Ana Sayfa » Makale » Çocuğun cinsel istismarı suçu cezası ve davası
Çocuğun cinsel istismarı suçu cezası ve davası
Çocuğun cinsel istismarı suçu cezası ve davası

Çocuğun cinsel istismarı suçu cezası ve davası

Çocuğun cinsel istismarı suçu cezası ve davası ( Çocuğa tecavüz suçu cezası ve çocuğa tecavüz davası );

       Çocuğun cinsel istismarı suçu cezası ve davası ( Çocuğa tecavüz suçu cezası ve çocuğa tecavüz davası ): Kanun koyucu burada 15 yaşını tamamlamamış çocuklar ve 15 yaşını bitirip 18 yaşını tamamlamamış çocuklar açısından ikili bir ayrıma gitmiştir. 15 yaşını tamamlamamış çocuklara yönelik olarak gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış çocuğun rızası olsun veya olmasın suçtur.

       15 yaşını tamamlamış ve 18 yaşını tamamlamamış bir çocuğa karşı kendi rızasıyla gerçekleştirilen cinsel davranışlar reşit olmayanla cinsel ilişki suçunu oluşturur. Çocuğa karşı gerçekleştirilen sarkıntılık suçunun takibi şikayete bağlıdır.

       Burada her iki tarafın yaşı küçükse faili tespit etmek oldukça zordur. Böyle bir durumda suç oluşmayacağını savunan yanlış görüşlerde mevcuttur. Ancak somut olayın özelliklerine göre fail çok rahatlıkla tespit edilebilir.

Çocukların cinsel istismarı suçunun cezası ne kadar?

Madde 103- (Değişik: 18/6/2014-6545/59 md.) (1)
(1) (Yeniden düzenlenen birinci ve ikinci cümle: 24/11/2016-6763/13 md.) Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, sekiz yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel istismarın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. (Ek cümle: 24/11/2016-6763/13 md.) Mağdurun on iki yaşını tamamlamamış olması hâlinde verilecek ceza, istismar durumunda on yıldan, sarkıntılık durumunda beş yıldan az olamaz. Sarkıntılık düzeyinde kalmış suçun failinin çocuk olması hâlinde soruşturma ve kovuşturma yapılması mağdurun, velisinin veya vasisinin şikâyetine bağlıdır. Cinsel istismar deyiminden; (1)
a) On beş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış,
b) Diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar, anlaşılır.
(2) (Yeniden düzenleme: 24/11/2016-6763/13 md.) Cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, on altı yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. Mağdurun on iki yaşını tamamlamamış olması hâlinde verilecek ceza on sekiz yıldan az olamaz.

Çocukların cinsel istismarı suçunun nitelikli halleri nelerdir?

a) Birden fazla kişi tarafından birlikte,
b) İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
c) Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş veya evlat edinen tarafından,
d) Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından,
e) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.
(4) Cinsel istismarın, birinci fıkranın (a) bendindeki çocuklara karşı cebir veya tehditle ya da (b) bendindeki çocuklara karşı silah kullanmak suretiyle gerçekleştirilmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.
(5) Cinsel istismar için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır neticelerine neden olması hâlinde, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.
(6) Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü hâlinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.

Not: Yeni yapılan düzenlemelerle suçun cezası dahada ağırlaştırılmıştır.

Çocuğun cinsel istismarı suçu cezası ve davası ( Çocuğa tecavüz suçu cezası ve çocuğa tecavüz davası ) ile ilgili aşağıdaki makalelere de göz atabilirsiniz.

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu cezası ve davası

Cinsel taciz suçu cezası ve cinsel taciz davası

Cinsel istismar suçu cezası ve tecavüz davası

Content Protection by DMCA.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.