Ana Sayfa » Makale » iç beden muayenesi
iç beden muayenesi
iç beden muayenesi

iç beden muayenesi

iç beden muayenesi

iç beden muayenesi:

Ceza Muhakemesi Kanunu 77. maddesi Anayasa madde 17:

        ”Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz.” Denilmek suretiyle kişinin vücut bütünlüğünün yalnızca kanunla sınırlandırılabileceğini anlamaktayız.

Hukuka aykırı mı?

        Oysaki Ceza Muhakemesi Kanunu madde 75’de şüpheli veya sanığın iç muayenesi düzenlenmiş dış muayenesi düzenlenmemiştir. Bu uygulamanın bir yönetmelikle düzenlenebileceği madde 82’de belirtilmiştir. ( Ceza Muhakemesinde, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik).

        Kanunda şüpheli veya sanığın dış muayenesinin düzenlenmeyerek bu düzenlemenin yönetmelikle yapılması kanunilik ilkesine aykırıdır. Anayasamızda özgürlüklerin ancak kanunla sınırlandırılabileceği düzenlenmiştir ve dış muayene de vücut bütünlüğüne bir müdahale olduğundan bununda mutlaka kanunla düzenlenmesi gerekirdi.

       Pratikte her ne kadar herhangi bir problem yaşanmasa da burada Kanun koyucu tarafından gerekli düzenlemelerin evleviyetle yapılması gerekmektedir. Çünkü iç beden muayenesinde yapılan temel hak ve hürriyetlere direk müdahaledir. Ve Kanun koyucu teorik hatalarda da gerekli önlemleri almalıdır. Hukuk Devleti olmak bunu gerektirir.

Content Protection by DMCA.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.