intihara yönlendirme suçu cezası ve davası
intihara yönlendirme suçu cezası ve davası

intihara yönlendirme suçu cezası ve davası

intihara yönlendirme suçu cezası ve davası

        intihara yönlendirme suçu cezası ve davası ile ilgili olarak; bir kişinin kendi başına intihar etmesi Dinen uygun olmasa da Türk Ceza Kanununda suç değildir. Ancak bir kişiyi intihar etmeye yönlendirmek suçtur. Çocukları, algılama yeteneği yeterince gelişmemiş olan kişileri veya algılama yeteneği gelişmiş olmakla birlikte cebir veya tehdit kullanarak intihar etmeye yönlendiren kişi kasten öldürmeden sorumlu tutulur. Örneğin intihar etmek üzere çatıya çıkan birisine ”atla, atla” diye tezahürat yapmak bu suçu oluşturur.

İntihara yönlendirme suçunun cezası ne kadar?

Madde 84- (1) Başkasını intihar etmeye azmettiren, teşvik eden, başkasının intihar kararını kuvvetlendiren ya da başkasının intiharına herhangi bir şekilde yardım eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) İntiharın gerçekleşmesi durumunda, kişi dört yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (Bu suçun oluşabilmesi için kişinin intihar etmesi de gerekmez. Yapılan yönlendirme sonucu kişinin intihar etmesi ağırlaştırıcı nedendir.)
(3) Başkalarını intihara alenen teşvik eden kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (Mülga ikinci cümle: 29/6/2005 – 5377/10 md.) (Sosyal medya aracılığıyla yapılan yönlendirme buna örnek olarak verilebilir.)
(4) İşlediği fiilin anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan veya ortadan kaldırılan kişileri intihara sevk edenlerle cebir veya tehdit kullanmak suretiyle kişileri intihara mecbur edenler, kasten öldürme suçundan sorumlu tutulurlar.

        Bu suçun davası suçun işlendiği yer ceza mahkemesinde görülür.

Hakkında Mustafa POLAT

Öz geçmiş; Erzurum'da doğdum. İlkokulu Erzurum Şeker İlkokulu'nda, Ortaokulu Erzurum Sabancı Ortaokulu'nda, Liseyi ise Erzurum Merkez İmam Hatip Lisesi'nde Üniversite'yi ise uygulanan katsayı zulmü nedeniyle Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde tamamladım. Üniversite eğitiminden sonra Erzurum Barosu'na kayıtlı olarak avukatlık yaptım. Kastamonu Üniversitesi Siyaset ve Kamu Yönetimi Bölümünde yüksek lisans eğitimimi ''Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması'' teziyle başarıyla bitirmiş bulunmaktayım. Ayrıca Ceza hukuku alanında yazılmış 100'e yakın makalem bulunmaktadır. Evliyim. Biyografi: www.mustafapolat.com.tr

Göz at

Dolandırıcılık suçu cezası ve dolandırıcılık davası

Dolandırıcılık suçu cezası ve dolandırıcılık davası

Dolandırıcılık suçu cezası ve dolandırıcılık davası Dolandırıcılık suçu cezası ve dolandırıcılık davası, Dolandırıcılık hileli davranışlarla …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.