Ana Sayfa » Makale » Kadın olarak şiddete uğradım ne yapmalıyım?
Kadın olarak şiddete uğradım ne yapmalıyım?
Kadın olarak şiddete uğradım ne yapmalıyım?

Kadın olarak şiddete uğradım ne yapmalıyım?

Kadın olarak şiddete uğradım ne yapmalıyım?

Kadın olarak şiddete uğradım ne yapmalıyım; ülkemizde yürürlükte bulunan 6284 numaralı AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN’ un amacı; şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Daha açık bir anlatımla bu kanunun amacı hızlı ve etkin bir şekilde var olan ya da gerçekleşmesi muhtemel olan şiddeti bir an önce ortadan kaldırmaktır.

ŞİDDET VE TÜRLERİ

Şiddet, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından, “fiziksel güç veya iktidarın kasıtlı bir tehdit veya gerçeklik biçiminde bir başkasına uygulanması sonucunda maruz kalan kişide yaralanma, ölüm ve psikolojik zarara yol açması ya da açma olasılığı bulunması” durumu olarak tanımlanmaktadır

EKONOMİK ŞİDDET

Kişinin parasını almak ve geri vermemek, kişiyi zorla istemediği bir işte çalıştırmak, istediği halde çalıştırmamak/işe yollamamak veya zorla çalıştırmak, eline hiç para vermemek gibi ekonomik baskı içeren her türlü tutum ve davranışlardır.

FİZİKSEL ŞİDDET

Bireyin bir başka kişi tarafından fiziksel saldırıya uğraması halidir.

Örneğin; İtmek, tokat atmak, tekmelemek, tükürmek, yumruklamak, kol kıvırmak, kol bacak kırmak, saçından sürüklemek, temel ihtiyaçlarını (su, yemek, uyku, tuvalete gitmek gibi) esirgemek, silahla yaralamak, öldürmek gibi.

PSİKOLOJİK ŞİDDET

Fiziksel bir eylem uygulamaksızın kişinin ruh sağlığını bozucu davranışlarda bulunma psikolojik şiddet olarak adlandırılmaktadır.

Sürekli eleştirmek, aşağılamak, küfür etmek, tehdit etmek, kararlara katılımını engellemek, sürekli sorguya çekmek, sık sık bağırmak, aşağılayıcı isim takmak, sık sık alay etmek, görüşlerini ve çalışmalarını küçümsemek gibi.

CİNSEL ŞİDDET

Kadının rızası olmadan ya da rızasını baskı sonucu elde ederek cinsel ilişkiye zorlanması halidir. Genellikle fiziksel şiddetle beraber görülür.

İstemediği cinsel ilişkiye zorlamak, tecavüz, başka kişilerle cinsel ilişkiye zorlamak, cinsel olarak kişiyi korkutan ve kıran davranışlarda bulunmak, telefonla mektupla veya sözlü olarak sürekli cinsel içerikli tacizlerde bulunmak gibi.

KADINA YÖNELİK ŞİDDET NEDİR?

Kadınlara, yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınları etkileyen cinsiyete dayalı bir ayrımcılık ile kadının insan hakları ihlaline yol açan ve bu Kanunda şiddet olarak tanımlanan her türlü tutum ve davranışı ifade eder.

Belirtmek gerekir ki, Kanun sadece fiziksel şiddeti değil bütün şiddet türlerini kapsamaktadır.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Bizzat şiddete uğrayan başvuru yapılabileceği gibi komşular, akrabalar ve durumu bilen diğer kişiler tarafından da yapılabilir.

Kısaca, Aynı evde oturan kişiler, kardeş, çocuk, anne, baba, akraba ya da şiddeti gören, duyan, tanık olan komşu, muhtar, hoca, öğretmen, doktor gibi kişiler de şikâyet ve ihbar başvurusunda bulunabilir.

İhbarı alan kamu görevlileri bu Kanun kapsamındaki görevlerini gecikmeksizin yerine getirmek ve uygulanması gereken diğer tedbirlere ilişkin olarak yetkilileri haberdar etmekle yükümlüdür.

Belirtmek gerekir ki, şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadının Çocuk ve aile bireylerinin, tek taraflı ısrarlı takip mağduru kişilerin işbu Kanun hükümlerinden yararlanabilmesi için şiddete uğramış̧ veya şiddete uğrama tehlikesi içinde olması yeterlidir, cinsiyetinin, aile üyesi olup olmamasının, medenî halinin veya vatandaşlığının bu hususta önemi bulunmamaktadır.

Kanundan sadece şiddet mağduru kadın veya çocuklar değil, erkekler ve eşcinseller de yararlanabilmektedir. 

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Sözlü, yazılı ya da başka şekilde başvuru yapılabilmektedir.

Yapılan tüm başvurular ücretsizdir.

Başvuru yapmak için kişinin ikametgahında olması gerekmez.

Başvuru yaparken kimlik ve adres bilgilerinizin gizli tutulmasını talep edebilirsiniz.

Kanundan yararlanabilmek için aynı evde yaşamak şart olmadığı gibi şiddetin uygulandığı konusunda delil ve belge ibraz etme zorunluluğu da yoktur. Diğer bir deyişle, şiddete maruz kalındığına dair mağdura ispat zorunluluğu da getirilmemektedir.

Kanuna göre mağdur, tedbir kararı talep ederken durumunu ispat etmek, herhangi bir delille belge ile desteklemek zorunda değildir. Kanun bu konuda mağdurun ifadesini yeterli bulmaktadır.

Kadın olarak şiddete uğradım ne yapmalıyım,

NEREYE BAŞVURABİLİRİM?

Bulunduğunuz  ilin Valiliğine ya da ilçenin Kaymakamlığına yani mülki amire, bulunduğunuz yerdeki Jandarma karakoluna ya da Polis karakoluna yani kolluğa, bulunduğunuz yerdeki Cumhuriyet Başsavcılığına, Aile Mahkemesine, ilgili Hâkime, bulunduğunuz yerdeki Koza Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezlerine, ilk kabul birimine, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü’ne yani Aile Sosyal Politikalar Bakanlığının ildeki ilgili birimine, İlinizde bulunan hastanelere, aile hekimlerine, ana çocuk sağlığı merkezlerine  yani Sağlık Birimlerine, Bulunduğunuz yerlerde Belediye Kadın Danışma Merkezlerine, İlinizde bulunan Baroların Kadın Danışma Merkezlerine, İlinizde bulunan Kadın Sivil Toplum Kuruluşlarına başvurabilirsiniz.

Acil durumlarda ALO 183, 155, 156 veya AİLE İÇİ ŞİDDET ACİL YARDIM HATTI 0212/0549 656 96 96 arayabilirsiniz.

BAŞVURU YAPARKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİM?

Başvurunuzu yaparken başvurduğunuz kuruma olayla ilgili şikayetinizi tam olarak  bildirmeniz gerekmektedir. Şikayet mutlaka bir tutanağa geçirilmelidir.

Şiddet denilince belki de ilk akla gelen fiziksel şiddet olsa da fiziksel şiddetin sadece şiddetin bir türü olduğunu unutmayın bu nedenle maruz kaldığınız şiddet türünü ayrıntılı olarak söyleyin, Tutanak hazırlanırken yaşadığınız olayı ayrıntılı bir şekilde anlatın.

Eğer size fiziksel şiddet uygulandı ise nasıl bir şiddete maruz kaldığınızı ayrıntıları ile anlatın. (Örneğin; kemer, tencere, oklava, bıçak, silah, halat vb.)

Maruz kaldığınız fiziksel şiddet harici diğer şiddet türlerinden biri ise onları da ayrıntıları ile belirtin. Şiddeti uygulayan kişinin silahı var ya da alkol, uyuşturucu madde bağımlısı ise bunları başvuruda kayıt altına alınmasını sağlayın. Şiddette ne kadar süredir maruz kaldığınızı, sizin dışınızda çocuğunuz veya bir yakınınızın da bu şiddete maruz kalıp kalmadığını veya tanık olup olmadıklarını mutlaka belirtin.

Yazılan tutanağı okumadan asla imzalamayın. Eğer anlatımlarınız ile tutanağa yazılanlar farklı veya eksik ise düzeltilmesini isteyin ve ondan sonra imza atın.

Vücudunuzda darp izleri varsa mutlaka Adli Tıptan rapor almak istediğinizi de bildirin. Vücudunuzdaki izler kaybolmadan muayene olmak konusunda ısrarcı olun.

Şiddeti uygulayan kişi evin geçimini sağlayan veya katkıda bulunan kişi ise başvurunuzda tedbir nafakası talep ettiğinizi belirtiniz. Şiddeti uygulayan kişinin malvarlığı hakkında da bildiklerinizi başvurunuzda paylaşınız. Barınma gibi acil ihtiyaçlarınızın özellikle ifade edin.

KADININ, ÇOCUĞUN VE KORUNMAYA DEĞER HER VARLIĞIN HAK ETTİĞİ DEĞERİ BULMASI UMUDU İLE…

EMİNE BULUT ANISINA…

Av. Lerzenur ELİK

Content Protection by DMCA.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.