Ana Sayfa » Makale » Nükleer enerji nedir? Nükleer enerji santrali kurulmalı mıdır?
Nükleer enerji nedir? Nükleer enerji santrali kurulmalı mıdır?
Nükleer enerji nedir? Nükleer enerji santrali kurulmalı mıdır?

Nükleer enerji nedir? Nükleer enerji santrali kurulmalı mıdır?

Nükleer enerji nedir? Nükleer enerji santrali kurulmalı mıdır?

Nükleer enerji nedir? Nükleer enerji santrali kurulmalı mıdır? Gelişen teknoloji ve konforlu yaşama isteği, var olan enerji ihtiyacını arttırmıştır. Geçmişten günümüze enerji üretimi için çeşitli yöntemler denenmiş ve bulunmuştur. Bu yöntemlerden birkaçı; güneş enerjisi, sudan elde edilen enerji, rüzgar enerjisi ve nükleer enerji olarak sıralanabilir.

Nükleer Enerjinin Tarihçesi

Nükleer enerji çalışmalarına, Uranyum’ un 1789 yılında bulunmasıyla başlamış olup atomun 1934 yılında parçalanmasıyla devam etmiştir. Nükleer enerji çalışmaları askeri çalışmalarla başlayıp ticari çalışmalarla sürmüştür.

1970 yılının başlarında yaşanan krizin sebebi olan petrol, nükleer santralleri yaygınlaştırmıştır. Petrol ve metan gibi ham maddeleri yetersiz ülkeler, enerjide dışa bağımlılıklarını azaltmak için nükleer enerji santrallerine yoğunlaşmışlardır. Bu sıralarda yaşanan nükleer enerji santralleri kazaları ile nükleer enerji santrallerinde güvenlik konusu gündeme gelmiştir. Bununla birlikte dünyadaki tüm nükleer enerji santralleri daha güvenli hale getirilmiştir, teknolojisi ve kalite sistemleri geliştirilmiştir.

1780’lerde başlayıp günümüze kadar devam eden serüvende birçok nükleer enerji santrali kurulmuş olup kurulmaya da devam edilmektedir. Bu serüvende ABD, Çin, Kore, İsveç, Belçika, Fransa, Ukrayna, Rusya, Türkiye gibi ülkeler yer almaktadır.

Nükleer Enerji Nedir?

Atom çekirdeğinin parçalanmasıyla elde edilen enerjiye nükleer enerji denir. Kütle enerji dönüşümü ile ifade edilir. Diğer enerji türlerine göre daha zengin ve süreğendir. Çevreyi daha az kirletir. Dışa bağımlılığı azaltır.

Nükleer Enerjinin Çalışma Prensibi Nasıldır?

Zenginleştirilmiş silindir bir palet şekline getirilen uranyum nükleer reaktöre yerleştirilir. Uranyum atomları kontrollü bir şekilde reaksiyona girerler. Reaksiyon sonucunda muazzam bir ısı açığa çıkar. Bu ısı basınç altındaki suya aktarılır. Reaktörde ısınan su, pompalar ve borular vasıtasıyla buhar üretecine gönderilir. Elde edilen buhar türbine iletilir ve türbin miline bağlı jeneratör yardımıyla elektrik üretilir.

Nükleer Enerji Reaksiyonları

 1. Fisyon: Atom çekirdeğinin parçalanması
 2. Füzyon: Nükleer reaksiyon sonucunda iki elementin birleşerek daha ağır bir elemente dönüşmesidir.
 3. Yarılanma (Doğal Fisyon): Atom çekirdeğinin parçalanması sonucu daha kararlı yapıya ulaşması.

Nükleer Enerji Santrallerinin Avantajları

 • Sera gazı salımı yapılmadan büyük miktarlarda enerji üretilebilir.

 • Kesintisiz ve sürekli bir enerji kaynağıdır.

 • Kömür ve petrol gibi herhangi bir yakıtı yakarak enerji üretmediğinden sera gazı salınımına da engel olmuş olur.

 • Nükleer enerji hava koşullarından etkilenmez.

 • Nükleer enerji 7 gün 24 saat çalışır.

 • Genel kanının aksine en güvenli enerji üretim biçimlerindendir.

Nükleer Enerjinin Dezavantajları

 • Nükleer enerji atıkları çevreye büyük zararlar verir bu yüzden dikkatli saklanmalıdır.

 • Riskli bir teknoloji olup yüksek güvenlikli sistemlerle kontrol altında tutulmalıdır.

 • Reaktörde kullanılan uranyum az bulunan bir maddedir.

Türkiye’ de Nükleer Enerji

1970 yılından itibaren Türkiye’ de nükleer santral kurulması gündeme gelse de bir sonuç alınamamıştır. 2004 yılında nükleer enerji santrali konusu yeniden gündeme gelmiştir. Çalışmalar devam ediyor olmakla birlikte ikisi için yapılma aşamasına gelinmiştir.

Dünyada Nükleer Enerji

Dünyada 31 ülkede işletimde olan 454 nükleer reaktör bulunmaktadır. Elektrik üretiminde nükleer enerji, Fransa’da %71.6, Ukrayna’da % 55.6, Belçika’da %49.9, ABD’ de % 20 oranındadır. Güç verilerine bakıldığında kişi başına düşen kurulu güç 941 watt olup lider konumunda olan Fransa’yı ikinci sırada İsveç kişi başına 857 watt ile takip etmektedir.

Bu veriler nükleer enerji santrallerinin öneminin yadsınamaz olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla dışa daha az bağımlı hale gelmek için nükleer enerji santralleri kurulmalıdır.
Content Protection by DMCA.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.