668 Sayılı KHK Anayasa Mahkemesi kararı
668 Sayılı KHK Anayasa Mahkemesi kararı

668 Sayılı KHK Anayasa Mahkemesi kararı

668 Sayılı KHK Anayasa Mahkemesi kararı

668 Sayılı KHK Anayasa Mahkemesi kararı;
                              

Esas Sayısı        :   2016/166
Karar Sayısı     :   2016/159
Karar Tarihi    :   12.10.2016
R.G. Tarih – Sayısı    :   4.11.2016 – 29878

 
668 Sayılı KHK Anayasa Mahkemesi kararı; İPTAL DAVASINI AÇAN: Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri Engin ALTAY, Levent GÖK, Özgür ÖZEL ile birlikte 129 milletvekili
 
668 Sayılı KHK Anayasa Mahkemesi kararı; İPTAL DAVASININ KONUSU: 25.7.2016 tarihli ve 668 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin;
 
A- 1. maddesinde yer alan  “…ve bazı kurum ve kuruluşlara dair…” ibaresinin,
 
B- 4. maddesinin (1), (2), (3), (4) ve (7) numaralı fıkralarının,
 
C- 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19.,20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36. ve 38. maddelerinin,
 
Anayasa’nın Başlangıç’ı ile  2., 6., 7., 8., 11. ve 121. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebidir.
 
668 Sayılı KHK Anayasa Mahkemesi kararı; I- İPTALİ İSTENİLEN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (KHK) KURALLARI
 
668 sayılı KHK’nın dava konusu kuralların yer aldığı maddeleri şöyledir:
 

668 Sayılı KHK Anayasa Mahkemesi kararı; “Amaç ve kapsam”

MADDE 1- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname ile 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında, darbe teşebbüsü ve terörle mücadele çerçevesinde alınması gereken tedbirlere ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ve bazı kurum ve kuruluşlara dair düzenleme yapılması amaçlanmaktadır.
 
Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 4- (1) 25/10/1963 tarihli ve 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
 
“Türk Milleti adına yargı yetkisini kullanacak askeri mahkemeler, askeri birliklerin teşkilat yapıları ve bulundukları yerlerin coğrafi durumu ile mahkemelerin iş yoğunluğu gözönünde tutulmak suretiyle, Kuvvet Komutanlıklarının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanlığınca kurulur ve aynı yolla kaldırılır.”
 
 (2) 26/10/1963 tarihli ve 357 sayılı Askeri Hakimler Kanununun 40 ıncı maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
 
“Adli müşavirlik, disiplin subaylığı, hukuk müşavirliği, hukuk işleri şube müdürlüğü, yüksek yargı organlarındaki raportör ve askeri savcı kadroları ile askeri yargı ile ilgili diğer kadrolarda görevli askeri hakimlere de birinci fıkra kapsamında geçici yetki verilebilir.”
 Kararın tam metni: http://kararlaryeni.anayasa.gov.tr/Karar/Content/88fb7250-c8cc-4e9d-b723-c1a14278c17b?excludeGerekce=False&wordsOnly=False
 

Hakkında Mustafa POLAT

Öz geçmiş; Erzurum'da doğdum. İlkokulu Erzurum Şeker İlkokulu'nda, Ortaokulu Erzurum Sabancı Ortaokulu'nda, Liseyi ise Erzurum Merkez İmam Hatip Lisesi'nde Üniversite'yi ise uygulanan katsayı zulmü nedeniyle Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde tamamladım. Üniversite eğitiminden sonra Erzurum Barosu'na kayıtlı olarak avukatlık yaptım. Kastamonu Üniversitesi Siyaset ve Kamu Yönetimi Bölümünde yüksek lisans eğitimimi ''Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması'' teziyle başarıyla bitirmiş bulunmaktayım. Ayrıca Ceza hukuku alanında yazılmış 100'e yakın makalem bulunmaktadır. Evliyim. Biyografi: www.mustafapolat.com.tr

Göz at

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Tam Metni ( CMK ) - Mevzuat

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Tam Metni ( CMK ) – Mevzuat

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Tam Metni ( CMK ) 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.