Maddi tazminat davası manevi tazminat davası
Maddi tazminat davası manevi tazminat davası

Maddi tazminat davası manevi tazminat davası

Maddi tazminat davası manevi tazminat davası

       Maddi tazminat davası manevi tazminat davası; hukuki olarak tazminat sözcüğü, isteyerek ya da istemeyerek başkasına yönelik olarak yapılan eylemlerin, maddi veya manevi zararlar doğurması halinde bu zararların karşılanması olarak açıklanabilir. Haksız bir eylem ile karşı karşıya kalan kişiler, eğer zarara da uğramış iseler bu zararlarını gidermek amacıyla tazminat davası açabilirler. Bu noktada ne tür bir tazminat davası açılacağı tespit edilmelidir. Kişilik hakları saldırıya uğramış bir kişinin yaşadığı üzüntü ve yıpranma sonucu manevi tazminat davası; kişinin maddi bir kayıp yaşaması durumunda ise maddi tazminat davası açılabilir. Tazminat davaları yansıma yolu ile de açılabilir. Yani bu davanın açılabilmesi için kişinin doğrudan doğruya zarara uğramasına gerek yoktur. Örneğin yakın akrabası iş kazasında ölen bir kişide maddi manevi tazminat davası açabilir.

       Maddi ve manevi tazminat davaları ayrı ayrı açılabileceği gibi beraber de açılabilir. Ticari bir niteliği olmayan tazminat davaları asliye hukuk mahkemesinde açılır. Ticari olanlar Ticaret Mahkemesinde açılır. Ticaret Mahkemesinin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemelerinde de bu dava açılabilir. İdarenin yani devletin fiilleri sebebiyle zarara uğrayan kişilerin açacağı tazminat davalarına “tam yargı davası” denilir. Tam yargı davaları idare mahkemesi ya da vergi mahkemesinde açılır.

Tazminat Davasında Zaman Aşımı

       Maddi ve manevi tazminat davası açabilmek için belirli bir süre içerisinde mahkemeye başvurmak gerekir. Bu süre, davanın hangi hukuki sebebe dayandığına göre değişiklik gösterir. Tazminat davası ile ilgili bazı temel ilkeler şu şekildedir:

 • Doktor hatası sonucu ölüm, trafik kazası ve iş kazası gibi haksız fiil sonucu açılan tazminat davalarının zaman aşım süreleri, eylemin ve failin ortaya çıkmasından itibaren 2 senedir. Eylem ve fail daha sonra ortaya çıksa bile bu süre 10 senedir. 2 sene kısa zaman aşımı 10 sene uzun zaman aşımıdır. Yani bu dava her halükarda 10 sene içerisinde açılmalıdır. Daha doğru bir deyişle fiil ve fail öğrenildikten sonra 3. senede açılan davalar 10 senelik süre dolmamış olsa bile süreden reddedilir. Çünkü 10 sene fiil ve failin öğrenilmesi için maksimum süredir.
 • Boşanma davası sonucu tazminat davası açabilmek için boşanma kararı verildikten sonra 1 yıl içerisinde maddi ve manevi tazminat davası açılabilir. Tazminat davası, boşanma davası ile beraber açılabileceği gibi boşanma davasından sonra 365 gün içerisinde de ayrı olarak açılabilir.

Türleri nelerdir?

       Haksız bir fiil sonucu oluşan zararın giderilmesi için açılan tazminat davaları, pek çok farklı türde karşımıza çıkmaktadır. Bazı tazminat davaları şu şekildedir:

 • İşçi kıdem tazminat davası
 • Maddi ve manevi tazminat davası
 • Yanlış tedavi sonucu açılan tazminat davası
 • Boşanma davalarında kusurlu taraftan istenen tazminat
 • İşçi ihbar süresi tazminat davası
 • Hakaret (kişilik haklarına saldırı) sebebiyle açılan tazminat davası
 • İş kazası nedeniyle açılan tazminat davası
 • Trafik kazası nedeniyle açılan tazminat davası
 • Mobbing nedeniyle açılan tazminat davası

       Gibi pek çok tazminat davası türü karşımıza çıkmaktadır.

Dava nerede açılır?

       Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 6. maddesine göre maddi ve manevi tazminat davası, davalının bulunduğu yerdeki asliye hukuk mahkemesinde açılır. Eğer tazminat davasında davalı sayısı birden çok ise bu durumda tazminat davası, herhangi bir davalının yerleşim yerinde açılır.

Manevi Tazminat Nasıl Hesaplanır?

       Manevi tazminat miktarını belirleyen herhangi bir hüküm yoktur. Somut olayın özelliklerine göre manevi tazminat miktarını belirleyen bazı metotlar şunlardır:

 • Ortaya çıkan manevi zararın büyüklüğü
 • Tarafların mali durumları
 • Tarafların kusur oranları
 • Somut durumun özellikleri
 • Eylemin gerçekleştiği dönemdeki paranın satın alma gücü

       Manevi tazminat alacak kişi, alacağı tazminat ile zenginleşmemeli, davalı ise vereceği tazminat miktarı ile fakirleşmemeli. Aradaki bu denge iyi korunmalı.

Maddi Tazminat Nasıl Hesaplanır?

       Maddi tazminat miktarının hesaplanması manevi tazminatın hesaplanmasına göre daha somuttur. Tazminat miktarı hesaplanırken belirli metotlardan yararlanılır. Maddi tazminat hesaplanırken aşağıdaki ölçütlerden yararlanılır:

 • Tarafların kusur oranları
 • Varsa maluliyet oranları
 • Uğranılan maddi hasar

       Kişilerin 65 yaşına kadar aktif, 65 ile 72 yaş arasında da pasif çalışma hayatları olduğu kabul edilir. Bu durum destekten yoksun kalma tazminatlarında göz önünde bulundurulur. Örneğin bir kişinin ölümü halinde onun baktığı kişiler bu davayı açarlarsa yukarıdaki yaş sınırlarına göre tazminat hesaplaması yapılır.

Konu ile ilgili olarak aşağıdaki makalelere de göz atabilirsiniz.

Hukuk davası nedir? Hukuk davası nasıl açılır?

Dava dilekçesi örneği

Hakkında Mustafa POLAT

Öz geçmiş; Erzurum'da doğdum. İlkokulu Erzurum Şeker İlkokulu'nda, Ortaokulu Erzurum Sabancı Ortaokulu'nda, Liseyi ise Erzurum Merkez İmam Hatip Lisesi'nde Üniversite'yi ise uygulanan katsayı zulmü nedeniyle Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde tamamladım. Üniversite eğitiminden sonra Erzurum Barosu'na kayıtlı olarak avukatlık yaptım. Kastamonu Üniversitesi Siyaset ve Kamu Yönetimi Bölümünde yüksek lisans eğitimimi ''Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması'' teziyle başarıyla bitirmiş bulunmaktayım. Ayrıca Ceza hukuku alanında yazılmış 100'e yakın makalem bulunmaktadır. Evliyim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.