Tehdit suçu cezası ve tehdit davası
Tehdit suçu cezası ve tehdit davası

Tehdit suçu cezası ve tehdit davası

Tehdit suçu cezası ve tehdit davası

       Tehdit suçu cezası ve tehdit davası: tehdit gelecekte bir tehlike gerçekleştirileceğinden bahis ile mağdurun korkutulmasına denir. Gelecekteki bu kötülüğün gerçekleşebilme ihtimalinin bulunması gerekir. Örneğin eğer dediklerimi yapmazsan ayın dünyaya çarpmasını sağlarım şeklindeki bir ifade tehdit suçunu oluşturmaz. Yapılan tehdidin mağdurda manevi bir baskı oluşturacak nitelikte olması gerekir.

       Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit suçu re’sen soruşturulur ve kovuşturulur. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehdidin ise takibi şikayete bağlıdır. Örneğin sınavda kopya vermezsen seni öldürürüm şeklindeki bir tehdit re’sen soruşturulur ve kovuşturulur. Sınavda kopya vermezsen evini yakarım şeklindeki bir tehdidin soruşturulması veya kovuşturmasının takibi şikayete bağlıdır.

Tehdit

Madde 106- (1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Malvarlığı
itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine,
altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.
(2) Tehdidin;
a) Silahla,
b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle,
c) Birden fazla kişi tarafından birlikte,
d) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak,
İşlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
(3) Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi halinde,
ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir.

Hakkında Adalet ve Hukuk

Göz at

Şantaj suçu cezası ve şantaj davası

Şantaj suçu cezası ve şantaj davası

Şantaj suçu cezası ve şantaj davası        Şantaj suçu cezası ve şantaj davası; …

Bir Cevap Yazın