Darp raporu nedir, darp raporu nasıl alınır?
Darp raporu nedir, darp raporu nasıl alınır?

Darp raporu nedir, darp raporu nasıl alınır?

Darp raporu nedir, darp raporu nasıl alınır? ( Yaralanma raporu nedir, yaralanma raporu nasıl alınır? );

       Darp raporu nedir, darp raporu nasıl alınır? ( Yaralanma raporu nedir, yaralanma raporu nasıl alınır? ); Darp raporu ceza ve boşanma davalarında delil teşkil eder. Darp kelime itibariyle bir kişiye karşı fiziksel şiddet uygulamak demektir. Aynı zamanda Ceza kanunundaki tanımına göre bu şiddetin fiziksel olması gerekmez. Bir kişinin algılama yeteneğinin bozulması da bu suçun işlenmesi için yeterlidir. Örneğin bir kişiyi korkutmak dahi ceza kanunu anlamında yaralama suçunu oluşturacaktır. Bu ayrımla ilgili olarak konunun daha iyi anlaşılabilmesi açısından fiziksel darpa basit, algılama yeteneğini ortadan kaldıracak hareketlerle darpa nitelikli darp diyeceğiz. Bu suçun basit hali silahla işlenebileceği gibi (  silah, bıçak, şişe hatta terlik dahi Yargıtay kararlarında silah olarak geçmiş, anne çocuğuna fırlattığı terlik nedeniyle darptan ceza almıştır) çıplak elle de işlenebilir. İşte böyle bir olaya maruz kaldığınızda rapor ilk başvurmanız gereken delillerden birisidir. Bu raporu polis karakoluna gidip şikayetçi olarak alabileceğiniz gibi talep halinde şikayetçi olmadan da alabilirsiniz.

Darp raporu nasıl alınır?

       Darp raporu süreç itibariyle doktorun sizin yaralandığınıza ilişkin bulguların belgelendirilmek suretiyle tespitinden ibarettir. Bu nedenle karakola gitmeden de direk hastahane acilinden de alabilirsiniz. Olayın durumuna göre vücudunuzda oluşan dejenerasyonları fotoğraflamanız da Mahkemece delil olarak kabul edilip, darp raporu yerine geçebilir.  Şöyle ki hürriyeti tahdit suçunun mağdurusunuz ve rapor alacak durumda değilsiniz. Böyle bir durumda cep telefonu ile çekeceğiniz fotoğraflar delil niteliği taşıyabilir, eğer cep telefonunuz yok ise böyle bir durumda yine tanık anlatımı da yaralanmaya ilişkin güçlü bir delil teşkil edecektir.

Darp raporu her durumda gerekli midir?

       Burada çok önemli bir noktayı da vurgulamak istiyorum. Darptan dolayı şikayetçi olabilmeniz için illa elinizde herhangi bir delil olmasına gerek yoktur. Delil veya rapor şikayet şartı değildir yerine göre ceza şartı olabilir. Olayın niteliklerine göre darp raporunuz ve hatta tanığınız olmasa bile Hakim kanaat getirirse sanığa darptan ceza verebilir. Örneğin evli bir annesiniz, eşiniz sizi boşanmaya zorlamak için sizi sürekli korkutuyor veya psikolojik şiddete maruz kalıyorsunuz. Hiçbir deliliniz veya tanığınız yok. Siz yine şikayetçi olma hakkına sahipsiniz. Ceza Kanununda delil şikayet şartı değildir. Siz başınızdan geçenleri iddia makamına anlatırsınız delil bulmak işi Savcılık makamına ait bir iştir. Darpın Türk Ceza kanunundaki tanımına gelince:

Konuyla ilgili kanuni mevzuat:

Kasten yaralama suçu cezası

Madde 86-Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
       Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî
müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

       Bu durumda şikayet süresi fiil ve failin öğrenilmesinden itibaren 6 aydır. 6 ay içinde şikayetçi olmazsanız şikayet hakkınız düşer.

Kasten yaralama suçunun ağırlaştırıcı nedenleri:

(3) Kasten yaralama suçunun;
a) Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı,
b) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, ( hasta, yaşlı, engelli )
c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
d) Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
e) Silahla ( bıçak, silah, terlik )
İşlenmesi halinde, şikâyet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

       Bu durumda şikayet zaman aşımı 8 yıldır.

Darp raporunun süresi

       Bu rapor tespit niteliğinde olduğu için herhangi bir süresi yoktur. Sadece yaralanmadan itibaren izler kaybolmadan alınması gereken bir rapordur. Bu raporu almak için İlla vücutta iz olmasına da gerek yoktur. Çünkü bazı durumlarda deri üstünde görülemeyecek yaralar olabilir, veya sadece çok ileri tetkiklerle ortaya çıkabilecek yaralanmalar olabilir bu nedenle şiddete maruz kalırsanız her halükarda doktora başvurmalısınız. Genellikle şiddete maruz kalan insanlar bunu yargı mercilerine taşımakta çekingen davranmaktadırlar. Oysa bu tür olayın örtbas edilmesinin daha kötü sonuçlar doğurabileceği unutulmamalıdır.

Darp raporu nedir, darp raporu nasıl alınır? ( Yaralanma raporu nedir, yaralanma raporu nasıl alınır? ) konusu ile ilgili olarak aşağıdaki makalelere de göz atabilirsiniz.

Yaralama suçu cezası ve darp davası

Tutuklama sebepleri tutuklama duruşması tutukluluğa sevk ve tutukluluğa itiraz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.