Ana Sayfa » Makale » idam cezası
idam cezası
idam cezası

idam cezası

idam cezası ( ölüm cezası ) konusuna Hukuki Bakış;

idam cezası ( ölüm cezası );

              idam cezası neden önemli. Öyle bir Ülke düşününki sokağına çıktığınızda başınıza hiçbir şey gelmeyeceğini bildiğiniz gibi ailenizden birisinin başına da hiçbir şey gelmeyeceğinden emin olacaksınız. Böyle bir Ülkede yaşamayı kim istemez? İşte böyle bir Ülke ancak Ceza Kanunları ağırlaştırılarak dizayn edilebilir. Özellikle birden fazla veya Devletin güvenliğine karşı suç işleyenler açısından getirilecek bir idam cezası tamda bu amaca hizmet edecek, bize huzurlu bir toplum devşirecektir.

Bilimsel yaklaşım;

         İşin sosyolojik boyutunu bir kenara bırakıp olaya bilimsel bir açıdan yaklaşacak olursak; Ceza Kanunlarının iki amacı bulunmaktadır. Bunlardan ilki ıslah edici etki (Suppressive effectus), diğeri önleyici etkidir (Inhibitory effectus). Suç işleyen bireyi hapse atmakla onu ıslah edersiniz. Ceza Kanunlarının, suç işleyenin ceza aldığını görerek suç işlemekten vazgeçen birisi üzerindeki etkisiyse önleyici etkidir. İşte bu önleyici etki, toplumsal açıdan ıslah edici etkiden çok daha önemlidir. Çünkü Ceza Kanunlarının nihai amacı toplumda tek bir suç işlenmeyene kadar suçla mücadele etmektir.

Bu ceza Avrupa Birliği yüzünden getirilemiyor.

         İşte özellikle Avrupa Birliğine giriş sürecinde, Avrupa Birliğinin diretmesiyle fail lehine yaptığımız değişiklikler nedeniyle günümüz ceza sistemindeki cezaların çok hafifletilmesinden dolayı, cezaların önleyici etkisi tamamen ortadan kalkmıştır. Bu çok büyük bir hatadır, çünkü Avrupa Ülkelerinde işlenen suçların türleri ve niteliğiyle, bizim Ülkemizde işlenen suçların türleri ve niteliği birbirinden tamamen farklıdır. Hatta bazılarıyla taban tabana zıttır. Bu de jenerasyonun tek telafisi ise idam cezasının geri getirilmesidir. Böylelikle belki Avrupa Birliğinden kopacağız ama suçla mücadelede çok daha etkili sonuçlar alınacak, suçların oranı tamamen ortadan kalkmasa da azalacaktır. Daha az suç işlenen bir toplum dizayn etmek varken neden daha fazla suç işlenen bir topluma razı olalım? Kaldı ki aramızda suçluların iadesi anlaşması olmasına rağmen bugün çoğu teröristi bize iade etmeyen Avrupa Birliği’ne bizi gerçekten alacaklar mı? 

Farklı bir açıdan bakacak olursak

        Tek bir kişiyi öldürmenin Ceza Kanunundaki karşılığı ağırlaştırılmış müebbettir. On kişiyi öldürmenin cezası da ağırlaştırılmış müebbet, yüz kişiyi öldürmenin ve hatta tüm insanları öldürmenin cezası da ağırlaştırılmış müebbettir. Ceza Kanunumuza göre bir kişi en fazla 30 yıl hapis yatabilir, infaz rejimine göre bununda tamamını yatmaz.

        Başka bir değişle bu suçların cezası, suç işleyen kişiye 25-30 yıl hapis cezası çektirmektir. Bu açıdan bakılacak olursa birden fazla kişiyi öldüren açısından cezaların hem ıslah edici hemde önleyici etkisi ortadan kalkmış olacaktır. Çünkü fail, ne kadar kişiyi öldürürse öldürsün (her ne kadar infaz rejimlerinde değişiklik olacaksa da) aşağı yukarı aynı cezayı alacaktır. Buda 25-30 yıl arası hapis cezasıdır.

Hapis cezalarının fail üzerinde hiçbir etkisi yok.

        Başka bir değişle fail ne kadar kişiyi öldürürse öldürsün, hatta ne kadar farklı türden ve birden fazla suçu işlerse işlesin, sadece tek suçun cezasını alacak yani sadece 25-30 yıl arası hapis yatacaktır. Bu durumda toplum cezalandırılmış olacaktır. Yani failin işlediği ve bu nedenle cezalandırılamadığı diğer her suç, failin yanına kar kalacak bundan sadece toplum zarar görecektir. Yani sadece bir kişinin cezasını yatacak diğer öldürdüğü her kişi için hiçbir ceza almamış olacaktır. İşte böyle bir Ceza Sisteminin kabulü mümkün değildir. Zira bu Ceza Sistemi bireyi değil toplumu cezalandırmaktadır.

         Sonuç olarak bu ceza mutlaka getirilmelidir. Artan nüfusa bağlı bir şekilde, sadece işlenen suçlar artmıyor, suçların derecesi ve vahşiliği de artıyor. Suçla mücadelede her ne kadar suçun tamamen ortadan kaldırılması imkansız olsa da en azından durumu eşitlemek içinde olsa, daha temiz ve yaşanabilir bir toplum için idam cezasının geri getirilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Hem adalet ve hukuk a daha uygun olanda budur. Unutulmamalıdır ki temiz bir toplumda yaşamak sadece bizim değil, gelecek nesillerinde hakkıdır. Kaldı ki bugün cezaların hiçbir caydırıcılığı bulunmamaktadır. Hemen hemen her gün duyduğumuz cinayetler, tecavüzler, yan baktı katliamları bu söylediklerimize örnek teşkil etmektedirler. Allah aşkına hangi gün açtığımız bir gazetenin arka sayfasında cinayet haberine rastlamadık? Temiz bir toplumda yaşamak bizimde hakkımız değil mi? O zaman hep beraber idama evet demeliyiz. 

Bu konu ile ilgili olarak aşağıdaki makaleye de göz atabilirsiniz.

insan neden suç işler?

Suç ve Ceza kitap özeti

Suçun dış dünyaya yansıması karinesi ve faili meçhul suçlar

Content Protection by DMCA.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

// //