Ana Sayfa » Makale » Güveni kötüye kullanma emniyeti suistimal suçu
Güveni kötüye kullanma emniyeti suistimal suçu
Güveni kötüye kullanma emniyeti suistimal suçu

Güveni kötüye kullanma emniyeti suistimal suçu

Güveni kötüye kullanma emniyeti suistimal suçu cezası ve davası

Güveni kötüye kullanma emniyeti suistimal suçu cezası ve davası;

Güveni kötüye kullanma

Madde 155- (1) Başkasına ait olup da, muhafaza etmek veya belirli bir şekilde kullanmak üzere zilyedliği kendisine devredilmiş olan mal üzerinde, kendisinin veya başkasının yararına olarak, zilyedliğin devri amacı dışında tasarrufta bulunan veya bu devir olgusunu inkar eden kişi, şikayet üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.(1)

Örneğin arkadaşından ödünç aldığı arabayı başkasına satan kişi bu suçun faili olur. Aynı şekilde devir olgusunu inkar eden kişide bu suçun faili olur. Örnek olayımızda arabanın ödünç alındığının inkar edilmesi bu suça vücut verir. Burada dikkat edilmesi gereken husus bu suçu zilyet işleyebilir. Olayımızda arabayı ödünç verdiğimiz kişi bu suçu işleyebilir. Arabanın zilyetliği bizim rızamız dışında başkasına geçmişse burada güveni kötüye kullanma suçu değil, hırsızlık suçunun koşullarına bakmak gerekir. Zaten güveni kötüye kullanma suçunu hırsızlıktan ayıran temel özellik zilyetliğin kişinin iradesiyle başkasına geçmesidir. Bu suçun temel halinin takibi şikayete bağlıdır. Şikayet hakkı fiil ve failin öğrenilmesinden itibaren 6 ay içerisinde kullanılmalıdır. Bu suçun basit hali uzlaşma hükümlerine tabidir. Yani soruşturma veya kovuşturma aşamasında önce uzlaşma hükümleri uygulanır. Bu yol denenmeden yargılamaya devam edilmez. Suçun basit halinin işlenmesi halinde faile 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilebilir.

(2) Suçun, meslek ve sanat, ticaret veya hizmet ilişkisinin ya da hangi nedenden doğmuş olursa olsun, başkasının mallarını idare etmek yetkisinin gereği olarak tevdi ve teslim edilmiş eşya hakkında işlenmesi halinde, bir yıldan yedi yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

Örneğin emanetçinin bu suçu işlemesi nitelikli haldir ve takibi şikayete bağlı olmayıp re’sen soruşturulur ve kovuşturulur. Nitelikli hallerde dava zaman aşımı 15 yıldır. Bu suç kasıtla işlenebilen bir suçtur. Başka bir değişle bu suç taksirle işlenemez.  Suçun nitelikli halinin işlenmesi halinde faile 1 yıldan yedi yıla kadar hapis ve adli para cezası verilir.

Dolandırıcılık suçu cezası ve dolandırıcılık davası

Hakkında Hukuk.Net

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.