Ana Sayfa » Makale » işkence ve eziyet suçu cezası ve davası
işkence ve eziyet suçu cezası ve davası
işkence ve eziyet suçu cezası ve davası

işkence ve eziyet suçu cezası ve davası

işkence ve eziyet suçu cezası ve davası

       işkence ve eziyet suçu cezası ve davası; işkence suçu özgü (sadece belli bir kişi tarafından işlenebilen) bir suçtur. Sadece kamu görevlisi tarafından işlenebilir. Günümüzde Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde bu suç türüne artık rastlanılmamaktadır. Bu suç hem maddi fiillerle hem maddi olmayan fiillerle işlenebilir. Örneğin bir kişiye elektrik vermek maddi fiildir. Göz altındaki bir kişiye sürekli ve yüksek sesle müzik dinletmek maddi olmayan fiildir.

       Bu suç ihmali davranışlarla da işlenebilir fakat diğer suç türlerinin ihmali davranışlarla işlenmesi halinde indirim yapılırken bu suçta yapılmaz. Bu suç normalde sadece kamu görevlisi tarafından işlenebilirken bu suça iştirak eden kişide kamu görevlisi gibi cezalandırılır. Örneğin çaycı bu suça iştirak ederse kamu görevlisi gibi cezalandırılır. Bu suçta zincirleme suç hükümleri uygulanmaz. Fail tüm suçlardan ayrı ayrı ceza alır. Konuyla ilgili kanun maddesi;

İşkence suçunun cezası ne kadar?

Madde 94- (1) Bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışları gerçekleştiren kamu görevlisi hakkında üç yıldan oniki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

İşkence suçunun nitelikli halleri;

a) Çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ya da gebe kadına karşı,
b) Avukata veya diğer kamu görevlisine karşı görevi dolayısıyla,
İşlenmesi halinde, sekiz yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
(3) Fiilin cinsel yönden taciz şeklinde gerçekleşmesi halinde, on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
(4) Bu suçun işlenişine iştirak eden diğer kişiler de kamu görevlisi gibi cezalandırılır.
(5) Bu suçun ihmali davranışla işlenmesi halinde, verilecek cezada bu nedenle indirim yapılmaz.
(6) (Ek: 11/4/2013-6459/9 md.) Bu suçtan dolayı zamanaşımı işlemez.

Neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence suçu cezası

Madde 95- (1) İşkence fiilleri, mağdurun;
a) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına,
b) Konuşmasında sürekli zorluğa,
c) Yüzünde sabit ize,
d) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma,
e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden önce doğmasına,
Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, yarı oranında artırılır.
(2) İşkence fiilleri, mağdurun;
a) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine,
b) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,
c) Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,
d) Yüzünün sürekli değişikliğine,
e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesine,
Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, bir kat artırılır.
(3) İşkence fiillerinin vücutta kemik kırılmasına neden olması halinde, kırığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre sekiz yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
(4) İşkence sonucunda ölüm meydana gelmişse, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.

Eziyet suçu hakkında bilinmesi gerekenler

       Eziyet suçu özgü (sadece belli bir kişi tarafından işlenebilen) bir suç değildir. Herkes tarafından işlenebilir. Nelerin eziyet suçunu oluşturduğu kanunda tanımlanmamıştır. Eylemsel olarak yaralama suçuna benzer fakat süreklidir. Bu suçun oluşumu için belli bir süreç gerekir. Bu yönüyle işkence suçuna benzer. Eziyet suçunun cezası yaralamadan daha fazladır.

Eziyet suçunun cezası ne kadar?

Madde 96- (1) Bir kimsenin eziyet çekmesine yol açacak davranışları gerçekleştiren kişi hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
(2) Yukarıdaki fıkra kapsamına giren fiillerin;
a) Çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ya da gebe kadına karşı,
b) Üstsoy veya altsoya, babalık veya analığa ya da eşe karşı,
İşlenmesi halinde, kişi hakkında üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu cezası ve davası

Content Protection by DMCA.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.