Ana Sayfa » Makale » Kuvvetler ayrılığı nedir
Kuvvetler ayrılığı nedir
Kuvvetler ayrılığı nedir

Kuvvetler ayrılığı nedir

Kuvvetler ayrılığı nedir

Kuvvetler ayrılığı nedir:

        Yasama, Yürütme ve Yargı bağımsızlığı manasına gelen kuvvetler ayrılığının örneklerine gelişmiş dünya ülkelerinde sıkça rastlanılabilmektedir. Ne yazık ki özellikle geçmiş dönem Türkiye’sinde durum böyle değildi. Buda çeşitli adaletsizliklere sebep olmaktaydı.

Kuvvetler ayrılığı bir terazidir.

        Şöyle ki Yasamanın Yürütmeye ve Yargıya ve veya Yürütmenin Yasama ve Yargıya müdahalesi Türkiye’de kuvvetler ayrılığının bekçisi konumundaki yargısal mercileri harekete geçirmekteydi. Bu ihlalin Yargı tarafından yapılması durumunda kuvvetler ayrılığının bağımsızlığını sağlayan çeşitli prosedürler yeterince işletilememekteydi. Yani nasıl ki Yasamanın Yürütme ve Yargıya, Yürütmenin Yargı ve Yasamaya müdahalesi adaletsizlikti ise Yargının da diğerlerine müdahalesi adaletsizlikti. Bazı hakim ve savcılar mesleklerini icra ederken Yasamanın ve Yürütmenin işleyişini etkileyebilecek beyanlardan kaçınmıyordu.

        Kuvvetler ayrılığı ile ilgili olarak günümüz Türkiye’sinde durum biraz daha değişti. Özellikle paralel yapının tasfiyesiyle yargı dünyası da rahat bir nefes aldı. Artık çeşitli mercilerden emir ve talimat alarak karar veren, gerekirse basın açıklaması yapan hakim ve savcılar yok. Bu nedenle yasama, yürütme ve yargı tam bağımsız bir şekilde çalışmakta, kuvvetler ayrılığı bağlamında tam bağımsızlık yaşanmaktadır. Bu gelişmelerin hukuk ve adalet dünyasına olan güveni arttıracağı da şüphesizdir.

Türkiye artık daha güçlü.

       Zira artık e-muhtıra veren bir askeriye, Anayasa kitabı fırlatan bir Cumhurbaşkanı, kapatma davaları açan bir Yargı yok. Her şey eskisine göre daha iyi ve daha uyumlu çalışıyor ve gittikçede iyiye gidiyor. Eskiden Amerikan Başkanlarının önünde Cumhurbaşkanları iki büklüm bir şekilde el, pençe, divan dururdu. Şimdi ise Amerikan Başkanları bizim Başkanlarımız karşısında iki büklüm bir şekilde, el, pençe, divan duruyorlar.

Content Protection by DMCA.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.