Ana Sayfa » Makale » Susma hakkı nedir, susma hakkı ne zaman kullanılır?
Susma hakkı nedir, susma hakkı ne zaman kullanılır?
Susma hakkı nedir, susma hakkı ne zaman kullanılır?

Susma hakkı nedir, susma hakkı ne zaman kullanılır?

Susma hakkı nedir, susma hakkı ne zaman kullanılır? ( Sessiz kalma hakkı nedir, Sessiz kalma hakkı ne zaman kullanılır? )

       Susma hakkı nedir, susma hakkı ne zaman kullanılır ( Sessiz kalma hakkı nedir, Sessiz kalma hakkı ne zaman kullanılır? ) konusu Ceza Muhakemesi Kanununda doğrudan düzenlenmiştir. Bir suçtan dolayı yakalanan, göz altına alınan veya tutuklanan herkes bu hakkı kullanabilir. Ancak her suçta bu hakkın kullanılmasına gerek yoktur. Eğer dosya çok kapsamlı ise ve deliller henüz toplanmamışsa, şüpheli neyle suçlandığını bilmiyorsa veya avukat yeterli savunmayı yapabileceğine inanmıyorsa daha sonra savunma yapmak üzere susma hakkı kullanılabilir. Dosyaya hakim olmadan savunma yapmaktansa önce dosyaya hakim olup sonra savunma yapmak daha akıllıcadır. Ama eğer şüpheli veya sanığın suçu çok ağır değilse veya katalog suç değilse, tutuklanma ihtimalide düşükse susma hakkının kullanılmasına gerek yoktur. Burada durumu eğer avukatı yoksa şüpheli veya sanık, avukatı var ise avukat takdir edecek, ona göre savunma stratejisi geliştirecektir. Şüpheli bu stratejiye harfi harfine uymalıdır. Çünkü delilleri, bilgi ve belgeleri bilmeden ifade vermek sonradan aleyhe durumlar oluşturabilir.

Susma hakkı her durumda kullanılmalı mıdır?

       Örneğin bakkaldan sakız çalan bir çocuk için susma hakkının kullanılmasına da gerek yoktur. Bu hak daha çok kapsamlı dosyalarda kullanılmalıdır. Avukatla şüpheli görüş ayrılığı yaşarsa kişi avukatını azledebilir. Ancak bu pek tavsiye edilmez. Böyle bir durumda avukatın görüşü eğer çok abes değilse onun görüşü doğrultusunda hareket edilmelidir, aksi takdirde azledilmelidir.

İfade ve sorgunun tarzı

Madde 147 – (1) Şüphelinin veya sanığın ifadesinin alınmasında veya sorguya çekilmesinde aşağıdaki hususlara uyulur:
a) Şüpheli veya sanığın kimliği saptanır. Şüpheli veya sanık, kimliğine ilişkin soruları doğru olarak cevaplandırmakla yükümlüdür.
b) Kendisine yüklenen suç anlatılır.
c) Müdafi seçme hakkının bulunduğu ve onun hukukî yardımından yararlanabileceği, müdafiin ifade veya sorgusunda
hazır bulunabileceği, kendisine bildirilir. Müdafi seçecek durumda olmadığı ve bir müdafi yardımından faydalanmak istediği takdirde, kendisine baro tarafından bir müdafi görevlendirilir.
d) 95 inci madde hükmü saklı kalmak üzere, yakalanan kişinin yakınlarından istediğine yakalandığı derhâl bildirilir.

e) Yüklenen suç hakkında açıklamada bulunmamasının kanunî hakkı olduğu söylenir. ( Susma hakkının Kanuni dayanağı)

f) Şüpheden kurtulması için somut delillerin toplanmasını isteyebileceği hatırlatılır ve kendisi aleyhine var olan şüphe nedenlerini ortadan kaldırmak ve lehine olan hususları ileri sürmek olanağı tanınır.
g) İfade verenin veya sorguya çekilenin kişisel ve ekonomik durumu hakkında bilgi alınır.
h) İfade ve sorgu işlemlerinin kaydında, teknik imkânlardan yararlanılır.
i) İfade veya sorgu bir tutanağa bağlanır. Bu tutanakta aşağıda belirtilen hususlar yer alır:
1. İfade alma veya sorguya çekme işleminin yapıldığı yer ve tarih.
2. İfade alma veya sorguya çekme sırasında hazır bulunan kişilerin isim ve sıfatları ile ifade veren veya sorguya
çekilen kişinin açık kimliği.
3. İfade almanın veya sorgunun yapılmasında yukarıdaki işlemlerin yerine getirilip getirilmediği, bu işlemler yerine
getirilmemiş ise nedenleri.
4. Tutanak içeriğinin ifade veren veya sorguya çekilen ile hazır olan müdafi tarafından okunduğu ve imzalarının alındığı.
5. İmzadan çekinme hâlinde bunun nedenleri.

       Bu makalemizde susma hakkı nedir, susma hakkı ne zaman kullanılır? ( Sessiz kalma hakkı nedir, Sessiz kalma hakkı ne zaman kullanılır? ) sorusunun cevabını anlatmaya çalıştık. Aslında Susma hakkı  masumiyet karinesinin bir uzantısıdır. Bu hakkı esas olarak kullanması gereken masumken yanlışlıkla yakalanan veya tutukluluğa sevk edilen kişidir. Ancak modern ceza kanunlarında bu hak hiç ceza almaması veya daha az ceza alması için şüpheli veya sanığa da tanınmıştır.

Konuyla ilgili olarak aşağıdaki makalelere de göz atabilirsiniz.

Suçun şahsiliği ilkesi cezanın şahsiliği ilkesi

Masumiyet Karinesi

Content Protection by DMCA.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.