Hukuk ve toplum
Hukuk ve toplum

Hukuk ve toplum

Hukuk ve toplum ( hukuk ve halk );

       Hukuk ve toplum ( hukuk ve halk ) sosyolojik olarak düşünüldüğünde, düzen toplumda mutlaka var olması gereken bir niteliktir. Tarihsel süreçlere bakıldığında, düzenin olmadığı zamanlarda toplumun asla bir bütün olamadığı görülür. Hukuk toplumda düzeni sağlayan kuralların bütünü olarak tanımlanarak, toplum için aslında nasıl bir önemi olduğu direkt olarak gözler önüne serilmektedir. Hukuk düzenini bulamamış olan bir toplumun, var olması imkansızdır.

Hukuk ve toplum kurallarının nitelikleri

       Toplumu düzene sokan hukuk kurallarının belli nitelikleri vardır. Bu nitelikler dahilinde insanların bir arada yaşaması kolaylaştır. Toplumsal kurallar hukuki kurallara dayandırıldığı sürece, yaptırım gücünün olduğu kurallardır. Bu sebeple toplumda olması istenen düzenin yasal yollar üzerinden sağlanmaya çalışılması olağandır.

Hukuk kurallarının nitelikleri;

  • Emredici kurallar,
  • Tamamlayıcı kurallar,
  • Yedek kurallar,
  • Yorumlayıcı kurallar,
  • Tanımlayıcı kurallar şeklinde hukuk kuralları hukuksal niteliklerine göre ayrılır.

Hukuk ve toplumsal yaşam alanında hukuk kurallarının niteliği

       Sadece düzeni korumak niteliğinin olduğunu söylemek, hukuk kurallarının toplum için önemini açıklamak konusunda yeterli olmayacaktır. Hukukun varlığının hem bireysel olarak hem de toplumsal olarak fayda sağladığı pek çok alan vardır. Aşağıda hukukun toplum için önemi hakkında detaylı bilgiler verilmiştir.

Toplumda Barış Sağlanır: Direkt olarak akıllara büyük bir siyasi problemin çözümlenmesi gibi gelmesin. Barışın sağlanması sadece iki kişi arasında da olabilir. Anlaşmazlıkların son bulması şeklinde düşünülmelidir.

Toplumsal Güvenlik: Hukuk kurallarının en önemli faydaları arasında güvenliği sağlıyor oluşu bulunuyor. Herkesin bağlı olacağı kuralların bilinmesi ve bu kurallara göre hareket edilmesi önemlidir. Formalizm ve aleniyet ilkeleri ile doğrudan açıklanabilir.

Adalet: Hukukun temel görevleri arasında adalet bulunuyor. Hukuk ve adalet adı altında toplum düşünüldüğünde, eşitliğin sağlandığı ya da yanlış bir tutuma maruz kaldığı zamanlarda adalet kavramı hukuki boyutta büyük önem taşıyor. Adaletin sağlanması noktasında; adil kurallar, adil yasa ve kararlar olması gerektiğini hatırlatalım.

       Hukukun varlığının toplum için en çok hissedildiği zamanlar, toplumsal düzene aykırı bir tutumun rahatsız edici olması halinde hukukun yaptırım gücü devreye girdiği zamanlardır. Bu durumda hukuk düzeninin var olması, sizin için adaleti en iyi şekilde sağlayacaktır. Hukuksuz bir toplum yok olmaya mahkumdur. Bu gün orta doğuda yaşananlar Suriye’nin başına gelenler buna örnektir.

Hukuk ve Toplumsal Fonksiyonu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.