ANAYASA MAHKEMESİ'NIN 669 SAYILI KHK KARARI
ANAYASA MAHKEMESİ'NIN 669 SAYILI KHK KARARI

669 Sayılı KHK ile İlgili, 04.11.2016 Tarihli R.G.’de Yayımlanan Hukuki Karar

669 Sayılı KHK ile İlgili, 04.11.2016 Tarihli R.G.’de Yayımlanan Hukuki Karar

669 Sayılı KHK ile İlgili ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

                                              

Esas Sayısı        :   2016/167
Karar Sayısı     :   2016/160
Karar Tarihi    :   12.10.2016
R.G. Tarih – Sayısı    :   4.11.2016 – 29878

 

İPTAL DAVASINI AÇAN: Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri Engin ALTAY, Levent GÖK, Özgür ÖZEL ile birlikte 122 milletvekili

 

İPTAL DAVASININ KONUSU: 25.7.2016 tarihli ve 669 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname’nin;

 

A- 1. maddesinde yer alan  “…ve Milli Savunma Üniversitesinin kurulmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi …” ibaresinin,

 

B- 5., 6., 7., 8., 9., 10., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 61., 62., 63., 64., 65., 66., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., 76., 77., 78., 79., 80., 81., 82., 83., 84., 85., 86., 87., 88., 89., 90., 91., 92., 93., 94., 95., 96., 97., 98., 99., 100., 101., 102., 103., 104., 106., 107., 108., 109., 110., 111., 112. ve 113. maddelerinin,

 

C- 20. maddesiyle 26.10.1963 tarihli ve 357 sayılı Askeri Hakimler Kanunu’na eklenen geçici 13. maddenin,

 

Ç- 105. maddesinin;

 

1- (1) numaralı fıkrasının,

 

2- (2) numaralı fıkrasının son cümlesinin,

 

Anayasa’nın Başlangıç’ı ile  2., 6., 7., 8., 11., 91. ve 121. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebidir.

 

I- İPTALİ İSTENİLEN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (KHK) KURALLARI

 

669 sayılı KHK’nın dava konusu kuralların yer aldığı maddeleri şöyledir:

 

“Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname ile 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında, darbe teşebbüsü ve terörle mücadele çerçevesinde zaruri olan tedbirlerin alınması ve Milli Savunma Üniversitesinin kurulmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

 

 

Kuruluş

MADDE 5- (1) Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde Milli Savunma Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

 

(2) Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

 

  1. a) Kurmay subay yetiştirmek ve lisansüstü eğitim vermek amacıyla yeni kurulan Enstitülerden,

 

  1. b) Kara, Deniz ve Hava Harp Okullarından,

 

  1. c) Astsubay meslek yüksekokullarından,

 

oluşur.

 

(3) Üniversitenin rektörü, Milli Savunma Bakanının önereceği ve Başbakanın uygun göreceği üç aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından seçilir. Ayrıca rektöre görevlerinde yardımcı olmak üzere sayısı dördü geçmemek üzere Milli Savunma Bakanı tarafından rektör yardımcıları atanır.

Kararın tamamı için: http://kararlaryeni.anayasa.gov.tr/Karar/Content/04955a1a-a3e0-417b-8702-1005d98f8252?excludeGerekce=False&wordsOnly=False

Hakkında Hakim Mustafa POLAT

Hakim Mustafa Polat, Kastamonu İdare Mahkemesi Üyesi. www.mustafapolat.com.tr www.hukuk.net

Göz at

2004 Sayılı icra ve iflas kanunu ‘nun tam metni ( iik ) – Mevzuat

2004 Sayılı icra ve iflas kanunu ‘nun tam metni ( iik ) Tam sayfa okumak, …

Bir Cevap Yazın