Ana Sayfa » Makale » Gasp nedir? Yağma suçu cezası ve yağma davası
Gasp nedir? Yağma suçu cezası ve yağma davası
Gasp nedir? Yağma suçu cezası ve yağma davası

Gasp nedir? Yağma suçu cezası ve yağma davası

Gasp nedir? Yağma suçu cezası ve yağma davası

      Gasp nedir? Yağma suçu cezası ve yağma davası ( gasp suçu cezası ve gasp davası ) konusuna geçmeden önce suçun tanımını anlatalım. Yağma suçu veya halk arasındaki tabiriyle gasp suçu kabaca bir kişinin tehdit edilmek veya cebir uygulanmak suretiyle bir şeyinin alınması anlamına gelmektedir. Örneğin bir çocuğun başka bir çocuktan zorla parasını alması bu suça örnek olarak verilebilir. Bu suçta paranın azlığı veya çokluğunun suçun oluşması bakımından bir önemi yoktur. Bir TL alanda bu suçu işlemiş olur, bin TL alan kişide. Alınan malın değeri ceza indiriminde önem taşır.

       Kanunun ikinci paragrafında senet yağması tarif edilmektedir. Uygulamada boşa imza olarak tabir edilen borçlar hukukundaki kavramın cebir ve tehdit eklenerek ceza hukuku alanındaki düzenlemesine yer verilmiş ve yağma kapsamına alınmıştır. Madenin 3 bendinde mağdurun, herhangi bir vasıta ile kendisini bilmeyecek ve savunamayacak hale getirilmesi de, yağma suçunda cebir olarak sayılmıştır. Buna örnek olarak mağdurun bayıltılması verilebilir. 149’uncu maddede de ağırlaştırılmış nedenlere yer verilmiştir. Uygulamada olağan yaşantımızda sıkça karşılaştığımız bir suç türüdür. Yağma suçunun yaptırımının Türk Ceza Kanununda’ki karşılığı tam olarak bilinemediğinden sıkça karşılaştığımız bir suç türüdür. Buna en yaygın örnek olarak kap-kaç olarak tabir edilen suç türünü verebiliriz. Çalınan malın değerine nazaran 6 yıldan başlayan bir yaptırımı bulunmaktadır. Nitelikli halleri ise 10 yıldan başlamaktadır. Örneğin gece yarısı yapılan kap-kaç suçunun cezası 10 yıldan başlamaktadır.

Gasp yani yağma suçunda yapılması gerekenler;

       Bu tür bir suça maruz kalan kişi ilk olarak Savcılıktan veya emniyetten kamera kayıtlarını istemelidir. Her olayda kamera kaydı olamayacağından olayın durumuna göre tanık dinletme yoluna gidilmelidir. Sanık açısından ise mutlaka avukat tutulmalı ve ifade vermeden önce avukatla istişare edilmelidir. Çünkü bir TL’nin yağması dahi 6 yıldan başlayan bir suçtur. Örneğin bir kişinin zorla ceplerinin aranarak parasının alınması da yağma suçunu oluşturur.

Yağma suçunun cezası ( gasp suçu cezası ) ne kadar?

Madde 148- (1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden ya da malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından bahisle tehdit ederek veya cebir kullanarak, bir malı teslime veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılan kişi, altı yıldan on yıla kadar hapis cezası
ile cezalandırılır.
(2) Cebir veya tehdit kullanılarak mağdurun, kendisini veya başkasını borç altına sokabilecek bir senedi veya var olan bir senedin hükümsüz kaldığını açıklayan bir vesikayı vermeye, böyle bir senedin alınmasına karşı koymamaya, ilerde böyle bir senet haline getirilebilecek bir kağıdı imzalamaya veya var olan bir senedi imha etmeye veya imhasına karşı koymamaya mecbur edilmesi halinde de aynı ceza verilir.
(3) Mağdurun, herhangi bir vasıta ile kendisini bilmeyecek ve savunamayacak hale getirilmesi de, yağma suçunda cebir sayılır.

Yağma suçunun ( gasp suçu ) nitelikli halleri şunlardır;

Nitelikli yağma suçu cezası ( gasp suçu cezası )

Madde 149- (1) Yağma suçunun;
a) Silahla,
b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle,
c) Birden fazla kişi tarafından birlikte,
d) (Değişik: 18/6/2014-6545/64 md.) Yol kesmek suretiyle ya da konutta, işyerinde veya bunların eklentilerinde,
e) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
f) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak,
g) Suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla,
h) Gece vaktinde,
İşlenmesi halinde, fail hakkında on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
(2) Yağma suçunun işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.
Daha az cezayı gerektiren hâl
Madde 150- (1) Kişinin bir hukuki ilişkiye dayanan alacağını tahsil amacıyla tehdit veya cebir kullanması halinde,
ancak tehdit veya kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.
(2) Yağma suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı nedeniyle, verilecek ceza üçte birden yarıya kadar indirilebilir.

Konuyla ilgili aşağıdaki makaleye de göz atabilirsiniz.

Hırsızlık suçu cezası ve hırsızlık davası

Cebir nedir? Cebir suçu cezası ve cebir davası

Mal varlığına karşı işlenen suçlarda cezasızlık halleri

Content Protection by DMCA.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.