Avukatların baroya, doktorların TTB'ye üye olma zorunluluğu kalkıyor
Avukatların baroya, doktorların TTB'ye üye olma zorunluluğu kalkıyor

Avukatların baroya, doktorların TTB’ye üye olma zorunluluğu kaldırılıyor

Avukatların baroya, doktorların TTB’ye üye olma zorunluluğu kalkıyor

        Avukatların baroya, doktorların TTB’ye üye olma zorunluluğu kalkıyor. Hükümetin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda meslek kuruluşlarına ilişkin yeni düzenleme yapılacak. Avukatların Baro ‘ya, doktorların Türk Tabipler Birliği ‘ne üye olma zorunluğu olmayacak. Avukat ve doktorlar mesleklerini ifa ederken daha özgür olacaklarından pozitif bir değişiklik olduğu söylenebilir. Çünkü bir avukat istediği şehirde zaten görev yapabiliyor. Dolayısıyla zaten baroların var olmasının çok bir önemi bulunmuyor.
       Aynı şekilde meslek kuruluşlarının başındaki Türk ibaresi de meslek kuruluşları tarafından kullanılamayacak. Bu ibarenin kullanımına izin verme yetkisi Bakanlar Kurulu ‘na aitti. Yetkide paralellik ilkesi gereği bu ibareler yine Bakanlar Kurulu kararıyla kaldırılacak.

Kişisel Yorum: Tabipler Birliği konusu tam bir fecaat. Doktorların dertleriyle uğraşmaktan başka her işle uğraşıyorlar. Barolar Birliğine gelince bu Metin Feyzioğlu ‘nun ilk vukuatı değil. Daha öncede bir çok kez siyasi yorumlarda bulunmuş avukatları zor durumda bırakmıştı. Onun zamanında avukatlık mesleği hiç olmadığı kadar değer kaybetti. Bende avukatlık mesleğinden gelmiş birisi olarak istifa etmesi yargı mesleğinin olmazsa olmazı avukatlar açısından daha hayırlı olur. Bence yapılan çalışmalar gayet yerinde oldu. Avukatlara Barolara üye olma zorunluluğunun kaldırılmasının hayata geçirilmesi çok önemli. Çünkü Avukat dediğin zaman kimseye bağlı olmamalı.

Hakkında Adalet ve Hukuk

Göz at

2018 HSK Adli ve idari Yargı Kararname ilke Kararları

2018 HSK Adli ve idari Yargı Kararname ilke Kararları        2018 HSK Adli …

Bir Cevap Yazın