Ana Sayfa » Makale » Suçun şahsiliği ilkesi cezanın şahsiliği ilkesi
Suçun şahsiliği ilkesi cezanın şahsiliği ilkesi
Suçun şahsiliği ilkesi cezanın şahsiliği ilkesi

Suçun şahsiliği ilkesi cezanın şahsiliği ilkesi

Suçun şahsiliği ilkesi cezanın şahsiliği ilkesi

       Suçun şahsiliği ilkesi cezanın şahsiliği ilkesi nedir?

       Ceza Usul Kanunundaki şahsilik ilkesi kişinin işlediği suçtan dolayı tabi olduğu ülke kanunlarına göre yargılanmasını ifade eder. Bizim ele alacağımız suç ve ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesi ise temel hak ve hürriyetlerden birisi olan Kanunilik ilkesinin türevidir. Yani bir kişinin işlemediği bir suçtan sorumlu tutulamamasını ifade eder. Daha doğru bir yaklaşımla başkasının işlemiş olduğu bir suçtan sorumlu olmamayı ifade eder. Örneğin abi, kardeş, eş, anne, baba, akraba amca, dayı, hala, teyze, dede, nine kim olursa olsun işledikleri suçlar kendilerini ilgilendirir. Anayasanın 38. maddesinin 7. fıkrasına göre Ceza sorumluluğu şahsidir. Yine aynı şekilde Türk Ceza Kanununun ”Ceza sorumluluğunun şahsiliği” başlıklı 20/1. maddesine göre: Ceza sorumluluğu şahsidir. Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz.” şeklindedir.

Bu ilke neleri kapsar?

       Bu ilkeye göre kimse başkasının işlediği bir fiilden dolayı yakalanamaz, göz altına alınamaz, tutuklanamaz, alı konamaz veya cezalandırılamaz. Kimse kendi akrabalarını suçlayıcı beyanda bulunmaya zorlanamaz. Bundan kasıt şudur. Diyelim ki çocuğunuz bir suç işledi. Bundan dolayı babaya ceza verilemez. Veya tam tersi de doğrudur. Baba bir suç işlediyse çocuğa bundan dolayı ceza verilemez. Yalnız idare hukukunda farklı düzenlemeler mevcuttur. Örneğin güvenlik soruşturmalarında iltibas kavramı da dikkate alınarak bir kişi kamu görevine alınmayabilmektedir.

Tarihsel gelişim

       Eski toplumlarda bunun aksi uygulamaları olsa da modern Ceza kanunların da  suç ve ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesi uygulanmakta bu kuralı Anayasal güvencelere bağlamaktadır. Eski toplumlarda bu kuralın aksi sert katı bir biçimde değil daha soft bir biçimde uygulanmaktaydı. Şöyle ki eğer bir suçluya ulaşılamazsa veya o suçlu yakalanamazsa aile bireylerinden birisi cezalandırılırdı. Bu görüşün taraftarları hala mevcuttur. Fakat dediğimiz gibi modern ceza kanunlarında böyle bir düzenleme yoktur.

Konu ile ilgili olarak aşağıdaki makalelere de göz atabilirsiniz.

Masumiyet Karinesi

Susma hakkı nedir, susma hakkı ne zaman kullanılır?

Content Protection by DMCA.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.