Ana Sayfa » Makale » Yaralama suçu cezası ve darp davası
Yaralama suçu cezası ve darp davası
Yaralama suçu cezası ve darp davası

Yaralama suçu cezası ve darp davası

Yaralama suçu cezası ve darp davası ( Kavga suçu cezası ve kavga davası );

       Yaralama suçu cezası ve darp davası ( Kavga suçu cezası ve kavga davası ) ile ilgili ilk olarak; yaralama bir başkasına fiziksel şiddet uygulayarak gerçekleştirilebileceği gibi ( yumruk atma, tekme atma, tokat atma, vurma, itme, itekleme, taş atma, kafa atma, herhangi bir cismin fırlatılması, terlik atma vb. ) algılama yeteneği bozularak da ( bir kişiyi korkutmak, yanından geçerken korkması için ölçüsüz bir şekilde kasten kornaya basmak, ) gerçekleştirilebilir. Yaralama suçu cezası ve darp davası en çok kavga suçlarında karşımıza çıkmaktadır.

Yaralama suçu nasıl işlenir?

       Kasten yaralama suçu vurma, tokat atma gibi sadece maddi davranışlarla gerçekleştirilebilen bir suç değildir. Fiziksel olmayan davranışlarla da gerçekleştirilebilir. Örneğin mağduru korkutarak akıl sağlığının bozulmasına neden olmada bu suça örnek olarak verilebilir.

Yaralama suçu nasıl ispatlanır?

       Yaralama fiilinin ispatı bir kaç şekilde olabilir. Darp raporu (konuyla ilgili ayrıntılı açıklamaya makalenin altındaki linkten ulaşabilirsiniz) alınabilir. Veya durum tanık anlatımıyla (algılama yeteneğinin bozulması çoğu zaman bu delille ispatlanır) ispatlanabilir ve hatta duruma göre telefonunuza kaydedeceğiniz görüntülerle ispatlanabilir. Burada şuna da değinmekte fayda var; şikayetçi olmak için herhangi bir delile veya tanığa ihtiyaç bulunmamaktadır. Ceza Kanununda delil şikayet şartı değildir. Siz başınızdan geçenleri iddia makamına anlatırsınız delil bulmak işi Savcılık makamına ait bir iştir.

Hangi durumlarda uzlaşma müessesesi kullanılmalıdır?

       Burada dikkat edilmesi gereken husus yaralama (darp, kavga) gibi davalarda bu tür eylemler karşılıklıysa ve her iki tarafta ceza alacaksa tarafların uzlaşması gerektiğidir. Tüm bu gerçekleri göz önünde bulundurarak karşı tarafla yapılacak bir uzlaşma işlemi hem sizi hemde hayatınızı kurtaracaktır. Zira uzlaşı hukuk ve adalet müessesesine daha uygundur. Ayrıca diyelim ki taraflar uzlaşmadı ve karşı taraf ceza aldı. Bu cezanın kesinleşmesini beklemeden tazminat davası açabilirsiniz. Ancak ceza Yargıtaydan esastan bozulursa bu sefer  tazminat davası aleyhinize sonuçlanabilir ve siz yüksek miktarlarda vekalet ücreti ödemek zorunda kalabilirsiniz. Bu nedenle karşı taraf ceza alsa bile tazminat davası açmak için cezanın kesinleşmesini beklemek lazım. Aynı şey hakaret davalarındaki tazminat davaları içinde geçerlidir.

Avukat tutmalı mıyım?

       Bu tür davalarda avukat tutmak gerekli mi? Elbette gerekli. Hatta ilk şikayet dilekçesinden son temyiz dilekçesine kadar bir avukatın yardımından mutlaka yararlanmakta fayda var. Çünkü uygulamada şikayet için gelip sanık olarak yargılanan çok insanla karşılaşılmaktadır. Dolayısıyla haklı olmak yetmez, Kanunu da bilmek gerekir veya Kanunu bilen birisinin yardımından faydalanmak gerekir.

Yasal mevzuat hükümleri ise aşağıdaki şekildedir;

Yaralama suçu cezası ve darp davası ( Kavga suçu cezası ve kavga davası ), Kasten yaralama suçu cezası (3)

Madde 86

(1) Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî  para cezasına hükmolunur.
Burada şikayet süresi fiil ve failin öğrenilmesinden itibaren 6 aydır.
Ağırlaştırılmış halleri:
 
(3) Kasten yaralama suçunun;
 • Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı,
 • Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı ( hasta, yaşlı, engelli ),
 • Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
 • Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
 • Silahla (  silah, bıçak, şişe hatta terlik dahi Yargıtay kararlarında silah olarak geçmiş, anne çocuğuna fırlattığı terlik nedeniyle darptan ceza almıştır ),
İşlenmesi halinde, şikâyet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
Burada şikayet süresi yoktur. bunun için dava zaman aşımı olan 8 yıl içinde şikayet hakkınızı kullanabilirsiniz.

Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu cezası

Madde 87

(1) Kasten yaralama fiili, mağdurun;
 • Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına,
 • Konuşmasında sürekli zorluğa,
 • Yüzünde sabit ize,
 • Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma,
 • Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden önce doğmasına,
Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, bir kat artırılır. Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren hallerde üç yıldan, üçüncü fıkraya giren hallerde beş yıldan az olamaz.(1)
 
(2) Kasten yaralama fiili, mağdurun;
 • İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine,
 • Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,
 • Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,
 • Yüzünün sürekli değişikliğine,
 • Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesine,
Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, iki kat artırılır. Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren hallerde beş yıldan, üçüncü fıkraya giren hallerde sekiz yıldan az olamaz.(1)
 
(3) Kasten yaralamanın vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olması halinde, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, kırık veya çıkığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre, yarısına kadar artırılır.
 
(4) Kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmişse, yukarıdaki maddenin birinci fıkrasına giren hallerde sekiz yıldan oniki yıla kadar, üçüncü fıkrasına giren hallerde ise oniki yıldan onaltı yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. (2)
Kasten yaralama icra-i (yapma) şeklinde işlenebileceği gibi, ihmali (yapmama) şeklinde de işlenebilir. Örneğin bir kişiye tokat atmak icra-i bir davranışla yaralamaya örnek teşkil ederken, garantör durumdaki bir annenin çocuğunu emzirmeyerek onun acı çekmesine neden olması ihmali davranışla yaralamaya örnek teşkil eder.
Yaralama suçu cezası ve darp davası ( Kavga suçu cezası ve kavga davası ), Kasten yaralama suçunun ihmali davranışla işlenmesi (3)

Madde 88

(1) Kasten yaralama suçunun ihmali davranışla işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte ikisine kadar indirilebilir.
Bu hükmün uygulanmasında kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesine ilişkin koşullar göz önünde bulundurulur.

Taksirle yaralama suçu cezası

Madde 89

(1) Taksirle başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
Bu suç bilinçli ve bilinçsiz taksir olmak üzere ikiye ayrılır. Örneğin aracın sürücüsü durumundaki fail emniyet kemeri takmayan bir yolcunun kaza esnasında yaralanabileceğini öngörememesi hali bilinçsiz taksire, öngörmesine rağmen gerçekleşmeyeceğinden emin olması hali ise bilinçli taksire örnek olarak gösterilebilir.
(2) Taksirle yaralama fiili, mağdurun; 
 • Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına,
 • Vücudunda kemik kırılmasına,
 • Konuşmasında sürekli zorluğa,
 • Yüzünde sabit ize,
 • Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma,
 • Gebe bir kadının çocuğunun vaktinden önce doğmasına,
Neden olmuşsa, birinci fıkraya göre belirlenen ceza, yarısı oranında artırılır.
(3) Taksirle yaralama fiili, mağdurun;
 • İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine,
 • Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,
 • Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,
 • Yüzünün sürekli değişikliğine,
 • Gebe bir kadının çocuğunun düşmesine,
Neden olmuşsa, birinci fıkraya göre belirlenen ceza, bir kat artırılır.
(4) Fiilin birden fazla kişinin yaralanmasına neden olması halinde, altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
 
(5) (Değişik: 6/12/2006 – 5560/5 md.) Taksirle yaralama suçunun soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlıdır. Ancak, birinci fıkra kapsamına giren yaralama hariç, suçun bilinçli taksirle işlenmesi halinde şikâyet aranmaz.        

Yaralama suçu cezası ve darp davası ( Kavga suçu cezası ve kavga davası ) ile ilgili olarak aşağıdaki makalelere de göz atabilirsiniz.

Adam öldürme suçu cezası ve cinayet davası

Darp raporu nedir, darp raporu nasıl alınır?

Cebir nedir? Cebir suçu cezası ve cebir davası

Tutuklama sebepleri tutuklama duruşması tutukluluğa sevk ve tutukluluğa itiraz

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması rehberi

Content Protection by DMCA.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.