Ana Sayfa » Makale » Turistlere yönelik yaptığımız kanun teklifi
Turistlere yönelik yaptığımız kanun teklifi
Turistlere yönelik yaptığımız kanun teklifi

Turistlere yönelik yaptığımız kanun teklifi

Turistlere yönelik yaptığımız kanun teklifi

Turistlere yönelik yaptığımız kanun teklifi

 T.B.M.M. DİLEKÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NA
KONU: Ülkemizde turistlere yönelik olarak pozitif ayrımcılık yapılması gerektiği hakkında sosyal
sorumluluk projesi
AÇIKLAMA:
        Bilindiği üzere ülkemiz turizm potansiyeli yüksek olan bir ülke olmasına rağmen emsallerine
göre bu potansiyeli yeterince kullanamamaktadır. Kanaatimizce bunun birçok nedeni olmakla
birlikte bizler sadece işin hukuksal ve ekonomiksel boyutunu dile getireceğiz.
        İlk olarak işin hukuksal boyutunu ele almak gerekirse; ülkemizde bireysel nüfus oranına göre vatandaşlarımıza nazaran turistlere yönelik olarak işlenen suçların daha fazla olduğu bir gerçektir. Bunun temel nedeni suçluların vatandaşlarımıza oranla bu kişileri daha kolay bir hedef olarak görmeleridir. Ayrıca birçok turistik yerde vatandaşa satılan bir ürün turistlere iki üç katı fiyatına satılmaktadır. Her şeyden önce bir Müslüman olarak bu durum bizi rahatsız etmektedir.Yabancı ülkelerde ülkemiz aleyhine kötü imaj uyandırabilecek bu gibi durumların önüne geçmek elbette ki mümkündür. Şöyle ki öncelikle Anayasa’mızın 10. Maddesinde bu kişiler lehine de pozitif ayrımcılık yapılabilir ardından ceza kanununda yapılacak değişikliklerle de bu kişiler aleyhine işlenecek suçlara yönelik olarak daha ağır cezalar ihdas edilebilir veya suçların bu kişilere yönelik olarak işlenmesi ağırlaştırıcı neden sayılabilir.
        İşin ekonomik boyutunda ise; yukardaki iyileştirmeler sonucu turistlere yönelik olarak emsalleri
içinde sadece ülkemizde böyle bir savunma mekanizmasının var olduğunun duyulması bile şimdikinin
iki üç katı turistin gelmesini sağlayacaktır. Bilgilerinize arz eder, saygılarımızı sunarız. 31.05.2013
  DİLEKÇECİ

Turizmi Teşvik Kanununda değişiklik yapıldı

Content Protection by DMCA.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.