2017 Adli ve idari Yargı Kararname ilke Kararları Yayımlandı
2017 Adli ve idari Yargı Kararname ilke Kararları Yayımlandı

2017 Adli ve idari Yargı Kararname ilke Kararları Yayımlandı

2017 Adli ve idari Yargı Kararname ilke Kararları yayımlandı

        2017 Adli ve idari Yargı Kararname ilke Kararları ‘na göre mazereti olanların 16 Haziran 2017 tarihi mesai bitimine kadar mazeretlerini bildirmeleri gerekiyor;

( 2018 Hsk Adli Yargı Kararnamesi için tıklayınız )

( 2018 Hsk idari Yargı Kararnamesi için tıklayınız )

BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ İLE İDARÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ 2017 YILI KARARNAMELERİNE İLİŞKİN DUYURU:

        Bölge İdare Mahkemeleri ile İdarî Yargı İlk Derece Mahkemeleri 2017 Yılı Kararnamelerinde uygulanacak olan prensiplere (Ek-1) ilişkin çalışmalar tamamlanmış olup, bölge idare mahkemelerine ve ilk derece mahkemelerine ilişkin kararnamelerin 11 Temmuz 2017 tarihine kadar sonuçlandırılması plânlanmıştır. Buna ilişkin takvim Ek-2’de açıklanmıştır.
        671 sayılı KHK’nın 28. maddesi uyarınca mesleğinde fiilen en az altı yıl görev yapmış olan tüm meslektaşlarımızın bölge idare mahkemelerine atanmak üzere durumları değerlendirileceğinden, bu kapsamda herhangi bir yasal mazereti bulunanların durumlarını mutlaka bildirmeleri gerekmektedir. Bölge idare mahkemelerine ilişkin ihtiyaç listesi Ek-3’te gösterilmiştir.
        Atanma talebi olan meslektaşlarımız talep dilekçelerinde herhangi bir sınırlama olmaksızın atanmak istedikleri yerleri tercih edebileceklerdir. Atama Yönetmeliğine uygun mazeretleri nedeniyle atanmak isteyenler ise taleplerinin doğru bir şekilde değerlendirilebilmesi amacıyla, mazeretlerini ve varsa dayanak belgelerini, atanmak istedikleri yerleri de belirtmek suretiyle açıkça bildirmeleri gerekmektedir.
        Meslektaşlarımızın taleplerini 16 Haziran 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar yöntemine uygun olarak (Ek-4) UYAP üzerinden göndermeleri gerekmektedir.
        Tüm meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.
Ekler için: http://www.hsk.gov.tr/DuyuruOku/1041_2017-yili-idar%C3%AE-yargi-kararnamelerine-iliskin-duyuru.aspx

BÖLGE ADLİYE VE ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ 2017 YILI KARARNAMELERİNE İLİŞKİN DUYURU:

        Adana ve Bursa Bölge Adliye Mahkemelerinin faaliyete geçirilmesi planlandığından, bölge adliye ve adlî yargı ilk derece mahkemeleri 2017 yılı kararnamesinde uygulanacak olan prensiplere (Ek-1) ilişkin çalışmalar, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından tamamlanarak karara bağlanmıştır. Kararname 11 Temmuz 2017 tarihine kadar sonuçlandırılacak olup, buna ilişkin takvim Ek-2’de açıklanmıştır.
        Adana ve Bursa Bölge Adliye Mahkemelerine ilişkin ihtiyaç listesi Ek-3’te, diğer bölge adliye mahkemelerine ilişkin ihtiyaç listesi ise Ek-4’te gösterilmiştir.
        Adli yargı ilk derece mahkemelerine ilişkin ihtiyaç listesi Ek-5’te yer almakta olup, ihtiyaç listesi oluşturulurken Adana ve Bursa Bölge Adliye Mahkemelerine, bu mahaller ile diğer yer ilk derece mahkemelerinden atama yapılabileceği ihtimaline binaen, Adana ve Bursa ilk derece mahkemeleri tahmini ihtiyaç sayısı yazılmış olup, diğer mahallerde de boşalma olabileceğinden, tercih yapılırken bu hususun göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
        Meslektaşlarımızın atanma talep formlarını 16 Haziran 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar yöntemine uygun olarak (Ek-6) UYAP üzerinden göndermeleri gerekmektedir.

Meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.

2017 Adli ve idari Yargı Kararname ilke Kararları ekleri için tıklayınız: http://www.hsk.gov.tr/DuyuruOku/1040_2017-yili-adl%C3%AE-yargi-kararnamelerine-iliskin-duyuru.aspx
Kaynak: Hsk

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.