iç beden muayenesinin Anayasaya aykırılığı
iç beden muayenesinin Anayasaya aykırılığı

iç beden muayenesinin Anayasaya aykırılığı

iç beden muayenesinin Anayasaya aykırılığı

iç beden muayenesinin Anayasaya aykırılığı:

Ceza Muhakemesi Kanununun 82. ve 75. maddeleri ve Ceza Muhakemesindeki Beden Muayenesi Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin Anayasa madde 17 ‘ye aykırı olduğu gerekçesi ile Adalet Bakanlığı‘na yapmış olduğumuz müraacat aşağıdaki şekildedir :

Adalet Bakanlığı'na göndermiş olduğumuz dilekçe Adalet Bakanlığı’na göndermiş olduğumuz dilekçe

Adalet Bakanlığı‘nın bizlere vermiş olduğu cevap aşağıdaki şekildedir :

Adalet Bakanlığı’nın cevabı»

Adalet Bakanlığı'nın cevabı Adalet Bakanlığı’nın cevabı

Adalet Bakanlığı‘nın ilgili dilekçesine vermiş olduğumuz cevap aşağıdaki şekildedir :

Vermiş olduğumuz cevap Vermiş olduğumuz cevap

Adalet Bakanlığı‘nın cevabımıza vermiş olduğu cevap aşağıdaki şekildedir :

Cevaba cevap Cevaba cevap

Ceza Muhakemesi‘nde Beden Muayenesi Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin Anayasa madde 17 ‘ye aykırı olduğu gerekçesi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi‘ne yapmış olduğumuz müraacat aşağıdaki şekildedir :

TBMM'ye gönderdiğimiz dilekçe TBMM’ye gönderdiğimiz dilekçe

Türkiye Büyük Millet Meclisi‘nin bizlere vermiş olduğu cevap aşağıdaki şekildedir :

Cevaba cevap Cevaba cevap

Türkiye Büyük Millet Meclisi‘nin nihai kararı aşağıdaki şekildedir :

Nihai karar Nihai karar

Türkiye Büyük Millet Meclisi‘ne cevabımız aşağıdaki şekildedir :

Nihai cevap Nihai cevap

Yaptığımız çalışma teorik bir çalışmadır.

       Yaptığımız çalışma tamamen teoriye yöneliktir. Ancak pratikte de karşılaşılabilecek tarzda problemlerdir. Bu nedenle bu ilimle uğraşanlara ve uygulayıcılara umarım bir faydası dokunur. Bununla birlikte inşallah Kanun koyucu tarafından da bir an önce gerekli düzenlemeler yapılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.