Hukuk ve Toplumsal Fonksiyonu
Hukuk ve Toplumsal Fonksiyonu

Hukuk ve Toplumsal Fonksiyonu

Hukuk ve Toplumsal Fonksiyonu ( Hukuk Toplumu );

       Hukuk ve Toplumsal Fonksiyonu ( Hukuk Toplumu ) çerçevesinde toplumsal düzenin inşa edilmesinin hukuk kuralları çerçevesinde mümkün olduğunu söyleyebiliriz. Sadece düzeni sağlar şeklinde tanımlayacağımız hukuk, toplumda birçok fonksiyon ile var oluyor. Geçmişe dönüp bakıldığında dahi kuralların bir şeklide var olduğunu, düzenin kurallar çerçevesinde oluşturulduğunu görüyoruz. Hukuk ile sağlanan toplum düzenini, hukukun fonksiyonları adı altında detaylıca inceleyebiliriz.

Düzen Fonksiyonu

       Düzenden kasıt, toplumu oluşturan insanların huzurlu bir şekilde yaşamasının amaç edinilmesidir. Huzur ve barışın olduğu, sorunlara yer olmayan bir toplum düzeni çok zordur. Bu durumda hukuk kuralları yaptırımı devreye girer. Düzenin nasıl olması gerektiğine yönelik belirlenen anayasa ışığında karar vericiler, kuralları çiğneyenlere karşı kanun ve kurallar çerçevesinde yaptırım gücünü kullanırlar. Bu yaptırım gücü en tepede yer almaktadır ve insanların bu güce yönelik toplum düzenini bozmasının önüne geçmektedir.

Adalet Getirme

       Eski zamanlarda adaletli olunması, çoğu zaman yöneticilerin inisiyatifine kalmıştır. Ancak hukukun toplumsal fonksiyonu olan adalet hem iktidar hem de halk arasında sağlanmaktadır. Bu durumda hukuk kurallarının olması, toplumda eşitliğin sağlanması açısından da önem taşır. Hakkınızın ihlal edildiği herhangi bir durum ya da koşulda adalet arayışınızı hukuki boyuta taşıyabilirsiniz.

Pratik Yarar

       Son fonksiyon olarak da hukuk kurallarının varlığının sağladığı pratik yararlardan bahsedelim. Sosyal ihtiyaçların karşılanması anlamına gelen bu fonksiyon, toplumsal gerçeklerin hukuk ile şekillendirilmesi anlamını taşır. Doğum, evlenme, ölüm ve buna benzer toplumsal gerçeklikler için dahi belirlenmiş olan hukuk kuralları vardır. Bu durumda kişinin hakkını araması, böyle bir durumda direkt olarak menfaatinin sağlanması önemlidir. Hukuk kuralları her daim toplumun menfaatini sağlayacak, toplumu ileriye taşıyacak şekilde oluşturulmalıdır.

Hukuk Devleti

       Hukuk kurallarının sistemleştirildiği, yasal olarak alt yapısı olan toplum düzeni için hukuk devleti kavramı kullanılmaktadır. Hukukun toplumsal fonksiyonlarının tamamının bu devletlerde gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Huzurlu şekilde yaşamanın yasalara dayandırıldığı bu devletlerde, hakkınızın savunucusu anayasa olacaktır. Kuralların belirlenmiş olduğu, yasal süreçleri takip ederek hakkınızı arama şansınızın olduğu toplumlar için hukuk devleti kavramını kullanabiliriz. Hukuk devletinde hukuk sistemi uygulanıyor olduğundan, kişilerin hakkının savunucusu adaleti temsil eden yargı ve kararlar olacaktır.

Konu ile ilgili olarak aşağıdaki makaleye de göz atabilirsiniz.

Hukuk ve toplum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.