Ana Sayfa » Makale » Hukuk tarihi
Hukuk tarihi
Hukuk tarihi

Hukuk tarihi

Hukuk tarihi ( Hukuk ve tarih );

       Hukuk tarihi ( Hukuk ve tarih ) konusuna giriş yaparken hukuk ve tarih kavramlarını ele almak gerekmektedir. Hukuk ve tarih birbiriyle eş zamanlı ortaya çıkmış kavramlardır. Çünkü hukuk ilk insandan beri vardır. Yalnızca yazıya geçmesi biraz geç olmuştur. Hukuk toplum tarafından şekillenen bir olgu olduğundan, tanımı da her zaman değişmektedir. Tarihsel süreçte hukuk kurallarına bakıldığında, hukukun doğal yöntemlerle gerçekleştiğini görüyoruz. İnsan ilişkileri geleneksel şekilde düzene konularak, aslında hukuk ihtiyacı büyük ölçüde gideriliyor. Günümüzde ise yasalara dayandırılarak, hukukun toplum düzenini sağlarken yaptırım ve uygulama gücü olduğunu görüyoruz.

Hukukun Tarihinin Dayanağı

       Eski çağlarda hukukun dayanağı tamamen gelenekseldi. Yani kişinin toplumsal düzene uygun şekilde davranması, töre ve geleneklere bağlıydı. Toplumun onu ayıplayacak olması, yaptırım için yeterliydi. Küçük kabileler şeklinde yaşıyor olunmasından ötürü, hukuk kuralları yasal olarak olmasa da kişinin toplumdan dışlanma ihtimalinin olması kurallara uygun şekilde hareket etmesini sağlıyordu. Gelişen toplumlarda hukuk kurallarının dayanağı değişime uğramıştır.

İktidar: Tarihsel süreçte kuralların kabile başkanı gibi toplumun başında olan kişiye dayandırıldığı görülüyor. Yani yaptırım, tamamen o insanın ağzından çıkacaklara bakıyor. Toplumsal düzenin bu şekilde sağlanması aslında var olan sistemde eksik olan şeyin adalet olduğunu gösterir.

Fransız Devrimi Sonrası Hukukun Tarihi

       Evrensel anlamda oldukça önemli bir olay olan Fransız devrimi, Rönesans ve reform hareketleri hukukun dayanağının adil şekilde yasalara dayandırılması anlamında önemli bir adımdır. Kişilerin haklarının savunucusu olan devletin hukuk kurallarını bir üst olarak görmesinden ziyade, toplumun üstünde adil şekilde tutması gerektiği sonucuna varılmıştır. Bu sayede hukuk kurallarının kişilerin hak ve özgürlüğünü koruması sağlanmıştır. Tarihsel süreçte hukuk kurallarına bakıldığında, mümkün olduğunca olumlu gelişimlerin yaşanmış olduğunu görüyoruz.

Sonuç Olarak Hukuk Tarihi Boyunca;

  • Toplum düzenini sağlamak için yaptırımı olan kuralların her dönem var olduğunu,
  • Hukuk kurallarının herkes için eşit şekilde var olması gerektiği çıkarılabilir.

Hukukun Uygulama Alanları

       Kuralların yaptırımı, modern hukuk bağlamında yasalara dayandırılıyor. Hukuk kavramı çok geniş olduğundan, kendi içinde özelleştiriliyor. Devlet insan ilişkileri kapsamında Kamu Hukuku, insan ilişkileri kapsamında Kişiler Hukuku şeklinde ayrılıyor. Bunun yanında Ceza Hukuku, Anayasa Hukuku, Vergi Hukuku gibi hukukun özel alanları da bulunuyor. Tüm bu hukuk kuralları dahilinde hukukun uygulama alanları genişletilerek, adaletin ve özgürlüğün toplumun her alanında olması yasal olarak sağlanıyor.

Hukuk ve tarih ilişkisi

Content Protection by DMCA.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.