Ana Sayfa » Makale » Organ veya doku ticareti suçu cezası ve davası
Organ veya doku ticareti suçu cezası ve davası
Organ veya doku ticareti suçu cezası ve davası

Organ veya doku ticareti suçu cezası ve davası

Organ veya Doku Ticareti suçu cezası ve davası

       Organ veya Doku Ticareti suçu cezası ve davası; öncelikle bu suçun tanımını anlatmakta fayda var. Öncelikle bu suç hem satan açısından hem satın alan açısından suçtur. Ölüden organ almakta bu suçun kapsamına girmektedir. Bu cezanın koruduğu amaç bir insandan zorla organ veya doku almaktır. Ancak organ veya doku alınmasına rıza göstermekte suçtur.

       Organ veya doku ticareti suçunda özel bir indirim nedeni ön görülmüştür. Organ veya dokularını satan kişinin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak, hakkında verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir. Örneğin kanser hastası eşini tedavi ettirmek için böbreğini satan bir kişiye hiç ceza verilmeyebilir. Bu tamamen hakimin takdirinde olan bir durumdur. Somut olayın özelliklerine göre değerlendirilir. Kanundaki haliyle;

Organ veya doku ticareti suçunun cezası ne kadar?

Madde 91- (1) Hukuken geçerli rızaya dayalı olmaksızın, kişiden organ alan kimse, beş yıldan dokuz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suçun konusunun doku olması halinde, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
(2) Hukuka aykırı olarak, ölüden organ veya doku alan kimse, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(3) Organ veya doku satın alan, satan, satılmasına aracılık eden kişi hakkında, birinci fıkrada belirtilen cezalara hükmolunur.
(4) Bir ve üçüncü fıkralarda tanımlanan suçların bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, sekiz yıldan onbeş yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.
(5) Hukuka aykırı yollarla elde edilmiş olan organ veya dokuyu saklayan, nakleden veya aşılayan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(6) Belli bir çıkar karşılığında organ veya doku teminine yönelik olarak ilan veya reklam veren veya yayınlayan kişi, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(7) Bu maddede tanımlanan suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
(8) Birinci fıkrada tanımlanan suçun işlenmesi sonucunda mağdurun ölmesi halinde, kasten öldürme suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

Organ veya doku ticareti suçunda zorunluluk hali

Madde 92- (1) Organ veya dokularını satan kişinin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak, hakkında verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.
Etkin pişmanlık
Madde 93- (1) Organ veya dokularını satan kişi, resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce durumu merciine haber vererek suçluların yakalanmalarını kolaylaştırırsa, hakkında cezaya hükmolunmaz.
(2) Bu suç haber alındıktan sonra, organ veya dokularını satan kişi, gönüllü olarak, suçun meydana çıkmasına ve diğer suçluların yakalanmasına hizmet ve yardım ederse; hakkında verilecek cezanın, yardımın niteliğine göre, dörtte birden yarısına kadarı indirilir.

Content Protection by DMCA.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.