Kadının beden muayenesi Anayasaya aykırı mı?
Kadının beden muayenesi Anayasaya aykırı mı?

Kadının beden muayenesi Anayasaya aykırı mı?

Kadının beden muayenesi Anayasaya aykırı mı?

        Kadının beden muayenesi Anayasaya aykırı mı konusundaki görüşümüz öncelikle Kanunda şüpheli veya sanığın dış beden muayenesinin düzenlenmeyerek bu düzenlemenin yönetmelikle yapılması kanunilik ilkesine aykırıdır. Anayasamızda özgürlüklerin ancak kanunla sınırlandırılabileceği düzenlenmiştir ve dış beden muayeneside vücut bütünlüğüne bir müdahale olduğundan bununda mutlaka kanunla düzenlenmesi gerekirdi. Ayrıca Kanunda bayanların bayan hekimlerce muayene edilebileceğini yönelik düzenleme bulunmaktayken erkeklerin erkek hekimlerce muayene edilebileceğine ilişkin bir düzenleme yok. Bu durum Anayasanın eşitlik ilkesine aykırılık teşkil etmektedir.

       Bu nedenle konuyu daha iyi anlayabilmek açısından çeşitli mercilere çeşitli dilekçeler gönderdik ancak yapmış olduğumuz bu çalışmalar sadece teori aşamasında kaldı. Çünkü bu sorunun çözümünde gerekli düzenlemeleri Kanun koyucunun yapması gerekmektedir.

Çeşitli mercilere gönderdiğimiz dilekçeler aşağıdaki şekildedir;

Ceza Mahkemesi Kanunu 77. maddede yer alan ”İç Muayenesin”nin Anayasa madde 10 ‘a aykırı olduğu gerekçesi ile Adalet Bakanlığı‘na yapmış olduğumuz müracat aşağıdaki şekildedir :

Gönderdiğimiz dilekçe Gönderdiğimiz dilekçe

Adalet Bakanlığı‘nın bizlere vermiş olduğu cevap aşağıdaki şekildedir :

Cevap Cevap

Ceza Mahkemesi Kanunu 77. maddede yer alan ”İç Muayenesin”nin Anayasa madde 10 ‘a aykırı olduğu gerekçesi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi‘ne yapmış olduğumuz müraacat aşağıdaki şekildedir :

Gönderdiğimiz dilekçe Gönderdiğimiz dilekçe

Tbmm Dilekçe Komisyonu‘nun bizlere vermiş olduğu cevap aşağıdaki şekildedir :

Cevap Cevap

Konu ile ilgili olarak aşağıdaki makaleye göz atabilirsiniz.

iç beden muayenesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.