Sözleşme örneği
Sözleşme örneği

Sözleşme örneği

Sözleşme örneği ( akit örneği );

Sözleşme Örneği ( akit örneği ), sözleşme hazırlama safhası

        Akit örnekleri genellikle internetten maktu olarak elde edilebilir. Örneğin kira sözleşmesi gibi. Ancak hazırlamak istediğiniz sözleşme genel değil de özel bir nitelikte ise o zaman genel sözleşmeye ek maddeler ihdas edebilirsiniz.

Sözleşmenin kaç türü vardır?

        Örneğin; konut karşılığı kapıcılık akdi gibi (hem kira, hem kapıcılık sözleşmesi). Tabi akit maddeleri arasında çelişki olmamalıdır. Örneğin ev sahibi kira sözleşmesinin genel maddelerinde tefe oranında artış yaptığını belirtmiş, ek maddelerinde ise %50 artış yapılabilir demiştir.

        Kira artışıyla ilgili herhangi bir uyuşmazlıkta akit kiracı lehine yorumlanır ve Mahkemece bu oran tefe olarak kabul edilir. Maddelerin çokluğu da bu tür bir çelişkiye neden olabilir. Dolayısıyla akit maddeleri az ve öz olmalıdır.

         Üçüncü bir tür de tamamen özel maddeler içeren sözleşmelerdir. Tabi bu son halde sözleşmenin bir hukukçu tarafından hazırlanması gerekir. Örneğin anonim şirket kuruluş sözleşmesi gibi. Sonuç olarak unutmamak gerekir ki, borçlar hukukunda kanunun çizdiği sınırlar içerisinde istediğiniz her konuda, istediğiniz her türde akit yapma özgürlüğüne sahipsiniz.

Sözleşme hazırladıktan sonra imzalama Safhası

        Sözleşme imzalamak da en az hazırlamak kadar önemli bir iştir. Hatta akit imzalamak hazırlamaktan daha zordur. Zira bir imza ile milyarlarca lira borç altına girebilirsiniz. Dolayısıyla herhangi bir sözleşmeyi imzalamadan önce kılı kırk yarmalısınız.

Sözleşme kaç aşamadan oluşur?

        Genel olarak sözleşmeler borçlar ve haklar olarak iki temel üzerine kurulur. Bunlardan birisi için diğeri feda edilmemeli ikisi arasında denge kurulmalıdır. Tabii Elbette hata ile imzalanmış sözleşmelerin iptali de mümkündür.

        Fakat bunun için uzun dava süreçleri gerekmektedir. Bu da eğer sözleşmenin konusu para ile ölçülebilen bir şey ise hem maddi kaybınıza hemde davalar uzun süreceğinden manevi kaybınıza neden olacaktır.

Sözleşme hazırlanırken veya imzalanırken Avukat tutulmalı mıdır?

        Eğer sürekli akit imzalayan ve bu konuda uzmanlaşmış bir kişi değil iseniz sizi büyük külfet altında bırakacak bu tür sözleşmelerde mutlaka bir avukata danışmanızda fayda vardır. Aynı zamanda sizi hak sahibi yapacak sözleşmelerde de çok dikkat etmeniz gerekmektedir.

Sözleşme hemen imzalanmalı mıdır?

        Zira bu tür sözleşmeleri de yeterince incelemeden imzalamanız halinde hak kaybına uğrayabilirsiniz. Tabii kira sözleşmeleri gibi sözleşmelerde bu tür hak kayıplarının yaşanması çok olan değildir. Bu dediklerim daha çok büyük meblağlı sözleşmeler için geçerlidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.