Ceza Mahkemesinde alınan temyiz harcı
Ceza Mahkemesinde alınan temyiz harcı

Ceza Mahkemesinde alınan temyiz harcı

Ceza Mahkemesinde Alınan Temyiz Harcı

Ceza Mahkemesinde alınan temyiz harcı:

Ceza Mahkemelerinde Alınan Temyiz Harcının Anayasaya Aykırılığı iddiası hakkındaki çalışma

Ceza Mahkemeleri'nde Alınan Temyiz Harcının Anayasa'ya Aykırılığı hakkındaki dilekçenin 1. sayfası Ceza Mahkemesinde Alınan Temyiz Harcının Anayasa’ya Aykırılığı hakkındaki dilekçenin 1. sayfası

Ceza Mahkemeleri'nde Alınan Temyiz Harcının Anayasa'ya Aykırılığı hakkındaki dilekçenin 2. sayfası Ceza Mahkemeleri’nde Alınan Temyiz Harcının Anayasa’ya Aykırılığı hakkındaki dilekçenin 2. sayfası

Ceza Mahkemeleri'nde Alınan Temyiz Harcının Anayasa'ya Aykırılığı hakkındaki dilekçenin 3. sayfası Ceza Mahkemeleri’nde Alınan Temyiz Harcının Anayasa’ya Aykırılığı hakkındaki dilekçenin 3. sayfası

Ceza Mahkemeleri'nde Alınan Temyiz Harcının Anayasa'ya Aykırılığı hakkındaki dilekçenin 4. sayfası Ceza Mahkemeleri’nde Alınan Temyiz Harcının Anayasa’ya Aykırılığı hakkındaki dilekçenin 4. sayfası

Ceza Mahkemeleri'nde Alınan Temyiz Harcının Anayasa'ya Aykırılığı hakkındaki dilekçenin 5. sayfası Ceza Mahkemeleri’nde Alınan Temyiz Harcının Anayasa’ya Aykırılığı hakkındaki dilekçenin 5. sayfası

Ceza Mahkemeleri'nde Alınan Temyiz Harcının Anayasa'ya Aykırılığı hakkındaki dilekçenin 6. sayfası Ceza Mahkemeleri’nde Alınan Temyiz Harcının Anayasa’ya Aykırılığı hakkındaki dilekçenin 6. sayfası

Dilekçenin son sayfası

Ceza Mahkemeleri'nde Alınan Temyiz Harcının Anayasa'ya Aykırılığı hakkındaki dilekçenin son sayfası Ceza Mahkemeleri’nde Alınan Temyiz Harcının Anayasa’ya Aykırılığı hakkındaki dilekçenin son sayfası

       Yıllarca uygulanagelmiş ve Anayasaya aykırı olan bu uygulama yapılan son yasal değişikliklerle kaldırılmış bulunmaktadır. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi açıktır. Bu sözleşmeye göre herkes meşru vasıta ve yollardan dava açma hakkında sahiptir. Bu yola en kolay nasıl ulaşabiliyorsa o şekilde ulaştırılmalıdır. İşte alınan bu temyiz harcı vatandaşın aleyhine verilmiş olan bu kararları üst yargı denetimine götürmesine engel oluyordu. Aslında aynı şekilde hukuk davasında alınan temyiz harçlarının da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine aykırı olduğu söylenebilir. Ancak hukuk davasında verilen kararlar ceza mahkemesinde verilen kararlar kadar kritik değil. Çünkü ceza mahkemelerinde hürriyeti bağlayıcı cezalar verilebiliyor. Bu nedenle bu mahkemelerde verilen kararlar hukuk mahkemelerinde verilen kararlardan daha hayati bir öneme sahip.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.