Ana Sayfa » Makale » Cinsel taciz suçu cezası ve cinsel taciz davası
Cinsel taciz suçu cezası ve cinsel taciz davası
Cinsel taciz suçu cezası ve cinsel taciz davası

Cinsel taciz suçu cezası ve cinsel taciz davası

Cinsel taciz suçu cezası ve cinsel taciz davası ( sarkıntılık suçu cezası ve sarkıntılık davası );

       Cinsel taciz suçu cezası ve cinsel taciz davası ( sarkıntılık suçu cezası ve sarkıntılık davası ): Bu suçun temel halinin takibi şikayete bağlıdır. Nitelikli halleri re’sen soruşturulur veya kovuşturulur. Eğer taciz edilen çocuksa bu suç yine re’sen soruşturulur veya kovuşturulur. Bu suç fiziksel müdahale olmadan işlenebilen bir suçtur. Fiziksel müdahale olursa bu suç cinsel saldırı suçunu oluşturur. Cinsel taciz suçu her türlü hareketle işlenebilir. Örneğin sokaktan geçen birisine cinsel amaçlı laf atmak. Müstehcen resim göstermek. Cinsel içerikli mesaj atmak v.b. gibi.

Bu suçun cezası ne kadar?

Madde 105- (1) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.(1)
(2) (Değişik: 18/6/2014-6545/61 md.) Suçun;
a) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
b) Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından,
c) Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
d) Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
e) Teşhir suretiyle,
       işlenmesi hâlinde yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise verilecek ceza bir yıldan az olamaz.

       Uygulamada ülkemizdeki örf, adet, gelenek ve toplumsal nedenlerle mağdurlar şikayet yolunu kullanmamaktadırlar. Şikayet edenlerin bir kısmı da Mahkemede ifadesini değiştirebilmektedir. Oysa bir çok batılı ülkede şikayet ve dava yolu etkin bir şekilde kullanıldığı ve suçlular cezalandırıldığı için bu suçlar o ülkelerde daha az işlenmektedir.

Konu ile ilgili aşağıdaki makalelere de göz atabilirsiniz.

Çocuğun cinsel istismarı suçu cezası ve davası

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu cezası ve davası

Cinsel istismar suçu cezası ve tecavüz davası

Content Protection by DMCA.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.