Ana Sayfa » Haberler » Anayasa Mahkemesinin Şahin Alpay ve Mehmet Altan Kararı
Anayasa Mahkemesinin Şahin Alpay ve Mehmet Altan Kararı
Anayasa Mahkemesinin Şahin Alpay ve Mehmet Altan Kararı

Anayasa Mahkemesinin Şahin Alpay ve Mehmet Altan Kararı

Anayasa Mahkemesinin Şahin Alpay ve Mehmet Altan Kararı hakkında İstanbul 13. ve 26. Ağır Ceza Mahkemeleri bekleme kararı aldı. Serbest kalır kalmaz yurt dışına kaçan Can Dündar Kararını da aynı Anayasa Mahkemesi vermişti

       Anayasa Mahkemesinin Şahin Alpay ve Mehmet Altan Kararı hakkında hukuki değerlendirme;

       Anayasa Mahkemesi gazeteciler hakkında İstanbul Ağır Ceza Mahkemeleri tarafından verilen tutuklama kararlarında hak ihlali vardır gerekçesi ile yerel Mahkeme kararlarının kaldırılmasına karar verdi. Bunun üzerine yerel Mahkemeler kararın gerekçesinin gönderilmediğini ileri sürerek bekleme kararı aldı. Bu durum bir çok medya organı tarafından yerel Mahkemeler Anayasa Mahkemesine direnme kararı aldı şeklinde yorumlansa da bu doğru bir tespit değil. Bilindiği üzere Anayasa Mahkemesi işin esasına girip yerel Mahkemelerin takdir hakkını ortadan kaldıracak veya yargılamaları etkileyecek şekilde karar veremez. Çünkü Anayasa Mahkemesi’nin yetkileri sınırlı. Şahsi kanaatim eğer Anayasa Mahkemesi yerel Mahkemelerin takdir hakkını aşacak şekilde işin esasına girip tutukluluk gerekçelerini bu şekilde değerlendirmiş ise yerel Mahkemeler bu karara uymak zorunla değil. Çünkü Anayasaya ve ilgili mevzuata göre Anayasa Mahkemesi, tutukluluğun esasını inceleyebilecek bir Mahkeme, Temyiz veya İstinaf Mahkemesi değil. Ceza Muhakemesi Kanununa göre tutukluluğu incelemeye yetkili merciler:

        ”Sulh ceza hâkimliği kararlarına yapılan itirazların incelenmesi, o yerde birden fazla sulh ceza hâkimliğinin bulunması hâlinde, numara olarak kendisini izleyen hâkimliğe; son numaralı hâkimlik için bir numaralı hâkimliğe; ağır ceza mahkemesinin bulunmadığı yerlerde tek sulh ceza hâkimliği varsa, yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimliğine; ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerlerde tek sulh ceza hâkimliği varsa, en yakın ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimliğine aittir.”
       

Anayasa Mahkemesinin Şahin Alpay ve Mehmet Altan Kararı; Yine Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu Ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun Anayasa Mahkemesinin yetkisinin sınırlarını kesin ve net ortaya koyan 49/6. ve 50/1. maddelerine göre:

       ”Esas hakkındaki inceleme:
MADDE 49- (1) Kabul edilebilirliğine karar verilen bireysel başvuruların esas incelemesi bölümler tarafından yapılır. Başkan iş yükünün bölümler arasında dengeli bir şekilde dağıtılması için gerekli önlemleri alır.
(6) Bölümlerin, bir mahkeme kararına karşı yapılan bireysel başvurulara ilişkin incelemeleri, bir temel hakkın ihlal edilip edilmediği ve bu ihlalin nasıl ortadan kaldırılacağının belirlenmesi ile sınırlıdır. Bölümlerce kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlarda inceleme yapılamaz.”

Anayasa Mahkemesinin Şahin Alpay ve Mehmet Altan Kararı, Aynı Yasanın ”Kararlar” başlıklı 50/1. maddesine göre:

       ”Esas inceleme sonunda, başvurucunun hakkının ihlal edildiğine ya da edilmediğine karar verilir. İhlal kararı verilmesi hâlinde ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için yapılması gerekenlere hükmedilir. Ancak yerindelik denetimi yapılamaz, idari eylem ve işlem niteliğinde karar verilemez.”

       Buda demektir ki yerel Mahkemelerin vermiş olduğu tutuklama kararının esasını sadece ve sadece ilgili Mahkemeler, İstinaf ve Temyiz Mahkemeleri inceleyebilir. ANAYASA MAHKEMESİ İŞİN ESASI HAKKINDA İNCELEME YAPAMAZ!!! Anayasa Mahkemesinin inceleme yetkisi usüli sebeplerle sınırlıdır. Yerel Mahkemelerin bu nedenle bekleme kararı almaları doğru bir karardır. Nasıl ki Anayasa Mahkemesi gücünü Anayasadan alıyor ise yerel Mahkemelerde gücünü Anayasadan almaktadırlar. Yasalar önünde bir Mahkemenin bir Mahkemeye üstünlüğü bulunmamaktadır. Sadece birisi diğerinin kararlarını yasanın çizdiği sınırlar içerisinde inceleme yetkisi vardır.

Anayasa Mahkemesinin Şahin Alpay ve Mehmet Altan Kararı, Can Dündar Kararınıda aynı Anayasa Mahkemesi vermişti.

       Kaldı ki Anayasa Mahkemesinin daha önce vermiş olduğu kararlarda hala akıllarda. Örneğin Can Dündar kararı. Zira Anayasa Mahkemesi Can Dündar kararında bu şahsın tutukluluk şartlarında hak ihlali vardır ve bu şahsın kaçma ihtimali yoktur diyerek yerel Mahkeme kararını kaldırmıştı. Ardından serbest bırakılan Can Dündar yurt dışına kaçmıştı. Yani Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu her kararın doğru olacağı diye bir kaide yok. Bu nedenle yerel Mahkemelerin bu kararları son derece doğrudur.

Hakkında Muhammed Sefa

İlk, Orta ve Lise Öğrenimimi Diyarbakır'da tamamladıktan sonra girdiğim Hukuk Fakültesi sınavını kazanarak Hukuk eğitimine başladım. Şuan halen hukuk fakültesi son sınıfta okumaktayım. Bekarım. Akademisyen olmak istiyorum. Boş zamanlarımda site işleriyle uğraşıyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.