etmek
 • Aile sırlarını açıklamak
 • Üvey çocuklara kötü muamele
 • Sürekli kavga etmek
 • Borçlardan dolayı icra takibinin başlaması
 • Eşini sosyal ortamlardan uzaklaştırmak
 • Cinsel ilişki kuramamak
 • Eşinin dövülmesine müdahale etmemek
 • Başka birini sevdiğini söylemek
 • Kadının mesleğini icra etmesini engellemek
 • Ağız kokusu tedavisinden kaçınmak
 • Altını ıslatmak
 • Ailenin ekonomik durumunu tehlikeye sokmak

       Gibi nedenler evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına örnek olarak gösterilebilir. Boşanma davalarında en çok karşılaşılan boşanma nedeni de “evlilik birliğinin temelinden sarsılmasıdır. “

Anlaşmalı boşanma davası: Taraflar anlaşmalı bir şekilde boşanmaya karar verdiği takdirde hâkim, boşanmanın nedenini araştırmadan karar verebilmektedir. Anlaşmalı boşanmalarda tarafların mahkemede bulunmaları zorunludur. Hâkim, tarafların beyanlarını bizzat dinleyerek karar verir. Ayrıca anlaşmalı boşanma, evliliğin üzerinden belirli bir süre geçtikten sonra açılabilir. Bunun nedeni, çiftlerin henüz birbirlerini tam tanımadan böyle bir karar almalarını engellemektir.

Boşanma Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme Neresidir?

       Boşanma davasında görevli Mahkeme Aile Mahkemesidir. Yetkili Mahkeme ise 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda özel olarak düzenlenmiştir. Madde 168’e göre: ”Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.”

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği;

… AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI : İsim Soyisim ( TC Kimlik No )

ADRES :

DAVALI : İsim Soyisim ( TC Kimlik No )

ADRES :

DAVA KONUSU : Evlilik birliğinin anlaşmalı olarak sona erdirilmesi talebi.

AÇIKLAMALAR :

       Taraflar …/…/… tarihinde evlenmişlerdir. Bu evlilik bir yılı doldurmuştur. Tarafların bu evlilikten …/…/… tarihinde doğan …. isimli müşterek bir çocukları bulunmaktadır, (Eğer çocuk yok ise bunu da mutlaka belirtin).

       Taraflar arasında evlendikten sonra ortaya çıkan sorunlar, tarafların evliliklerini sürdürmelerini imkansız bir hale getirmiştir. Tarafların evliliklerini sürdürmelerinin imkansız olduğu yaşadıkları sorunlardan da anlaşıldığından anlaşarak boşanmaya karar vermişlerdir. Ekte sunulan Anlaşmalı Boşanma Protokolü’nün de kabulü ile tarafların boşanmalarına karar verilmesini arz ederiz.

HUKUKİ NEDENLER : TMK ve ilgili yasal mevzuat

DELİLLER : Nüfus kayıt örneği, anlaşmalı boşanma protokolü v.s. yasal her tür delil.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız sebeplerle davamızın kabulü ile davalı da boşanma isteğini kabul ettiğinden, anlaşma protokolü göz önüne alınarak TMK gereğince boşanmamıza, müşterek çocuğun velayeti, şahsi ilişki konusu, çocukla görüşme durumu ve diğer anılan konuların ekte sunduğumuz protokole göre düzenlenmesine ve bu protokolün kararın eki sayılmasına karar verilmesini arz ederim…./…/…

DAVACI DAVALI

İsim Soyisim İsim Soyisim

(İmza) (İmza)

EK : Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Çekişmeli Boşanma Dilekçesi Örneği;

… AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI : İsim Soyisim ( TC Kimlik No )

ADRES :

DAVALI : İsim Soyisim ( TC Kimlik No )

ADRES :

DAVA KONUSU :

1- Şiddetli geçimsizlik nedeniyle evlilik birliğinin sona erdirilmesi,

2- Müşterek çocuğun velayetinin davacıya verilmesi,

3- Davacının yanında kalan müşterek çocuk için … TL tedbir nafakası, kararın kesinleşmesinin ardından ise her ay iştirak nafakası olarak davalıdan alınması,

4- Davacı için … TL tedbir nafakası, kararın kesinleşmesinin ardından ise her ay yoksulluk nafakası olarak davalıdan alınması,

5- Davacı için, davalı aleyhine …. TL maddi tazminata karar verilmesi,

6- Davacı için, davalı aleyhine …. TL manevi tazminata karar verilmesi istemidir.

AÇIKLAMALAR :

1- Taraflar …/…/… tarihinde evlenmişlerdir. Tarafların bu evlilikten …/…/… tarihinde doğan müşterek çocukları bulunmaktadır, (Eğer çocuğunuz yok ise bunu da mutlaka belirtin).

2- Davacı, bir eş ve anne olarak üzerine düşen tüm vazife ve sorumlulukları yerine getirmiş ancak buna rağmen davalının olumsuz davranışları nedeniyle şiddetli geçimsizlik devam etmiştir. Davalı ev içinde meydana gelen en küçük sorunları bile büyütüp tartışma ortamı çıkarmıştır. Davacının kişiliğine karşı hakaretlerde bulunmuştur. Davacıya karşı işlenen bu hakaretler topluluk, yakın dost ve akraba içerisinde de devam etmiştir. Bu konuda tanık-tanıklar dinlenebilir.

3- Davacı, tüm bu olumsuzluklara rağmen evliliğini tekrar düzeleceğini umut ederek evliliği ayakta tutmaya çalışmış, adeta saçını süpürge etmiştir.

4- Davalı, son olarak bir takım şahsi ve ortak eşyaları alarak evi terk etmiştir. Araya giren dost ve akrabaların çabaları da boşa çıkmış ve tüm ihtarlara rağmen eve dönmemiştir.

5- Davalı evliliği boyunca çocuğuyla da ilgilenmemiştir. Bu yüzden çocuğun velayetinin de davacıya verilmesinde yarar vardır.

7- Çocuğun her türlü sağlık, eğitim gibi bakım ve gideri için müşterek çocuk için … TL tedbir nafakası, kararın kesinleşmesinin ardından ise her ay iştirak nafakası olarak davalıdan alınması yönünde karar verilmesini arz ederiz.

8-Davacının maddi durumu oldukça kötüdür ve tek başına hayatı idame ettiremediğinden davacı için … TL tedbir nafakası, kararın kesinleşmesinin ardından ise her ay yoksulluk nafakası olarak davalıdan alınması yönünde karar verilmesini arz ederiz.

9- Davalının davacıya yaşattığı sıkıntıların kısmen hafifletilmesi için davalıdan … TL manevi tazminat talep ediyoruz.

10-Davalının davacıyı evlilik nedeniyle uğrattığı …. TL’nin tazmini için davalıdan … TL maddi tazminat talep ediyoruz. Çünkü evlilik hiç yaşanmasaydı davacı bu masrafa hiç girmeyecekti.

HUKUKİ NEDENLER : TMK ve ilgili yasal mevzuat

DELİLLER : Nüfus kayıt örneği, tarafların sosyal ve ekonomik durumlarının araştırılması, Tanık beyanları ve her tür yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM :

       Mal rejimi konusunda daha sonra dava açma hakkı saklı kalmak üzere yukarıda açıkladığımız nedenlerle davamızın kabulü ile;

1- Şiddetli geçimsizlik nedeniyle tarafların boşanmalarına karar verilmesine,

2- Müşterek çocuğun velayetinin davacıya verilmesine,

3- Çocuk için her ay … TL tedbir nafakası, kararın kesinleşmesiyle birlikte her ay iştirak nafakası olarak davalıdan tahsiline,

4- Davacı için her ay … TL tedbir nafakası, kararın kesinleşmesiyle birlikte her ay yoksulluk nafakası olarak davalıdan tahsiline,

5- Davacı için … TL manevi tazminata hükmedilmesi kararı verilmesini,

6- Davacı için … TL maddi tazminata hükmedilmesi kararı verilmesini talep ederim. …/…/…

DAVACI DAVALI

İsim Soyisim İsim Soyisim

(İmza) (İmza)

EK : Nüfus kayıtları

Boşanma davası devam ederken Mahkeme nafaka ödenmesine hükmedebilir. Bu nafaka dava sonuçlandıktan sonrada devam edebilir. Ayrıca yine kusurlu olan tarafın tazminat ödemesine karar verebilir. Kanunda sayılan boşanma sebepleri genel çerçeveyi çizmiştir. Halk arasında sıkça yaşanan boşanma sebeplerine örnek olarak kıskançlık, ters ilişki kurmak, alkol, iftira, kavga, icra takibi, ağız kokusu, şiddet, dayak, psikolojik baskı gibi nedenler verilebilir. Bu nedenleri arttırmak mümkün.

       Konu ile ilgili olarak aşağıdaki makaleye de göz atabilirsiniz.

Tedbir nafakası hapis cezası yoksulluk nafakası hapis cezası

Content Protection by DMCA.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.