Hukuk davası nedir? Hukuk davası nasıl açılır?
Hukuk davası nedir? Hukuk davası nasıl açılır?

Hukuk davası nedir? Hukuk davası nasıl açılır?

Hukuk davası nedir? Hukuk davası nasıl açılır?

        Hukuk davası nedir, hukuk davası nasıl açılır, sorusunun cevabı şöyledir: Bu davalar bir kişi veya kurumdan bir şey talep etmek veya hak aramak için Mahkemeye verilecek bir dilekçe ile açılır. Hukuk davaları ceza davaları gibi kendiliğinden yürümez. Hukuk davasını yürütmek için tarafın Mahkemeye hitaben dilekçe yazması ve aktif olarak duruşmalara katılması gerekir. Aksi takdirde davaya devam edilmez. Tarafın yazacağı ilk dava dilekçesi çok önemlidir. Çünkü burada yazacakları davaya yön verecektir. Mahkeme bu dilekçeyi reddetme hakkına da sahiptir. Taraf burada belirteceği delilleri daha sonra değiştiremeyeceği gibi yeni delilde ileri süremez. Aynı şekilde bu ilk başvuru dilekçesinde belirteceği tanıkları değiştiremez ve daha sonra yeni tanık bildiremez. Bu açıdan hukuk davaları ceza davalarından daha sıkıntılıdır. Çünkü re’sen araştırma ilkesi yoktur.

Davayı kaybedersem avukatlık ücreti öder miyim?

        Davanın başından sonuna kadar takip edilmesi ve duruşmalara katılması gerekir. Taraf kendisi avukat tutmasa bile karşı taraf avukat tutmuşsa ve davayı açan davayı kaybetmişse karşı tarafın vekalet ücretini ödemek zorunda kalır. Aynı şekilde davacı avukat tutmuşsa davayı kazansa da kaybetse de her halükarda kendi avukatının ücretini ödemek zorundadır. Ama her ne şartta olursa olsun yüzde yüz haklı olduğunuz davalarda bile mutlaka avukat tutmakta fayda vardır. Çünkü davayı kazanabilmek için haklı olmak yetmez, usul kurallarını da bilmek gerekir. Çünkü bir çok dava usulden reddedilebilmektedir.

Dava sonuçlanınca ne yapmalıyım;

        Dava sonuçlanınca Mahkeme iki türlü karar verebilir. İlki davayı kazanırsınız. İkincisi davayı kaybedersiniz. Davayı kazanırsanız sıkıntı yok, eğer dava para ile ölçülebilen bir değere ilişkin ise bu kararı ilamlı icraya koymak suretiyle tahsil edebilirsiniz. Eğer dava değeri parayla ölçülemeyen bir şey ise bunu karşı taraf yerine getirmiyorsa bu ilamıda icraya koymak suretiyle yerine getirebilirsiniz. Örneğin çocuk teslimi gibi.

Görsel anlatım;

Hukuk davası nedir? Hukuk davası nasıl açılır?

Konu ile ilgili aşağıdaki makalelere de bakabilirsiniz.

Dava açma rehberini tam sayfa görmek, indirmek veya yazdırmak için tıklayınız…

Dava dilekçesi örneği

Maddi tazminat davası manevi tazminat davası

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.