Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu cezası ve davası
Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu cezası ve davası

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu cezası ve davası

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu cezası ve davası

       Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu cezası ve davası: 15 yaşını tamamlamış ve 18 yaşını tamamlamamış bir kişiyle o kişinin rızası dahilinde cinsel ilişkiye giren kişi bu suçun faili olur. Eğer fiil gerçekleştirilirken rıza yoksa bu durumda suç çocuğun cinsel istismarı suçu olur. Bu suçun soruşturulması ve kovuşturulmasının takibi şikayete bağlıdır.

       Bu suçun oluşabilmesi için fiziksel bir birleşme olması gerekmektedir. Cinsel birleşme olmadan yapılan eylemler rıza varsa cezalandırılmaz. Fiziksel bir müdahale yoksa yine bu suç oluşmaz. Rıza yoksa cinsel taciz suçu oluşabilir. Cinsel istismarda olduğu gibi burada her iki tarafın yaşı küçükse faili tespit etmek oldukça zordur. Böyle bir durumda suç oluşmayacağını savunan yanlış görüşlerde mevcuttur. Ancak somut olayın özelliklerine göre fail çok rahatlıkla tespit edilebilir.

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu cezası ve davası, reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun cezası ne kadar?

Madde 104- (1) Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, onbeş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, şikayet üzerine, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.(1)
(2) (İptal: Ana.Mah.nin 23/11/2005 tarihli ve E: 2005/103, K: 2005/89 sayılı kararı ile; Yeniden düzenleme: 18/6/2014-6545/60 md.) Suçun mağdur ile arasında evlenme yasağı bulunan kişi tarafından işlenmesi hâlinde, şikâyet aranmaksızın, on yıldan on beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
(3) (Ek: 18/6/2014-6545/60 md.) Suçun, evlat edineceği çocuğun evlat edinme öncesi bakımını üstlenen veya koruyucu aile ilişkisi çerçevesinde koruma, bakım ve gözetim yükümlülüğü bulunan kişi tarafından işlenmesi hâlinde, şikâyet aranmaksızın ikinci fıkraya göre cezaya hükmolunur.

Not: Yeni yapılan düzenlemelerle suçun cezası dahada ağırlaştırılmıştır.

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu cezası ve davası ile ilgili aşağıdaki makalelere de göz atabilirsiniz. 

Çocuğun cinsel istismarı suçu cezası ve davası

Cinsel taciz suçu cezası ve cinsel taciz davası

Cinsel istismar suçu cezası ve tecavüz davası

Hakkında Hakim Mustafa POLAT

Öz geçmiş; Erzurum'da doğdum. İlkokulu Erzurum Şeker İlkokulu'nda, Ortaokulu Erzurum Sabancı Ortaokulu'nda, Liseyi ise Erzurum Merkez İmam Hatip Lisesi'nde Üniversite'yi ise uygulanan katsayı zulmü nedeniyle Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde tamamladım. Üniversite eğitiminden sonra Erzurum Barosu'na kayıtlı olarak avukatlık yaptım. İdari Yargı Hakimlik Sınavı'na kazanarak Hakimlik stajına başladım. İki yazılı, iki mülakat sınavından sonra HSYK tarafından mesleğe kabul edildim. Şuan halen Kastamonu İdare Mahkemesinde hakimlik yapmakta olup, Kastamonu Üniversitesi Siyaset ve Kamu Yönetimi Bölümünde yüksek lisans eğitimimi ''Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması'' teziyle başarıyla bitirmiş bulunmaktayım. Ayrıca Ceza hukuku alanında yazılmış 100'e yakın makalem bulunmaktadır. Biyografi: www.mustafapolat.com.tr

Göz at

Taksitle Satış Sözleşmesi Nedir?

Bilindiği üzere günümüz şartlarında toplumumuzun çok büyük bir kısmı her türlü mal alımında taksitle satış …

Bir cevap yazın