Cebir suçu cezası ve cebir davası
Cebir suçu cezası ve cebir davası

Cebir suçu cezası ve cebir davası

Cebir suçu cezası ve cebir davası

       Cebir suçu cezası ve cebir davası; kelime anlamı itibariyle zorlamak manasına gelen cebir suçu yaralama suçunun bir türü olmasına rağmen bu suçun cezası yaralamaya göre daha ağırdır. Suç re’sen soruşturulan ve kovuşturulan bir suçtur. Şikayet şartı aranmaz. Örneğin biletsiz olarak maça girmek için kapıda duran güvenlik görevlisini itekleyerek stadyuma girmek bu suça örnek olarak verilebilir. Yaralamada olduğu gibi burada da fiziksel bir güç kullanılmaktadır. Ancak bilindiği gibi yaralama sadece fiziksel güç kullanılmak suretiyle gerçekleştirilmemektedir. Bununla birlikte bir kişiyi korkutup o kişinin bayılmasına neden olmakta yaralama suçu kapsamında değerlendirilmektedir. Oysa cebir daha öncede belirttiğimiz gibi sadece fiziksel güç kullanmak suretiyle gerçekleştirilebilir.

       Bu suç ancak bilerek ve istenerek işlenebilen bir suçtur. Bu anlamda bu suç taksirle işlenemez. Bu suç başka bir suçun unsuru veya ağırlaştırıcı nedeni olabilir. Örneğin hırsızlıkla birleşince yağma suçu oluşabilir.

       Böyle bir suç ithamıyla karşılaşan bir fail, ifade vermeden önce konuyu araştırmalı ve mutlaka bir Avukata danışmalıdır. Avukatla yapılacak istişareden sonra ifadesini vermelidir. Bu suçun kanundaki tanımı ise aşağıdaki şekildedir;

Cebir

Madde 108- (1) Bir şeyi yapması veya yapmaması ya da kendisinin yapmasına müsaade etmesi için bir kişiye karşı cebir kullanılması halinde, kasten yaralama suçundan verilecek ceza üçte birinden yarısına kadar artırılarak hükmolunur.

Yaralama darp kavga suçu cezası ve davası

Hakkında Adalet ve Hukuk

Göz at

Tehdit suçu cezası ve tehdit davası

Tehdit suçu cezası ve tehdit davası

Tehdit suçu cezası ve tehdit davası        Tehdit suçu cezası ve tehdit davası: …

Bir Cevap Yazın