Ana Sayfa » Resmi Gazete » 669 Sayılı KHK Anayasa Mahkemesi kararı
669 Sayılı KHK Anayasa Mahkemesi kararı
669 Sayılı KHK Anayasa Mahkemesi kararı

669 Sayılı KHK Anayasa Mahkemesi kararı

669 Sayılı KHK Anayasa Mahkemesi kararı

669 Sayılı KHK Anayasa Mahkemesi kararı;

                                              

Esas Sayısı       :  2016/167
Karar Sayısı    :  2016/160
Karar Tarihi   :  12.10.2016
R.G. Tarih – Sayısı   :  4.11.2016 – 29878

 

669 Sayılı KHK Anayasa Mahkemesi kararı; İPTAL DAVASINI AÇAN: Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri Engin ALTAY, Levent GÖK, Özgür ÖZEL ile birlikte 122 milletvekili

 

669 Sayılı KHK Anayasa Mahkemesi kararı; İPTAL DAVASININ KONUSU: 25.7.2016 tarihli ve 669 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname’nin;

A- 1. maddesinde yer alan  “…ve Milli Savunma Üniversitesinin kurulmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi …” ibaresinin,

B- 5., 6., 7., 8., 9., 10., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 61., 62., 63., 64., 65., 66., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., 76., 77., 78., 79., 80., 81., 82., 83., 84., 85., 86., 87., 88., 89., 90., 91., 92., 93., 94., 95., 96., 97., 98., 99., 100., 101., 102., 103., 104., 106., 107., 108., 109., 110., 111., 112. ve 113. maddelerinin,

C- 20. maddesiyle 26.10.1963 tarihli ve 357 sayılı Askeri Hakimler Kanunu’na eklenen geçici 13. maddenin,

Ç- 105. maddesinin;

1- (1) numaralı fıkrasının,

 2- (2) numaralı fıkrasının son cümlesinin,

Anayasa’nın Başlangıç’ı ile  2., 6., 7., 8., 11., 91. ve 121. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebidir.

 669 Sayılı KHK Anayasa Mahkemesi kararı; I- İPTALİ İSTENİLEN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (KHK) KURALLARI

 669 sayılı KHK’nın dava konusu kuralların yer aldığı maddeleri şöyledir:

668 Sayılı KHK Anayasa Mahkemesi kararı; “Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname ile 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında, darbe teşebbüsü ve terörle mücadele çerçevesinde zaruri olan tedbirlerin alınması ve Milli Savunma Üniversitesinin kurulmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

 668 Sayılı KHK Anayasa Mahkemesi kararı; Kuruluş

MADDE 5- (1) Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde Milli Savunma Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

 

(2) Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

 

  1. a) Kurmay subay yetiştirmek ve lisansüstü eğitim vermek amacıyla yeni kurulan Enstitülerden,

 

  1. b) Kara, Deniz ve Hava Harp Okullarından,

 

  1. c) Astsubay meslek yüksekokullarından,

 

oluşur.

 

(3) Üniversitenin rektörü, Milli Savunma Bakanının önereceği ve Başbakanın uygun göreceği üç aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından seçilir. Ayrıca rektöre görevlerinde yardımcı olmak üzere sayısı dördü geçmemek üzere Milli Savunma Bakanı tarafından rektör yardımcıları atanır.

Kararın tamamı için: http://kararlaryeni.anayasa.gov.tr/Karar/Content/04955a1a-a3e0-417b-8702-1005d98f8252?excludeGerekce=False&wordsOnly=False

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.