Kıyılarımız işgal altında
Kıyılarımız işgal altında

Kıyılarımız işgal altında

Kıyılarımız işgal altında

Kıyılarımız işgal altında. Şöyle ki; bu gün denize ücretsiz olarak girilebilecek yer yok denecek kadar az. Kumsala şemsiye diken her işletme kıyıda hak iddia etmekte. Ama Anayasa ve ilgili Kanuna göre kıyılar herkesin kullanımına açık olmalıdır:

ANAYASA’ya göre;

A. Kıyılardan yararlanma

Madde 43 – Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır.
Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir.
Kıyılarla sahil şeritlerinin, kullanılış amaçlarına göre derinliği ve kişilerin bu yerlerden yararlanma imkan ve şartları kanunla düzenlenir.

KIYI KANUNU’na göre;

Genel EsaslarMadde 5 – Kıyılar ile ilgili genel esaslar aşağıda belirtilmiştir:
Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Kıyılar, herkesin eşit ve serbest olarak
yararlanmasına açıktır,
Kıyı ve sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir.

Kıyının Korunması, Yapı Yasağı ve Kıyıda Yapılacak Yapılar

Madde 6 – Kıyı, herkesin eşitlik ve serbestlikle yararlanmasına açık olup, buralarda hiçbir yapı yapılamaz; duvar, çit, parmaklık, tel örgü, hendek, kazık ve benzeri engeller oluşturulamaz.

Oteller ve işletmeler adeta kumsalları işgal etmiş durumdalar ne yazık ki. Fiyatları da oldukça fahiş. Bunun bir yaptırımı da yok. Tabi bu durumun turizme yansıması da oldukça negatif. Bu duruma bir an önce önlem alınması gerekmektedir. İşletme iki kuruş kazanacak diye turist kaybetmenin bir anlamı yok.

Buda yetmezmiş gibi sürat teknesi, su motoru gibi sık sık kazalara neden olan deniz araçları da insanların yüzdüğü yerlerde işletilmektedir. Buda sık sık kazalara neden olabilmektedir. Halbuki insanların toplu olarak yüzdükleri yerlere belli mesafede işletilmeleri pekala mümkündür.

Bir Ülke’nin en büyük gelir kaynağı turizmdir. Turizm oldukça zor bir planlama gerektirir ve en ince ayrıntısına kadar düşünülmelidir. İyi bir planlamayla getirisi çok olur. Turizmi sadece kıyı planlamasıyla değil her alanda iyi bir planlama yaparak geliştirebiliriz.

Hakkında Adalet ve Hukuk

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.