Türk Dil Devrimi 'nin ( harf inkılabı 'nın ) Olumlu Ve Olumsuz Sonuçları
Türk Dil Devrimi 'nin ( harf inkılabı 'nın ) Olumlu Ve Olumsuz Sonuçları

Türk Dil Devrimi ‘nin ( Harf inkılabı ‘nın ) Olumlu Ve Olumsuz Sonuçları

Türk Dil Devrimi ‘nin ( Harf inkılabı ‘nın ) Olumlu Ve Olumsuz Sonuçları

Türk Dil Devrimi ‘nin ( Harf inkılabı ‘nın ) Olumlu Ve Olumsuz Sonuçları:

         Türk Dil Devriminin getirisi olan Latin harflerinin kolay ve anlaşılabilir olması nedeniyle ilk bakışta Osmanlı alfabesine tercih edilmesi gerçekten doğru bir tercihtir. Fakat bu devrimin elbette olumsuz sonuçları da olmuştur. Şöyle ki:

1.   Yapılan devrim sonucu bir gecede tüm Osmanlı tebaası okuma yazma bilmeyen insanlar haline dönüştürülmüştür.

2.   Osmanlı İmparatorluğu’na ait yazılı bilimsel eserlerin bir kısmı çöpe gitmiştir. Diğer bir kısmı ise Osmanlıcanın, Latin alfabesinde tam karşılığı olmaması nedeniyle yanlış tercüme edilmiştir.

 3.   Latin alfabesi köken olarak Osmanlı alfabesinden farklı olduğundan lengüistik olarak yetersizdir. Bir kelime birçok manaya gelebilmektedir. Bir cümle gerçek anlamından çok farklı anlaşılmakta olduğundan İngiliz alfabesinden farklı olarak bir kelimeden veya cümleden sonra ardıl bir kelime veya cümle kullanılması gerekmektedir.

4.   Ayrıca şu anki haliyle bile yetersiz olan alfabenin dezenfarmosyona uğradığı da düşünüldüğünde kuşaklar arasında iletişim problemi oluşturduğu aşikârdır. Bu problem ki, nesiller arasında telafisi güç zararlara neden olmaktadır.

Türkçe, 616.767 kelimeden oluşmaktadır.


5.   Türkçe, 616.767 kelimeden oluşmasına rağmen; Arapça 1.500.000 kelimeden, İspanyolca 700.000 kelimeden oluşmaktadır. Aktif kullanılan kelimeler baz alınırsa durumumuz içler acısıdır. Ayrıca Türkçe’de 14.000 tane yabancı kelime bulunmaktadır. Halbuki Osmanlıca tamamen orijinal kelimelerden oluşmaktaydı.

6.   Alfabemiz fonetik olarak da yetersizdir. Zira okunuşu itibariyle kulağa hoş gelmemektedir. Örneğin Fransızca, okunuşu itibariyle şiirsel bir dil iken; Türkçe çok konuşulduğu zaman kulağı tırmalamaktadır.

7.   Dilimize birtakım kirli eller tarafından kasıtlı olarak taarruz edilmektedir. Özellikle İngilizce’den her gün yeni bir kelime devşirmekteyiz. Veya bilinçli olarak devşirilmekte. İşte Osmanlının yıkılış sürecide bu şekilde hızlandırılmıştır.

8.   Dildeki değişimler sonucu hukuk dili de değişmektedir. Bu da sıklıkla kanunların değişmesine ve hukuki istikrarın bozulmasına neden olmaktadır.

Sonuç olarak;


        Keşke olmasaydı dediğimiz şeyler vardır. Bence bu da onlardan birisidir. Zira kurduğumuz bir kelime veya cümleden sonra, açıklayıcı yeni bir kelime veya cümle kullanmak zorunda kalıyoruz.

        Bu vakitten sonra Osmanlıca’ya tekrar dönemeyiz fakat en azından dilimize sahip çıkabilir, zenginleştirebilir, güzelleştirebiliriz. Unutmayalım ki medenileşmek onlardan kelime ithal etmekle olmaz. Ne zamanki ihracata başlarız o zaman münhasır medeniyet seviyesine ulaşmış oluruz.

Hakkında Adalet ve Hukuk

Göz at

Şantaj suçu cezası ve şantaj davası

Şantaj suçu cezası ve şantaj davası

Şantaj suçu cezası ve şantaj davası        Şantaj suçu cezası ve şantaj davası; …

Bir Cevap Yazın