Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu cezası ve davası
Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu cezası ve davası

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu cezası ve davası

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu cezası ve davası ( hürriyeti tahdit suçu cezası ve hürriyeti tahdit davası bir başka adıyla alıkoyma suçu cezası ve alıkoyma davası);

       Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu cezası ve davası ( hürriyeti tahdit suçu cezası ve hürriyeti tahdit davası bir başka adıyla alıkoyma suçu cezası ve alıkoyma davası); bu suç bir kişiyi bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden yoksun bırakılması suretiyle işlenebilir. Ani bir suç değildir. Belirli bir süre devam etmesi gerekir. Örneğin birisini bir odaya kapatmak bu suça örnek olarak verilebilir. Suçun cinsel amaçla işlenmesi nitelikli haldir. Cinsel amacın gerçekleşmesi gerekmez. Ama gerçekleşirse hem cinsel istismardan hem bu suçtan ceza verilir. Bu suç için özel bir etkin pişmanlık hükmü getirilmiştir. Suç soruşturmaya başlanmadan önce sona erdirilirse faile indirimli ceza verilir. Ama bunun için mağdura herhangi bir zarar verilmemiş olması gerekmekle birlikte mağdur güvenli bir yerde salı verilmelidir. Örneğin kaçırılan bir kişi dağ başında bırakılırsa faile indirim uygulanmaz.

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu cezası ve davası ( hürriyeti tahdit suçu cezası ve hürriyeti tahdit davası bir başka adıyla alıkoyma suçu cezası ve alıkoyma davası), Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu cezası ne kadar?

Madde 109- (1) Bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden yoksun bırakan kişiye, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.
(2) Kişi, fiili işlemek için veya işlediği sırada cebir, tehdit veya hile kullanırsa, iki yıldan yedi yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu cezası ve davası ( hürriyeti tahdit suçu cezası ve hürriyeti tahdit davası bir başka adıyla alıkoyma suçu cezası ve alıkoyma davası), Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun nitelikli halleri;

(3) Bu suçun;

a) Silahla,
b) Birden fazla kişi tarafından birlikte,
c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
d) Kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
e) Üstsoy, altsoy veya eşe karşı,
f) Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
İşlenmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza bir kat artırılır.
(4) Bu suçun mağdurun ekonomik bakımdan önemli bir kaybına neden olması halinde, ayrıca bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.
(5) Suçun cinsel amaçla işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek cezalar yarı oranında artırılır.
(6) Bu suçun işlenmesi amacıyla veya sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu cezası ve davası ( hürriyeti tahdit suçu cezası ve hürriyeti tahdit davası bir başka adıyla alıkoyma suçu cezası ve alıkoyma davası), Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunda etkin pişmanlık

Madde 110- (1) Yukarıdaki maddede tanımlanan suçu işleyen kişi, bu suç nedeniyle soruşturmaya başlanmadan önce mağdurun şahsına zararı dokunmaksızın, onu kendiliğinden güvenli bir yerde serbest bırakacak olursa cezanın üçte ikisine kadarı indirilir.

işkence ve eziyet suçu cezası ve davası

Hakkında Hakim Mustafa POLAT

Öz geçmiş; Erzurum'da doğdum. İlkokulu Erzurum Şeker İlkokulu'nda, Ortaokulu Erzurum Sabancı Ortaokulu'nda, Liseyi ise Erzurum Merkez İmam Hatip Lisesi'nde Üniversite'yi ise uygulanan katsayı zulmü nedeniyle Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde tamamladım. Üniversite eğitiminden sonra Erzurum Barosu'na kayıtlı olarak avukatlık yaptım. İdari Yargı Hakimlik Sınavı'na kazanarak Hakimlik stajına başladım. İki yazılı, iki mülakat sınavından sonra HSYK tarafından mesleğe kabul edildim. Şuan halen Kastamonu İdare Mahkemesinde hakimlik yapmakta olup, Kastamonu Üniversitesi Siyaset ve Kamu Yönetimi Bölümünde yüksek lisans eğitimimi ''Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması'' teziyle başarıyla bitirmiş bulunmaktayım. Ayrıca Ceza hukuku alanında yazılmış 100'e yakın makalem bulunmaktadır. Biyografi: www.mustafapolat.com.tr

Göz at

Taksitle Satış Sözleşmesi Nedir?

Bilindiği üzere günümüz şartlarında toplumumuzun çok büyük bir kısmı her türlü mal alımında taksitle satış …

Bir cevap yazın