Cinsel taciz suçu cezası ve cinsel taciz davası
Cinsel taciz suçu cezası ve cinsel taciz davası

Cinsel taciz suçu cezası ve cinsel taciz davası

Cinsel taciz suçu cezası ve cinsel taciz davası

       Cinsel taciz suçu cezası ve cinsel taciz davası: Cinsel taciz suçunun temel halinin takibi şikayete bağlıdır. Nitelikli halleri re’sen soruşturulur veya kovuşturulur. Eğer taciz edilen çocuksa bu suç yine re’sen soruşturulur veya kovuşturulur. Taciz suçu fiziksel müdahale olmadan işlenebilen bir suçtur. Fiziksel müdahale olursa bu suç cinsel saldırı suçunu oluşturur. Cinsel taciz suçu her türlü hareketle işlenebilir. Örneğin sokaktan geçen birisine cinsel amaçlı laf atmak. Müstehcen resim göstermek. Cinsel içerikli mesaj atmak v.b. gibi.

Cinsel Taciz

Madde 105- (1) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.(1)
(2) (Değişik: 18/6/2014-6545/61 md.) Suçun;
a) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
b) Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından,
c) Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
d) Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
e) Teşhir suretiyle,
       işlenmesi hâlinde yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise verilecek ceza bir yıldan az olamaz.

Çocuğun cinsel istismarı suçu cezası ve davası

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu cezası ve davası

Hakkında Adalet ve Hukuk

Göz at

Şantaj suçu cezası ve şantaj davası

Şantaj suçu cezası ve şantaj davası

Şantaj suçu cezası ve şantaj davası        Şantaj suçu cezası ve şantaj davası; …